Xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thành phố Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1475 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thành phố Bắc Kạn

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn