Xuất Hóa tiếp tục sử dụng loa lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28/12/2021, Cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác truyền thanh của phường Xuất Hóa phối hợp với Công an phường, Đoàn Thanh niên phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lưu động về phòng, chống dịch Covid – 19, tại 07 tổ dân phố trên địa bàn.

Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lưu động

Qua hình thức tuyên truyền lưu động, phường tập trung tuyên truyền tại các tổ dân phố các nội dung gồm: Thông tin về tình hình dịch bệnh; những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19….

Trong thời điểm này, hình thức tuyên truyền bằng loa lưu động tiếp tục được phường Xuất Hóa sử dụng sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân khi tiếp nhận thông tin để trang bị cho bản thân những kiến thức tốt nhất để bảo vệ sức khỏe chính mình, gia đình và cộng đồng trong tình hình mới../.

Lệ Thúy- Tư pháp phường Xuất Hóa