Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị

(backancity.gov.vn)- Ngày 28/3, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho  208 quân nhân dự bị và sinh hoạt chính trị.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Quân nhân dự bị quý I

Tại buổi sinh hoạt, quân nhân dự bị được nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nhận xét đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý  đơn vị DBĐV, phổ biến văn bản mới về dự bị động viên; tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm và rút kinh nghiệm. Thông qua tập trung sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc quấn số, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Cường