Trang chủ Công khai tài chính

Công khai tài chính

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành...

0
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, UBND thành phố Bắc  Kạn  ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình...