Trang chủ Công khai tài chính

Công khai tài chính

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán...

0
Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn...

BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương...

0
Xem chi tiết tại đây: BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021 Nguồn: Văn...

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành...

0
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, UBND thành phố Bắc  Kạn  ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình...