Trang chủ Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

UBND huyện Chợ Đồn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức...

0
Xem chi tiết tại đây: UBND huyện Chợ Đồn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Nguồn: UBND huyện...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp...

0
Xem chi tiết tại đây: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức...

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo...

0
Xem chi tiết tại đây: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận...

THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở...

0
Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở Y...

THÔNG BÁO Tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

0
Xem chi tiết tại đây:Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Nguồn: Văn phòng...

THÔNG BÁO Bổ sung chuyên ngành và thay đổi thời gian tiếp nhận viên...

0
Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Bổ sung chuyên ngành và thay đổi thời gian tiếp nhận viên chức về công tác tại...

THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường mầm non,...

0
Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

Thông báo tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố...

0
Xem chi tiết tại đây:Thông báo tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại...

Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020