Trang chủ Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng và kiểm tra sát...

0
Xem chi tiết tại đây: Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng và kiểm tra sát hạch công chức cấp xã...

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham...

0
Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức...

Thông báo kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp...

0
Xem chi tiết tại đây:Thông báo kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và kiểm tra sát hạch...

Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo về...

0
Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo về công tác tại các Trường...

Thông báo về việc bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm...

0
Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Về việc bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021 của huyện Ngân Sơn Nguồn:UBND...

Sở Tư pháp: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

0
Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tư pháp Phieu đăng ký du tuyen 1.Bieu...

UBND huyện Chợ Đồn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức...

0
Xem chi tiết tại đây: UBND huyện Chợ Đồn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Nguồn: UBND huyện...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp...

0
Xem chi tiết tại đây: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức...

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo...

0
Xem chi tiết tại đây: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận...

THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở...

0
Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở Y...