THÔNG BÁO Tiếp nhận công chức cấp xã năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 38/TB-UBND Tiếp nhận công chức cấp xã năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn