Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

0
Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng – Bà Cù Thị HuệCơ quan: 0869.550.168 Email: huect.tp@backan.gov.vn Phó Trưởng phòng – Bà Đinh Thị Hiền...

Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn

0
LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ   Trưởng phòng - Bà Đinh Thị Liễu Cơ quan: 02093.871.036 Email: lieudt.tp@backan.gov.vn Phó Trưởng phòng - Bà Âu Thị Xuân Cơ quan: 02093.811037 Email: xuanat.tp@backan.gov.vn   QUY...

PHÒNG NỘI VỤ

0
LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ Trưởng phòng - Nguyễn Ánh Xuân Email: xuanna.tp@backan.gov.vn Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Phường Nga Email: ngantp.tp@backan.gov.vn    

Phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn

0
  Lãnh đạo phòng Tư pháp Trưởng phòng: Bà La Thị Lan Phương Điện thoại cơ quan: 0209 3870 913 Email: phuongltl.tp@backan.gov.vn    

Thành phố Bắc Kạn: Thế và lực

0
Với vị trí là trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn được Tỉnh, Trung ương quan tâm đầu tư. Dưới...

Thành phố Bắc Kạn – Lịch sử hình thành và phát triển

0
Trong quá trình hình thành và phát triển Thành phố Bắc Kạn có nhiều biến đổi về dân số địa giới hành chính. Theo...

Điều kiện tự nhiên thành phố Bắc Kạn

0
Điều kiện tự nhiên thành phố Bắc Kạn Vị trí địa lý: Thành phố Bắc Kạn nằm trong giới hạn tọa độ địa lý 2208'5''...

Giới thiệu chung thành phố Bắc Kạn

0
Sau khi hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái vào năm 1965, đến ngày 14 tháng 4 năm...