Trang chủ Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Xuất Hoá

Chiều ngày 18/6, HĐND phường Xuất Hoá khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Dự có đồng chí Cù Ngọc...

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Nông Thượng, khóa XX

Chiều ngày 18/6, HĐND xã Nông Thượng, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất đánh giá kết quả công tác...

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu...

Chiều ngày 17/6, UBBC tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc...

UBBC phường Phùng Chí Kiên tổng kết công tác bầu cử

Chiều ngày 15/6, Ủy ban bầu cử phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn) tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc...

Hội nghị trực tuyến Tổng kết MTTQ tham gia công tác bầu cử ĐBQH...

Sáng 16/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng...

Thành phố Bắc Kạn: Tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa...

Chiều 11/6, Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội...

Xã Dương Quang tổng kết công tác bầu cử

Chiều ngày 9/6, Ủy ban bầu cử xã Dương Quang (TP.Bắc Kạn) tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội...

UBBC phường Sông Cầu tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Chiều ngày 9/6, Ủy ban bầu cử phường Sông Cầu (TP.Bắc Kạn) tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

Ủy ban bầu cử phường Đức Xuân tổng kết công tác bầu cử đại...

Chiều ngày 9/6, Ủy ban bầu cử phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những...

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu...