Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai, khóa VII

Chiều 23/6, HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất đánh giá kết quả công tác bầu cử trên địa bàn và kiện toàn các chức danh chủ chốt địa phương. Dự có đồng Cù Ngọc Cường – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo HĐND –UBND -Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt phường

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy: Không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật. Với 3.452 cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 36 người, số đại biểu trúng cử là 21 người. Trong đó, đại biểu là nữ có 06 người, đạt tỷ lệ 28,57%, đại biểu là Dân tộc thiểu số 09 người, đạt 42,86%, đại biểu là người trẻ tuổi có 04 người, đạt tỷ lệ 19,04%, đại biểu người Ngoài đảng: 03 người, đạt 14,29%. Đại biểu tái cử có 14 người, đạt 40%.

 Tại kỳ họp, các đại biểu phát huy dân chủ, các đại biểu HĐND phường tiến hành bầu ông Nông Văn Hạng – Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường; Ông Phạm Đức Cường, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu các Trưởng, Phó Ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân phường. Ông Phạm Ngọc Hải, tái cử chức danh Chủ tịch UBND phường; ông Võ Thành Tín, tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và bầu Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2021.

 Hoàng Thạc