Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Bắc Kạn

I. Thông tin về cơ quan:
– Tên đầy đủ của cơ quan: Đội Quản lý trật tự đô thị, Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Email: ttdt.tp@backan.gov.vn

II. Lãnh đạo

Đội trưởng: Ông Lý Văn Liêm
Email: liemlv.tp@backan.gov.vn
Điện thoại: 0904299776
Đội phó: Ông Hoàng Văn Chánh
Email: changhv.tp@backan.gov.vn
Điện thoại: 0901568116

 

III. Chức năng nhiệm vụ