Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các...

0
Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã...

Kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành...

0
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành - Khau Cút,...

Kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ...

0
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ thống biển báo ATGT một...

Kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 02 Công trình Chăm...

0
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 02 Công trình Chăm sóc cây xanh, cây cảnh...

Kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 01 Công trình Chăm...

0
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 01 Công trình Chăm sóc cây xanh,...