Hội đồng nhân dân

0
26

 

Trích ngang lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố

 Ông Lê Đăng Trưởng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thành phố kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Ngày tháng năm sinh: 19/4/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp