Thành ủy Bắc Kạn

 

THÀNH UỶ BẮC KẠN

I. THÔNG TIN CHUNG
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
– Điện thoại:
– Fax:
Email: thanhuy.tp@backan.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

Bí thư Thành ủy
Cù Ngọc Cường

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Triệu Thị Thu Hoài

Phó Bí thư Thành ủy
Hoàng Hà Bắc