Xã phường trực thuộc

1. Phường Đức Xuân
2. Phường Nguyễn Thị Minh Khai
3. Phường Phùng Chí Kiên
4. Phường Sông Cầu
5. Xã Dương Quang
6. Xã Huyền Tụng
7. Xã Nông Thượng
8. Xã Xuất Hóa