Gần 500 đại biểu thành phố Bắc Kạn tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII

(backancity.gov.vn) Sáng 13/6, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các hội, các tổ chức chính trị – xã hội; Báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố; Tuyên truyền viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá, kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; đồng chí báo cáo rõ thêm về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH Trung ương Đảng, đặc biệt là những thành tựu, ưu điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm…

Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15 đến 17/5/2023, đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; và một số vấn đề quan trọng khác…

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường.Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 05 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Dự báo bối cảnh tình hình mới. Chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, gồm: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị nghe các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh về những nội dung như: Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; công tác đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo đảm trật tự ATGT; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Hội nghị trực tuyến đã triển khai đến 188 điểm cầu trong toàn tỉnh, thu hút hơn 7.700 cán bộ, đảng viên tham gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Sau hội nghị các cấp ủy, chính quyền khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Trong đó các cấp, ngành nhất là người đứng đầu tập trung cao độ, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai 3 chương trình MTQG. Phấn đấu giải ngân vốn đạt tỷ lệ cao nhất có thể. Hết sức chú ý trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, tránh lãng phí. Theo dõi chặt chẽ thời tiết để sản xuất hiệu quả, phòng chống cháy rừng; chia sẻ khó khăn và sử dụng điện tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 nghiêm túc, trung thực, khách quan; có phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Bảo đảm trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt gắn với kiện toàn bộ máy. Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp tỉnh; kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Pác Nặm, 25 năm Ngày thành lập huyện Chợ Mới…/.

Đặng Tuyết