Văn bản – Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Danh mục
Bắc Kạn: Không khí lạnh tăng cường và rétBBK – Hiện nay (26/01), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh …26/01/23
Công văn số 72 V/v Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ,giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ,giải …19/01/23
QUYẾT ĐỊNH số 230/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kan hết hiệu lực,ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn …19/01/23
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ,giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây: CV số 72/UBND Về việc tiếp tục thực …18/01/23
Đề cường tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XVXem nội dung chi tiết tại đây:Đề cường tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần …18/01/23
BÁO CÁO tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 01;nhiệm vụ trong tâm tháng 02 năm 2023  Xem nội dung chi tiết tại đây: BÁO CÁO tình hình thực hiện nhiệm vụ …18/01/23
Thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng17/01/23
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ giao,nhận quân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ giao,nhận quân …17/01/23
KẾ HOẠCH Công tác tuyên giáo năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH Công tác tuyên giáo năm …17/01/23
THÔNG BÁO Kết quả trúng thưởng “Hóa đơn may mắn quý 4/2022”Xem nội dung chi tiết tai đây : THÔNG BÁO Kết quả trúng thưởng chương …17/01/23
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động sô 14-CTr/TU ngày 29/8/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kan về Thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp,nông dân,nông thôn đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành …17/01/23
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH thực hiện công tác cải …17/01/23
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023Xem nội dung chi tiết tai đây : KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành …17/01/23
Kế hoach số 12 ngày 12/01/2023 Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững17/01/23
Kế hoạch 09 của UBND thành phố Bắc Kạn thu ngân sách và giải pháp chống thu ngân sách nhà nước năm 2023   17/01/23
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động ” Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” năm 2023 của UBND Thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động …17/01/23
KẾ HOẠCH Công tác cải cách tư pháp năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây:Kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm …17/01/23
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử pục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn16/01/23
Kế hoạch về phòng trống dịch bệnh trong dịp tết Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch về phòng trống dịch bệnh …13/01/23
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Bắc Kan giai đoạn 2021- 2025Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch tuyên truyền thực hiện xây …13/01/23
Công văn V/v về tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng,mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 – 03/02/2023)Xem nội dung chi tiết tại đây : Công văn V/v về tổ chức các …13/01/23
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kan năm 2023đồng bào dân tôc thiểu số của UBND Thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch thực hiện Chương trình mục …13/01/23
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiên lịch sử năm 2023Xem nội dung chi tiết tai Đây : Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các …13/01/23
Kế hoạch phòng cháy,chữa cháy rừng thành phố Bắc Kan năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch phòng cháy,chữa cháy rừng thành …13/01/23
Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Ma tuyXem nội dung chi tiết tai đây : Công văn số 52 ngày 12/01/2023 v/v …13/01/23
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại phiên họp ủy ban nhân dânXem nội dung chi tiết tại đây :  Thông báo kết luận của Chủ tịch …12/01/23
Quyết định số 51 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : Quyết định số 51 Về việc công …12/01/23
Nội dung tuyên truyền về tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông Xem nội dung chi tiết tai đây : Thông tin về tội phạm lừa đảo …12/01/23
Công an tỉnh Bắc Kạn: Thư ngỏ Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoXem nội dung chi tiết tai đây : THƯ NGỎ Toàn dân tham gia phòng …11/01/23
THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của …11/01/23
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Thành phố Bắc Kan chung sức xây dung Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong …10/01/23
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023Xem nội dung chi tiết tai đây : Kế hoạch công tác phòng, chống tham …10/01/23
Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn năm 2023 Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch Thực hiện chế độ, chính …09/01/23
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội trại Mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch số 08 ngày 06/01/2023 BCH …09/01/23
Kế hoạch Tổ chức Hội Xuân thành phố Bắc Kan năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch Tổ chức Hội Xuân thành …06/01/23
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tai đây : Hướng dẫn số:01/HD-TTVHTT&TT ngày 05/01/2023 về tổ …06/01/23
“Chợ Tết Công đoàn 2023” – Tết ấm áp của người lao độngĐăng Bách -Nguồn: Báo Bắc Kạn05/01/23
Quyết định V/v giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Quyết định số:07/QĐ-UBND ngày 04/01/2023  của UBND thành …04/01/23
Kế hoạch Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông, lâm nghiệp thành phố Bắc Kan giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn 2050Xem nội dung chi tiết tại đây :  số:249/KH-UBND ngày 30/12/2022 Kế hoạch Thích ứng …04/01/23
THÔNG BÁO Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Thông báo số:177a/TB-UBND ngày 12/12/2022 Về việc …04/01/23
Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương và lĩnh vực Nông nghiệp năm 2023, trên địa bàn thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoạch bảo đảm an toàn thực …04/01/23
Kế hoạch Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 của thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : KH số :247/KH-UBND ngày 30/12/2022 kế hoạch …03/01/23
THÔNG BÁO Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023Xem chi tiết nội dung tại đây: THÔNG BÁO Về việc công khai chỉ tiêu, …03/01/23
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thôngXem nội dung chi tiết tại đây : TB số :59/TB – STTTT ngày 30/12/2022 …03/01/23
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của các xã,phường thuộc thành phố Bắc Kan năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : TB số : 2617/TB – UBND ngày …03/01/23
Công văn số 241-CV/BTGTU ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về định hướng hoạt động văn hóa – văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023Xem chi tiết nội dung tai đây : CV số :241/BTGTU ngày 30/12/2022 của Ban …03/01/23
Kế hoạch Bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kan  Xem nội dung chi tiết tai đây : Kế hoạch số:246/KH-UBND ngày 30/12/2022 Bắn pháo …03/01/23
 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm sát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QĐ số:2736/QĐ-UBND Ngày 29/12/2022 Quyết Định về việc …31/12/22
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kan khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026.Xem nội dung chi tiết tại đây : Quyết định về việc ban hành Quy …31/12/22
Kế hoạch Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế hoach số:244/KH-BATGT Ngày 28/12/2022 của UBND …31/12/22
Kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số:246/KH – UBND ngày 30/12/2022 …30/12/22
Công văn V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô,tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu năm 2023Xem nội dung chi tiết tai đây : Công văn số: 2563/UBND-CATP V/v Tăng cường …29/12/22
Giấy phép số : 05/GPMT-UBND ngày 28/12/2022, Giấy phép môi trường Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : Giấy phép số : 05/GPMT-UBND ngày 28/12/2022, giấy …29/12/22
Quyết định số : 2717 / QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc công bố chỉ số cải cách hanh chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây :Quyết định số :2717 / QĐ-UBND ngày 27/12/2022 …28/12/22
Quyết đinh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023Xen chi tết nội dung tại đây :QĐ số :2668/QĐ-UBND ngày 19/12/2022.Quyết đinh về viêc …28/12/22
Thông báo Tiếp tục tiếp nhân hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phất triển hạ tầng và dịch vụ Khu công nghiệp năm 2022Xem chi tết nội dung tại đây :Thông báo tiếp tục tiếp nhân hồ sơ …28/12/22
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023Xem chi tiết nội dung tại đây:Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo …28/12/22
Bắc Kạn đón đợt không khí lạnh mới gây mưa, rét đậm, rét hạiBBK – Khoảng gần sáng mai (28/12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng …27/12/22
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, đảm bảo quốc phòng – An ninh tháng 12 năm 2022 ; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2023. Xem chi tiết nội dung tai đây : Báo cáo số 520 / BC – …26/12/22
Nghị quyết số 271/NQ- HĐND Về chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thu gom ,sử lý nước thải thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật cum CN Huyền Tụng thành phố Bắc Kan, tỉnh Bắc Kạn (Giai đoạn 2)Xem chi tiết nội dung tại đây: Nghị quyết số 271/NQ- HĐND Về chủ trương …23/12/22
Nghị quyết số 276/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phươngXem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết số 276 NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ …23/12/22
Nghị quyết số 275/NQ-HĐND Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (đợt 4)Xem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết số 275 NQ-HĐND Về việc phân bổ …23/12/22
Nghị quyết số 277/NQ-HĐND Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp …23/12/22
Nghị quyết số 278/NQ-HĐND Về hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND thành …23/12/22
Nghị quyết số 279/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển Thương mại – dịch vụ – du lịch giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 của UBND thành phố Bắc KạnXem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề …23/12/22
Nghị quyết số 280/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết số 280/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả giám …23/12/22
Nghị quyết số 281/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem chi tiết nội dung tại đây:Nghị quyết số 281 NQ-HĐND Kỳ họp thứ 5, …23/12/22
NGHỊ QUYẾT SỐ 273/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2)Xem chi tiết nội dung tại đây:NGHỊ QUYẾT SỐ 273/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ …23/12/22
Nghị quyết 269/HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội bộ khu dân cư tổ 8b, 9b phường Đức Xuân, thành phố Bắc KạnXem chi tiết nội dung tại đây:  Nghị quyết 269 HĐND về chủ trương đầu …23/12/22
Nghị quyết 268 HĐND, về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường từ Quốc lộ 3 lên đồi Chánh Sứ tỉnh Bắc KạnXem chi tiết nội dung tại đây: Nghị quyết 268 HĐND, về chủ trương đầu tư …23/12/22
Nghị quyết số 272 / NQ – HĐND về việc điêu chỉnh chủ trương đâu tư dư án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng thành phố Bắc Kan, tỉnh Bắc KạnXem chi tiết nội dung tại đây: Nghị quyết số 272 / NQ – HĐND …23/12/22
Nghị quyết số 270/NQ – HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Sửa, chữa nâng cấp các tuyến đường khu vực tổ 4 , 8A phường Đức Xuân, thành phố Bắc KạnXem chi tiết nội dung tại đây:  Nghị quyết số 270 / NQ – HĐND …23/12/22
NGHỊ QUYẾT SỐ 274/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây:Nghi quyết số 274 /NQ-HĐND Về dự toán ngân …23/12/22
KẾ HOẠCH SỐ 23, tổ chức thực hiện Phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão -2023Xem chi tiết nội dung tại đây: KẾ HOẠCH tổ chức thực hiện Phong trào …21/12/22
Kế hoạch 133 của Thành ủy Bắc Kạn phối hợp thực hiện công tác khoa giáo năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây: Kế hoạch 133 của Thành ủy Bắc Kạn …20/12/22
Kế hoạch số 133, phối hợp thực hiện truyền thông về công tác Khoa giáo năm 2023Xem chi tiết nội dung tại đây:Kế hoạch số 133, phối hợp thực hiện truyền …20/12/22
QUYẾT ĐỊNH Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây:Quyết định Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh …20/12/22
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an …20/12/22
Công văn 2533 V/v lấy ý kiến tham gia về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ.Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn 2533 V/v lấy ý kiến tham gia …20/12/22
Nghị quyết số 266/NQ- HĐND Về nhiệm vụ và giái pháp chủ yếu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh thành phố Bắc Kan năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây: Nghị quyết số 266/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và …18/12/22
Nghị quyết số 267/NQ- HĐND Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp đường nội bộ khu dân cư 244, tổ 8B phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây: Nghị quyết số 267/NQ-HĐND về chủ trương đầu …18/12/22
Công văn chủ động ứng phó với rét hại và băng giá, sương muối18/12/22
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 202315/12/22
Phối hợp triển khai Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây:Công văn V/v phối hợp triển khai Cuộc thi …14/12/22
Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ Mười một, khóa VII về nhiệm vụ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây: Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ thành …14/12/22
BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá VIIXem nội dung chi tiết tại đây:BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử …13/12/22
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây:Sao lục số 19-CT TW ngày 18-11-2022 Chỉ thị …12/12/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng Công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu vực phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn; xã Quân Hà, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để …12/12/22
KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt và trao tặng ghế máy, thiết bị, vật tư nha khoa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ …12/12/22
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2022) 09/12/22
Thông báo tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây:Thông báo tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp …08/12/22
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 12 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 …08/12/22
Hướng dẫn số 22-HD/TU ngày 25/11/2022 của Thành uỷ hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027Xem nội dung chi tiết tại đây:Hướng dẫn số 22-HD TU ngày 25.11.2022 của Thành …06/12/22
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mớiXem chi tiết nội dung tại đây:Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày …06/12/22
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 202306/12/22
Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023Công văn số 1244-CV TU ngày 28.11.2022 của Thường trực Tỉnh ủy06/12/22
Công văn V/v tiếp tục triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 01/12/22
Công văn chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, rét đậm, rét hại 01/12/22
THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 30/11/22
Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn: Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chứcXem chi tiết tại đây:Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức …30/11/22
Công văn theo dõi trực tiếp Lễ trao giải các cuộc thi về biển, đảo, biên giới trên đất liền30/11/22
Từ ngày 1- 3/12: Bắc Kạn rét đậm, rét hại, vùng núi cao từ 6- 8 độKhoảng đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực trên …29/11/22
Quyết định 2288 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn(lần 3)Xem chi tiết nội dung tại đây:  Quyết định 2288-QĐ -UBND ngày 28 tháng 11 …29/11/22
BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2022Xem chi tiết nội dung tại đây:BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện công …29/11/22
THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnXem chi tiết nội dung tại đây:THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính cung …29/11/22
Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyếtXem chi tiết nội dung tại đây:Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y …29/11/22
KẾ HOẠCH Phát động Phong trào thi đua “Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025”Xem chi tiết nội dung tại đây:Kế hoạch phát động Phong trào thi đua Thành …29/11/22
Từ đêm 29/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc KạnKhoảng đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực trên …28/11/22
Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định số 2471 QĐ-BCT ngày 22-11-2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc …28/11/22
Công văn V/v không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính và công tác thu nhận CCCD đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn TP27/11/22
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn …26/11/22
KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 ( Từ ngày 10/11 đến 10/12/2022)Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS …26/11/22
KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao kết hợp uống thuốc tẩy giun đợt 2 năm 2022Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A …26/11/22
KẾ HOẠCH Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH (ĐTBD) Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn …26/11/22
Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 20221. Phu lục 01 môn Kiến thức chung 2. Phu-luc-02-Tieng-Anh 3. Phụ lục số 03 …25/11/22
Hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệHướng dẫn đăng ký quyền sử dụng MSMV, Nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ25/11/22
THÔNG BÁO Mời tài trợ chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 24/11/22
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢNXem chi tiết nội dung tại đây: THÔNG BÁO SỐ 162 NGÀY 23 THÁNG 11 …24/11/22
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027Xem chi tiết tại đây: Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc …23/11/22
Quyết định số 2500 ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến ập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của ủy ban nhân dân thành phốXem chi tiết nội dung Quyết định tại đây:Quyết định 2500 ngày 18 tháng 11 …23/11/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …23/11/22
KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo …23/11/22
KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung …22/11/22
Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022”22/11/22
Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của UBND thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đồ án …21/11/22
THÔNG BÁO Lịch tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tháng 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn20/11/22
Công văn triển khai tài liệu tham khảo Hướng dẫn lồng ghép kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai vào cộng đồng vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại địa phươngTAI LIEU HUONG DAN LONG GHEP QLRRTT-DVCD (2) (2)19/11/22
Công văn V/v triển khai Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  HD 688 VỀ HƯỚNG DẪN BỘ TIÊU CHÍ NTM NÂNG CAO    19/11/22
KẾ HOẠCH Tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng19/11/22
Tờ trình V/v: Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.Xem chi tiết tại đây:Tờ trình V.v thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư …19/11/22
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022Xem chi tiết tại đây:Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp …18/11/22
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 11năm …17/11/22
Công văn chỉ đạo tăng cường công tác tiêm phòng dịch Covid-1917/11/22
Thông báo số 161 của UBND thành phố về việc lựa chọn tổ chức đấu giáXem nội dung chi tiết tại đây: 161_Thông báo số 161/TB -UBND ngày 16 tháng …16/11/22
Thông báo tiếp nhận viên chức không qua thi tuyểnXem chi tiết tại đây:Thông báo tiếp nhận viên chức không qua thi tuyển Nguồn: …16/11/22
Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các …14/11/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) 11/11/22
THÔNG BÁO (QLĐN) Kết quả xét hồ sơ giáo viên hợp đồng giảng dạy trong các trường học thuộc thành phố Bắc Kạn năm học 2022-2023 (lần 2)Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO (QLĐN) Kết quả xét hồ sơ giáo viên …11/11/22
Kế hoạch Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm …09/11/22
THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem chi tiết tại đây:Thông báo dự kiến nội dung, chương trình và phân công …08/11/22
BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khoá VIIXem chi tiết tại đây: Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến cử tri …08/11/22
Triển khai Nghị định 91/2022 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuếXem chi tiết tại đây: Triển khai Nghị định 91/2022 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung …08/11/22
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Xem chi tiết tại đây: Sao y số 29-NQ TU ngày 25-10-2022 Nghị quyết của …08/11/22
KẾ HOẠCH Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành …08/11/22
Kế hoạch khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 202308/11/22
THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị dạy nghề theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn thành phố04/11/22
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải PhòngXem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Miến dong và …04/11/22
Công văn V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo tại Công văn số 7236/UBND-VXNV ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 03/11/22
Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2022-2023Xem chi tiết tại đây:Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây …01/11/22
Thông báo tích nước hồ chứa nước nặm cắt theo quy trình vận hành31/10/22
HƯỚNG DẪN Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minhXem chi tiết tại đây:HƯỚNG DẪN Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân …30/10/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Đường Bản Đồn-Mai Hiên, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn (đợt 3)Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây …30/10/22
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 – 2023)Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng …29/10/22
Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt trên địa bàn thành phố29/10/22
BỆNH CÚM VÀ CÚM B: TÁC NHÂN GÂY BỆNH, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNGCúm là bệnh do nhiễm vi rút cúm cấp tính ở đường hô hấp với …28/10/22
THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các …27/10/22
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 – 2023)Xem chi tiết tại đây:Quyết định ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ …27/10/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3)Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch …27/10/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp …27/10/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ và giao dự toán kinh …27/10/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …27/10/22
Hướng dẫn rà soát đưa ra khỏi danh sách, bầu thay thế, bổ sung người có uy tín giai đoạn 2019 – 2023 và xét đề nghị các cấp khen thưởng năm 2022Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn rà soát đưa ra khỏi danh sách, bầu thay …27/10/22
Tăng cường công tác tiêm phòng dịch Covid-1926/10/22
THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các …25/10/22
Thông báo dạng ma túy mới xuất hiện 25/10/22
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1)Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu …24/10/22
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 3)Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu …24/10/22
NGHỊ QUYẾT Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn …24/10/22
NGHỊ QUYẾT Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn …24/10/22
NGHỊ QUYẾT Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn …24/10/22
Danh mục thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND thành phố Bắc Kạn24/10/22
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆNXem chi tiết tại đây:NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA …23/10/22
Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nướcXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho …23/10/22
Thông báo lịch tiêm chủng phòng covid-19 tháng 10 – 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn21/10/22
KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia …21/10/22
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnhXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho …21/10/22
Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tháng 10 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tháng 10 …21/10/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (đợt 1) năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Đào tạo nghề thuộc Chương trình mục …21/10/22
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành …21/10/22
Công văn V/v tổ chức chương trình biểu diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 20/10/22
THÔNG BÁO Tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các trường học thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bạch ThôngXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận công chức, viên chức về công tác …20/10/22
Công văn V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X19/10/22
Thông báo dự kiến lịch sát hạch lái xe trong tháng 11 năm 2022 18/10/22
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2016 (tháng 10 năm 2022)18/10/22
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa …16/10/22
BÁO CÁO Kết quả giám sát chuyên đề về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022)Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Kết quả giám sát chuyên đề về việc giải …16/10/22
Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 …16/10/22
BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2022Xem chi tiết nội dung báo cáo tại đây: BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH …14/10/22
Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 trên mạng xã hội VCNet.14/10/22
Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn (lần 2)Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 10-10-2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn …13/10/22
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây …13/10/22
Công văn V/v tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số 10/10Xem chi tiết tại đây:Công văn V/v tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số 10/1013/10/22
BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2022BC công khai Q III 2022 (2)  12/10/22
Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2022Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu đạt …12/10/22
THÔNG BÁO Tiếp nhận công chức về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận công chức về công tác tại các …11/10/22
Thông báo Chương trình học bổng toàn phần của Đại sứ Anh tại Việt NamXem chi tiết tại đây:Thông báo Chương trình học bổng toàn phần của Đại sứ …10/10/22
KẾ HOẠCH Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho …10/10/22
THÔNG BÁO Tìm thân nhân phần mộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất GPMB dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh, huyện Ba Bể10/10/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng Công trình: Trụ sở làm việc Công an phường Xuất Hóa, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện xây …07/10/22
Công văn V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10Xem chi tiết tại đây: Công văn V.v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển …07/10/22
Thông báo 138 của UBND thành phố về kết quả thi tuyển phương án công trình Sân vận động và Quảng trườngXem chi tiết tại đây: Thông báo số 138 ngày 03/10/2022 của UBND thành phố …06/10/22
Thông báo về việc tàng trữ lâm sản trái pháp luật chưa xác định được người vi phạm06/10/22
Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học BIOWISH trong chăn nuôi, trồng trọtChế phẩm sinh học BIOWISHTM là sản phẩm công nghệ sinh học được nghiên cứu, …06/10/22
Công văn hướng dẫn tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số 10/10Xem chi tiết tại đây:Công văn hướng dẫn tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số …05/10/22
THÔNG BÁO Kết quả xét hồ sơ giáo viên hợp đồng giảng dạy trong các trường học thuộc thành phố Bắc Kạn năm học 2022-2023Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Kết quả xét hồ sơ giáo viên hợp đồng …05/10/22
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận vào làm công chức của Sở Y tế tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận vào làm công chức …04/10/22
Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.Xem chi tiết tại đây:Công văn V.v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến …01/10/22
AGRIBANK MIỄN 100% PHÍ PHÁT HÀNH THẺ KHI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TỪ THẺ TỪ SANG THẺ CHIP NỘI ĐỊANGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC …30/09/22
Công văn V.v nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 30/09/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh, thành phố Bắc Kạn28/09/22
Trong 12 giờ tới, bão Noru không có khả năng ảnh hưởng tới Bắc KạnẢnh hưởng của bão số 4 (bão Noru): tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh …28/09/22
KẾ HOẠCH Thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao độngXem chi tiết tại đây:Kế hoạch thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao …27/09/22
KẾ HOẠCH Phát động Tháng an toàn PCCC và các hoạt động kỷ niệm “Ngày toàn dân PCCC, 04/10/2022” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 27/09/22
Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội …27/09/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …26/09/22
THÔNG TIN VỀ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRẺ CÚP CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 202225/09/22
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902- 2022)Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng …23/09/22
Thông báo tuyển sinh mới đào tạo trinh độ đại học công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành công an nhân dân năm 2022Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh mới đào tạo trinh độ đại học …23/09/22
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆNXem chi tiết tại đây:NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA …22/09/22
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã …22/09/22
THÔNG BÁO Chương trình khuyến mại Vui chi tiêu-Nhận nhiều tích lũy  Agribank đang triển khai chương trình khuyến mại vui chi tiêu – nhận nhiều …21/09/22
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-1921/09/22
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL TU ngày 09.6.2022 …20/09/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt …20/09/22
THÔNG BÁO V/v di chuyển chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn20/09/22
Quyết định V/v dừng hoạt động chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn20/09/22
Kế hoach di chuyển chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn20/09/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 19/9/2022, bổ sung ca dương tính từ ngày 15/9/2022 đến 18/9/2022Xem chi tiết tại đây:Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày …20/09/22
THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT (BỔ SUNG) Để thực hiện Dự án Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn20/09/22
Triển khai việc xét tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022Mẫu báo cáo VH đọc QĐ số 2608 của BVHTTDL về VH đọc20/09/22
Công văn V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19THÔNG BÁO nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 …20/09/22
Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP …17/09/22
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Thông báo số 129/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn17/09/22
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây:ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY …15/09/22
Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”CÂU HỎI CUỘC THI TRỰC TUYẾN – THỂ LỆ CUỘC THI    15/09/22
KẾ HOẠCH Tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với cơ …14/09/22
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 14/09/22
Công văn V/v bình chọn video tham gia vòng chung kết Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022Xem chi tiết tại đây:Công văn V.v bình chọn video tham gia vòng chung kết …14/09/22
Thông điệp 2K Bộ Y tế, Hướng dẫn khử khuẩn trong tình hình mới.12/09/22
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thành viên UBND tháng 9/202212/09/22
Tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỖ TRỢ, CAN THIỆP LĐTE (1) …11/09/22
Thông báo tiếp nhận thêm hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2- Khóa 2 năm 2022.Văn bản số 607 TTLĐNN-TCLĐ ngày 29-8-2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước   …11/09/22
Công văn chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 10/09/22
KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theoXem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục …10/09/22
Thông báo về việc xác định phần mộ chưa có người nhận nằm trên diện tích đất GPMB dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể 09/09/22
Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 09/09/22
Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID -19 tại nơi công cộng 09/09/22
HƯỚNG DẪN THẢ GIỐNG TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢNXem chi tiết tại đây:Tài liệu Hướng dẫn thả bổ sung nguồn lợi Nguồn:Sở Nông …08/09/22
Đa dạng thị trường bánh Trung thuTết Trung thu đang cận kề, thời điểm này, thị trường bánh Trung thu bắt …07/09/22
Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 202307/09/22
Tăng cường các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố06/09/22
Thông báo phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Bắc Kạn06/09/22
Hướng dẫn hệ thống một số giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầmXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn hệ thống một số giải pháp kỹ thuật trong …05/09/22
Tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác phòng chống COVID-1905/09/22
THÔNG BÁO Về việc thành lập Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN 03/09/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia …01/09/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mớiXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 09 tháng …01/09/22
Công văn V/v thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 31/08/22
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chỉnh trang đô thị kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)31/08/22
Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 202230/08/22
Công văn V/v tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022  2. VIETSOLUTIONS- THONGTIN TUYEN TUYEN 3-SACH-CAC-BAI-TOAN-CDS-QG-2022-11H30-28072230/08/22
Công văn V/v ngăn chặn tình trạng sử dụng chất điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản30/08/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển …30/08/22
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902- 2022).Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng …29/08/22
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy tắc ứng xử của công chức, …29/08/22
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bổ sung)Xem chi tiết tại đây:Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại …29/08/22
Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Phát triển đô thị tuyến đường tránh Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc KạnDS dự kiến thu hồi đất (kèm TB thu hồi đất) (1)29/08/22
Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công tác phòng, chống dịch Covid-1929/08/22
Triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0) 28/08/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH SỐ 1682 Về việc ban hành Chương trình phát …28/08/22
Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức 28/08/22
TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 3Sáng sớm 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã suy …26/08/22
Công văn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.26/08/22
Công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/202226/08/22
TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 3)Hồi 16 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; …25/08/22
Công văn Chủ động ứng phó với cơn bão số 03 25/08/22
Tin mưa lớn và cảnh báo lốc sét, gió giật mạnhHiện nay (25/8), rãnh áp thấp có trục qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ …25/08/22
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 3)Hồi 07 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; …24/08/22
Chỉ thị của BTV Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 202324/08/22
KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp …23/08/22
Công văn về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2023 22/08/22
Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022Xem chi tiết tại đây:Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ …22/08/22
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …22/08/22
Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay18/08/22
Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với …18/08/22
THÔNG BÁO TÌM THÂN NHÂN PHẦN MỘ NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT GPMB XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG BẠCH, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN18/08/22
Triển khai Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTgHD THỰC HIỆN QĐ SỐ 04 CN PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN ĐTVM (1) QĐ SỐ 04 …17/08/22
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2025Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát …17/08/22
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số …15/08/22
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi …15/08/22
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 202212/08/22
Điều lệ giải bóng chuyền hơi trung – cao tuổi thành phố Bắc Kạn năm 202212/08/22
Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớnDo chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 2, …12/08/22
Cung cấp bộ sản phẩm truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ emXem chi tiết tại đây:Công văn cung cấp bộ sản phẩm truyền thông về phòng, …11/08/22
Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếpXem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài …11/08/22
Thông báo lịch tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn11/08/22
CÔNG ĐIỆN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI MƯA BÃO (bão số 2)10/08/22
Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 8 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 8 …10/08/22
Y tế và sức khỏe cộng đồng: Lợi ích của việc tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4Thời gian gần đây, một số người dân trên địa bàn tỉnh có tâm lý …10/08/22
Thông báo mời tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn10/08/22
Bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện và thực hiện chỉ tiêu kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh năm 2022Xem chi tiết tại đây:Bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện và thực …09/08/22
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠNXem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO …07/08/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phốXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM …06/08/22
Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 06/08/22
Thần tốc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tháng 8/2022.06/08/22
Triển khai chương trình nhắn tin từ thiện năm 2022 về ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam 04/08/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH …04/08/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Chợ đầu mối – Bến xe thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: – QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy …03/08/22
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022QĐ ban hành KH tuyển dụng VC 2022 KH kèm theo QĐ tuyển dụng VC …03/08/22
Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2-Khóa 2 năm 202202/08/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ …01/08/22
Triển khai Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022.204 KH Giai bao chi tuyen truyen 2022 238 QĐ The le Giai bao chi …01/08/22
Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 01/08/22
Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 15Xem chi tiết tại đây:Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của …01/08/22
Bình chọn chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2022 29/07/22
QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến …28/07/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …28/07/22
Thông báo số 91 của UBND thành phố Bắc Kạn công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đường vào Hồ Nặm CắtXem nội dung chi tiết Thông báo tại đây: Thông báo số 91 của UBND …27/07/22
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc …27/07/22
THÔNG BÁO Danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 27/7/202227/07/22
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022)Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí …26/07/22
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phốXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân …26/07/22
Hướng dẫn thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-1926/07/22
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-1926/07/22
KẾ HOẠCH Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theoXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và …22/07/22
Thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022Xem chi tiết tại đây:Thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm …21/07/22
KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục thành phố Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội …20/07/22
Định hướng nội dung tuyên truyền công tác tín ngưỡng, tôn giáo quý III năm 202220/07/22
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt …18/07/22
Công văn về việc triển khai Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022.204 KH Giai bao chi tuyen truyen 2022 238 QĐ The le Giai bao chi …16/07/22
THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố16/07/22
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đường vào Hồ nặm cắt, TP Bắc Kạn15/07/22
THÔNG BÁO TÌM THÂN NHÂN NGÔI MỘ NẰM TRONG CHỈ GIỚI LÀM ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG XUẤT HÓA15/07/22
Kế hoạch Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho …15/07/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 202215/07/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học …15/07/22
Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”năm 2022Ma QR.pdf15/07/22
Tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, biaCông văn số 3467/BYT-DP ngày 06/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường chấp …15/07/22
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngXem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng …15/07/22
Tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” 202215/07/22
Bài phát biểu của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng tại HN toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,ngày 30/6/2022Xem chi tiết tại đây:Bài phát biểu của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng tại …13/07/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Đẩy mạnh phong trào học …13/07/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân …13/07/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2022Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực …13/07/22
Thông báo về vacxin giả DTHCP 13/07/22
Công văn tuyên truyền theo dõi Chương trình “Khát vọng phát triển” trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. 13/07/22
Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ13/07/22
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh12/07/22
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TU của BTV Tỉnh ủy khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy khóa XI về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”12/07/22
THÔNG BÁO Lịch tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tháng 7 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn11/07/22
CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘTừ đêm 07 đến sáng 08/7, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa …08/07/22
Công văn tăng cường tiêm vắc xin COVID-19 08/07/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát măng non thành phố Bắc Kạn năm 202208/07/22
Công văn chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ phối hợp tổ chức Lễ công bố Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 202008/07/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu thành phố Bắc Kạn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)08/07/22
Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 202208/07/22
Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 7 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 7 …07/07/22
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối …07/07/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát măng non thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – …07/07/22
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND07/07/22
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XVXem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 3 QH khóa XV07/07/22
KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH và huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn07/07/22
CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT VÀ GIÓ GIẬT MẠNHDo chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực vùng núi Bắc Bộ, …05/07/22
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022Xem chi tiết tại đây: -Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022 …05/07/22
Công văn thực hiện Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 30/6/2022 của Ban chỉ huy PTDS;PCTT-TKCN;PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn03/07/22
Chủ động ứng phó với mưa, bãoBan Chỉ huy PTDS; PCTT&TKCN; PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn vừa có Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 30/6/2022 yêu …02/07/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng …01/07/22
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện thí điểm Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử 5 tháng đầu năm 202201/07/22
BÁO CÁO Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022)Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại …30/06/22
CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH BẮC KẠNQua theo dõi đến lúc 14h40’ ngày 30/6/2022 trên ảnh radar thời tiết và định …30/06/22
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 01)Hồi 13 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ …30/06/22
THÔNG BÁO Thủ đoạn đưa người sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc để cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản30/06/22
Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết tóan chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết tóan chi …30/06/22
NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân …30/06/22
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa …30/06/22
Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2)Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công …30/06/22
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành …30/06/22
NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về …29/06/22
TIN MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNHĐêm qua và sáng sớm nay (29/6), ở các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn …29/06/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2030Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương …29/06/22
Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ …28/06/22
Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sảnXem chi tiết tại đây:Công văn V.v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm …28/06/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi …27/06/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tại tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Vòng sơ khảo …27/06/22
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La: THỂ LỆ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022Xem chi tiết tại đây:Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch Sơn La   …27/06/22
Kế hoạch 128 ngày 16.6.2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức diễn đàn trẻ em thành phố lần thứ 3 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây: Kế hoạch 128 ngày 16.6.2022 của Ủy ban …27/06/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …27/06/22
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc …27/06/22
TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNGDự báo: Ngày mai (27/6), ở các vùng thấp của tỉnh Bắc Kạn (TP. Bắc …26/06/22
Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022.23/06/22
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ “quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”Xem chi tiết tại đây:Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính Phủ quy định …23/06/22
THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2022Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các …23/06/22
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn23/06/22
TIN MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚNHiện nay (22/6), các khu vực trong tỉnh đang có mưa rào và dông sét …22/06/22
Thông báo số 76 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Xây dựng Sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợXem nội dung chi tiết tại đây: 1.0 TB76_13.6.2022 TB Công khai Quy hoạch CTXD …22/06/22
BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khoá VIIXem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước …21/06/22
UBND tỉnh Bắc Kạn: Công văn phối hợp tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID -19 khi xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái21/06/22
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch …21/06/22
THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân SơnXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các …21/06/22
KẾ HOẠCH Khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bệnh không lây nhiễm, truyền thông Đề án 818 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn – năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, nâng cao …20/06/22
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh …20/06/22
KẾ HOẠCH Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính …18/06/22
KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm …17/06/22
KẾ HOẠCH Phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022- 2025Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường …16/06/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình: Đường Bản Đồn-Mai Hiên, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn16/06/22
Hướng dẫn Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn Tuyên truyền về Năm Hữu nghị Việt Nam – …15/06/22
Công văn phối hợp, chủ động ứng phó với thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 202115/06/22
Thông báo công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ–3.0 QĐ1019_26.5.2022 PD QHCT xây dựng – QH.01 – VTGHKD – Sân vận động Tỉnh-QH.01 …14/06/22
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản -Đợt 02 năm 2022.14/06/22
THÔNG BÁO Về việc xét tuyển viên chức năm 20221. KẾ HOẠCH BAN HÀNH SỬA THEO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH (1)13/06/22
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-1913/06/22
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ10/06/22
THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 202610/06/22
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợXem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ …09/06/22
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia …09/06/22
KẾ HOẠCH Thực hiện, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện, cải thiện môi trường đầu tư kinh …09/06/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh …09/06/22
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa …08/06/22
KẾ HOẠCH Tuyển sinh các lớp giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và lớp 10 giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022 – 2023Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyển sinh các lớp giáo dục thường xuyên cấp …08/06/22
THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức07/06/22
Quyết định công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 06/06/22
Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc …03/06/22
KẾ HOẠCH Phòng chống viêm gan vi rút trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phòng chống viêm gan vi rút trên địa …02/06/22
Thông báo về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh01/06/22
Lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Chợ đầu mối – Bến xe khách thành phố Bắc Kạn3. Phieu lay y kien Nhiem vu 6. Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến …31/05/22
Tỉnh Bắc Kạn tổ chức xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Ba BểNguồn: Báo Bắc Kạn31/05/22
KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi …30/05/22
Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng Bí xanh thơm Ba BểUBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, …30/05/22
Thông báo, tuyên truyền công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện28/05/22
Tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022Gửi kèm Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT ngày 19 tháng 5 năm 2022: Kế hoạch Tổ chức …27/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 26/5/2022, bổ sung ca dương tính từ ngày 23/5/2022 đến ngày 25/5/202227/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 25/5/2022, bổ sung ca dương tính ngày 24/5/202227/05/22
Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ27/05/22
Thông báo về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư27/05/22
THÔNG BÁO Về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cưXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết …27/05/22
Thông báo về việc tàng trữ lâm sản trái pháp luật chưa xác định được người vi phạm26/05/22
Thông báo về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh25/05/22
PHIẾU Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀO HỒ NẶM CẮT, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠNXem nội dung chi tiết tại đây:  1.Thuyết minh QHCT Đường vào hồ Nặm Cắt111 …25/05/22
Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW của ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ24/05/22
Tăng cường triển khai các giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước23/05/22
THÔNG BÁO TÌM THÂN NHÂN NGÔI MỘ NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT GPMB XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN23/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 21/5/2022, bổ sung ca bệnh dương tính từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/202223/05/22
KẾ HOẠCH Triển khai cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi và uống bổ sung Vitamin A liều cao kết hợp uống thuốc tẩy giun, đợt I năm 202221/05/22
GIẤY MỜI SỐ 75 về việc tuyên truyền, vận động ông Dương Văn Cừ và bà Vi Thị Yến thuộc diện GPMB hạng mục Nâng cấp đường từ tổ 11B Đức Xuân đi Chí KiênXem nội dung chi tiết tại đây: GIẤY MỜI số 75/GM -UBND (lần 2) ngày …20/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 18/5/2022, bổ sung ca bệnh dương tính từ ngày 14/5/2022 đến ngày 17/5/202219/05/22
BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá VIIXem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau …19/05/22
Thông báo quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ BMNN19/05/22
Thực hiện Công văn số 2956/VPCP-KGVX ngày 12/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ emXem chi tiết tại đây:Công văn số 2956/VPCP-KGVX ngày 12/5/2022 của Văn phòng Chính phủ …19/05/22
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 202219/05/22
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ác – mê – ni – a năm 2022Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 494 TB-BGDĐT về việc …18/05/22
Thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022Công văn 2421/BYT-KCB ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện Luật phòng …18/05/22
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) 17/05/22
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)17/05/22
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 202117/05/22
Triển khai thực hiện Văn bản hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệGửi kèm Công văn số 288/SKHCN-QLCNCN ngày 29/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ …17/05/22
Công văn tăng cường phòng tránh, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, trên địa bàn thành phốGửi kèm hướng dẫn cài đặt: HƯỚNG DẪN VRAIN17/05/22
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới16/05/22
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế của Học viện Tư phápGửi kèm bản scan Thông báo số 467/TB-HVTP ngày 22/4/2022 của Học viện Tư pháp:Thông …16/05/22
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rut năm 2022Gửi kèm bản scan Thông báo số 459/TB-BGDĐT của Bộ GD&ĐT:Thông báo số 459 TB-BGDĐT …16/05/22
Không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 5 gây mưa trên toàn tỉnhHiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống …14/05/22
Bắc Kạn tiếp tục có mưa lớn, lốc, sét, nguy cơ sạt lở đất24 giờ qua, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc …14/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 13/5/2022, bổ sung ca bệnh dương tính từ ngày 09/5/2022 đến ngày 12/5/202213/05/22
Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông …13/05/22
KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Thương binh, Liệt sĩ, Người có công với cách mạng thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công …13/05/22
KẾ HOẠCH Tuyên truyền vận động đối với ông Dương Văn Cừ và bà Vi Thị Yến thuộc diện GPMB hạng mục Nâng cấp đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đi tổ 11 phường Phùng Chí Kiên thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020)13/05/22
Tăng cường công tác quản lý đất đai và thị trường BĐS trên địa bàn thành phố13/05/22
Triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế giai đoạn 2022 – 202513/05/22
Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn: Công văn tăng cường phòng tránh, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai13/05/22
Thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính13/05/22
Tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân13/05/22
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 202212/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 12/5/2022, bổ sung ca bệnh dương tính từ ngày 06/5/2022 đến ngày 11/5/202212/05/22
KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn …12/05/22
Công văn Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngXem chi tiết tại đây:Công văn Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết …11/05/22
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND ngày 05/5/202211/05/22
Hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 theo Kế hoạch số 89-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủyXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư …11/05/22
Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 từ ngày 08/5/2022 đến ngày 10/5/202211/05/22
Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 5 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 5 …11/05/22
Quyết định Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc ban hành Phương án phòng, chống thiên …11/05/22
Cảnh báo lũ trên sông Cầu, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấpNgày 10/5, trên sông Cầu và các sông suối khác có lũ.  Cụ thể: Tại …10/05/22
THÔNG BÁO Danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 09/5/2022 và báo cáo bổ sung từ ngày 1/5/2022 đến 8/5/202209/05/22
Chi cục thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới: Thông báo chuyển trụ sở làm việc09/05/22
Tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phốGửi kèm theo Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế: cong-van-2129-byt-dp-bo-y-te-1   …06/05/22
Tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phốGửi kèm theo Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế:cong-van-2129-byt-dp-bo-y-te-106/05/22
Quyết định số 720/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI và Thể lệ Giải thưởngXem chi tiết tại đây:Quyết định số 720/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài …06/05/22
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn06/05/22
Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn06/05/22
KẾ HOẠCH Tham gia các chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 202206/05/22
Thông báo số 459/TB-BGDĐT về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Bê – la – rút năm 2022Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê – la – …05/05/22
Thông báo thời gian khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo chương trình “Trái tim cho em” phối hợp giữa Tập đoàn Viettel và Bệnh viện E05/05/22
Thông báo các ca bệnh dương tính với Sars-CoV-2 ngày 03/5/2022 tại địa bàn thành phố Bắc Kạn04/05/22
Công văn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng thời gian cao điểm năm 2022 01/05/22
Thông báo các ca bệnh dương tính với Sars-CoV-2 ngày 27/4/2022 tại địa bàn thành phố Bắc Kạn28/04/22
Thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 14 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương27/04/22
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ …27/04/22
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022Xem chi tiết tại đây: BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế …27/04/22
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Công ty CP KOSY liên quan đến đề nghị cho Công ty khảo sát mặt bằng đầu tư dự án tại tổ 11C Đức Xuân và tổ 11 phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn27/04/22
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu- Một phần phân khu B27/04/22
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai thực hiện Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại thành phố Bắc Kạn27/04/22
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại …27/04/22