Văn bản – Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Danh mục
Kế hoạch tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ …22/10/21
Họa sĩ Trần Ngọc Kiên với đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19Với mong muốn góp sức trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, họa …22/10/21
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …22/10/21
Kế hoạch triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn thành phốXem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động …22/10/21
Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân“Tháng cao điểm vì người nghèo”Xem chi tiết tại đây: Công văn số 398/MTTQ-BTT ngày 20/10/2021 của Ban Thường trực …21/10/21
Quyết định 1912/QĐ -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Quyết định 1912 ngày 14 tháng 10 năm 2021 về …21/10/21
Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021Xem chi tiết tại đây:Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, …21/10/21
Thông báo tiếp nhận đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạoXem chi tiết tại đây: Công văn số 1968 ngày 19.10.2021 của Sở Lao động …21/10/21
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện Nghĩa vụ quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh …21/10/21
Đôn đốc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2742/UBND-NCPC ngày 13/5/2021 của UBND tỉnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 2042 ngày 20.10.2021 của UBND thành phố Bắc …20/10/21
Công văn số3251/UBND-ĐT ngày 01/10/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cần thiếtXem chi tiết tại đây:Công văn số 3251/UBND-ĐT ngày 01/10/2021 của UBND TP. Hồ Chí …20/10/21
Văn bản số 6643/UBND-KGVX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hộiXem chi tiết tại đây:Văn bản số 6643/UBND-KGVX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Bến Tre …20/10/21
Công văn số 7085/UBND – SYT ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khácXem chi tiết tại đây: Công văn số 7085/UBND – SYT ngày 19/10/2021 của Ủy …20/10/21
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà …20/10/21
Quyết định V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hỗ trợ người cách ly y tế theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.Xem chi tiết tại đây: Quyết định V/v phê duyệt danh sách và kinh phí …20/10/21
Quyết định V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hỗ trợ người cách ly y tế theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.Xem chi tiết tại đây:Quyết định V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ …20/10/21
Quyết định V/v phê duyệt danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủXem chi tiết tại đây: Quyết định V/v phê duyệt danh sách hỗ trợ hộ …20/10/21
Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đợt 7 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi …19/10/21
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh …19/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 64 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 64 V/v tìm người có mặt …19/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 67 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 67 V/v tìm người có mặt …19/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 83 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 83 V/v tìm người có mặt tại …19/10/21
Triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ ngày 18/10/2021Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2033 ngày 19.10.2021 của UBND thành phố Bắc …19/10/21
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bắc …18/10/21
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mớiXem chi tiết tại đây:Công văn 428 ngày 15.10.2021 của LĐLĐ thành phố Bắc Kạn …18/10/21
Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch …18/10/21
Công văn số 6956 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6956 ngày 15.10.2021 của UBND tỉnh Bắc …18/10/21
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”17/10/21
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mớiXem chi tiết tại đây: Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 …16/10/21
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg …16/10/21
Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khácXem chi tiết tại đây: Công văn số 6900/UBND – KGVX Ngày 12/10/2021 của Ủy …15/10/21
Phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi địa phương áp dụng các biện pháp giảm giãn cách xã hộiXem chi tiết tại đây: Công văn số 6643/UBND – KGVX Ngày 13/10/2021 của Ủy …15/10/21
KẾ HOẠCH Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, …14/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 57 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 57 V/v tìm người có mặt …14/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 62 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 62 V/v tìm người có mặt …14/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 56 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 56 V/v tìm người có mặt …14/10/21
Hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ emXem chi tiết tại đây: Công văn số 1985 ngày 11.10.2021 của UBND thành phố …11/10/21
Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nayXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn số 7128/HD- UBND về việc hướng dẫn tạm thời …11/10/21
Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1983/UBND-VP ngày 11/10/2021 của UBND thành phố …11/10/21
Công văn số 1420/UBND – KGVX ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc người và phương tiện đến, đi qua các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh Lạng SơnXem chi tiết tại đây: Công văn số 1420/UBND – KGVX ngày 06/10/2021 của Ủy …11/10/21
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mớiXem chi tiết tại đây: Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 …11/10/21
SỞ Y TẾ UBND TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 55 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà LạtXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 55 V/v tìm người có mặt …11/10/21
Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống …10/10/21
Quy định về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19Tiếp theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc …09/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 53 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 53 V/v tìm người có mặt tại …08/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 54 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố Đà LạtXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 54 V/v tìm người có mặt …08/10/21
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về việc hỗ trợ an sinh xã hộiXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông …07/10/21
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa …07/10/21
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 04 ngày 07.10. 2021 của Ban Chỉ …07/10/21
Triển khai tài liệu phục vụ công tác phòng chống thiên taiXem chi tiết tại đây:Công văn số 1946 ngày 05.10.2021 của UBND thành phố Bắc …06/10/21
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Thành ủy Bắc Kạn, về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2021 của …04/10/21
Thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long AnXem chi tiết tại đây: Công văn số 6621 ngày 01.10.2021 của UBND tỉnh Bắc …04/10/21
Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”Xem chi tiết tại đây: Công văn số 113 ngày 30.9.2021 của Ban Tuyên giáo …04/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 50 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 50 V/v tìm người có mặt …04/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 51 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 51 V/v tìm người có mặt tại …04/10/21
SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG: THÔNG BÁO Truy tìm người liên quan đến người bệnh COVID-19 tại khoa Nội B – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên GiangXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Truy tìm người liên quan đến người bệnh …04/10/21
Người vào Bắc Kạn từ vùng xanh có thể sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên âm tínhNgày 02/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng ký ban hành …03/10/21
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1911 ngày 01.10.2021 của UBND thành phố …01/10/21
Thực hiện Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1899 ngày 29.9.2021 của UBND thành phố …30/09/21
Thực hiện Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnhXem chi tiết tại đây: Công văn số 1900 ngày 29.9.2021 của UBND thành phố …30/09/21
Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 điểm tiêm lưu động tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn (Tổng đích)Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 …30/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 78 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 78 V/v tìm người có mặt tại …29/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 80 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 80 V/v tìm người có mặt tại …29/09/21
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911-10/10/2021)Xem chi tiết tại đây:ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG …29/09/21
Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1877 ngày 27.9.2021 của UBND thành phố Bắc …28/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 48 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 48 V/v tìm người có mặt …27/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 77 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 77 V/v tìm người có mặt …27/09/21
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021-2022Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên …27/09/21
Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1874 ngày 27.9.2021 của UBND thành phố Bắc …27/09/21
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …24/09/21
Chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 1859 ngày 23.9.2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN …23/09/21
KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập …22/09/21
Tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyếnXem chi tiết tại đây:Công văn số 110 ngày 22.9.2021 của Ban Tuyên giáo Thành …22/09/21
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng covid-19 (mũi 1) đợt 6 năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch tiêm vắc xin phòng covid-19 (mũi 1) đợt …22/09/21
Thực hiện Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1846 ngày 21 tháng 9 năm 2021 …21/09/21
Hướng dẫn Tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn Tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt …21/09/21
Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1832 ngày 21 tháng 9 năm 2021 …21/09/21
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật …21/09/21
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1825 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của …21/09/21
Thực hiện Công văn số 6223/UBND-VXNV ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnhXem chi tiết tại đây: Công văn số 1830 ngày 21 tháng 9 năm 2021 …21/09/21
Công văn số 6243 ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc lưu thông ra/ vào, đi qua Thành phố Hà NộiXem chi tiết tại đây: Công văn số 6243 ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Bắc …20/09/21
Kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997-01/01/2022)Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 545/KH-UBND, ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân …20/09/21
Khuyến cáo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thôngXem chi tiết tại đây: Thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt …20/09/21
Thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạngXem chi tiết tại đây: Công văn số 1811 ngày 17.9.2021 của UBND thành phố …19/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 45 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 45 V/v tìm người có mặt …18/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 46 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 46 V/v tìm người có mặt tại …18/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 47 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 47 V/v tìm người có mặt …18/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: Thông báo khẩn số 71 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 71 V/v tìm người có mặt tại …18/09/21
Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 20/9/2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 6223 ngày 17.9.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …18/09/21
Thực hiện Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 09/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1800 ngày 16.9.2021 của UBND thành phố Bắc …17/09/21
PHƯƠNG ÁN Dự trữ và cung ứng hàng hóa ứng phó diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:PHƯƠNG ÁN Dự trữ và cung ứng hàng hóa ứng phó …15/09/21
Giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thaoXem chi tiết tại đây: CV 96 ngày 14.9.2021 của Phòng Văn hóa-thông tin về …15/09/21
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell đợt 1 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero …15/09/21
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm …15/09/21
Công văn 1768/UBND -TNMT về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1683Xem chi tiết tại đây:  Công văn 1768/ UBND -TNMT về việc công bố công …14/09/21
Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba BểXem chi tiết tại đây:Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác …14/09/21
Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba BểXem chi tiết tại đây: Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại …14/09/21
Công văn số 5768 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V.v cho phép công dân ra khỏi thành phố Đà NẵngXem chi tiết tại đây: Công văn số 5768 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố …13/09/21
Công văn số 5771 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V.v cho phép công dân ra khỏi thành phố Đà NẵngXem chi tiết tại đây: Công văn số 5771 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố …13/09/21
Công văn số 5854 ngày 03.9.2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V.v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH TM & DV Phương Nam ThànhXem chi tiết tại đây: Công văn số 5854 ngày 03.9.2021 của UBND tỉnh Quảng …13/09/21
Công văn số 694 ngày 9.9.2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua tỉnh đối với công dân, các đoàn công tác do các tỉnh, thành phố đề nghị.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 694 ngày 9.9.2021 của UBND tỉnh Ninh Bình …13/09/21
KẾ HOẠCH Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 – 01/01/2022)Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 …13/09/21
Chủ động ứng phó với mưa lũ do cơn bão CONSONXem chi tiết tại đây:Công Văn số 1772 ngày 13.9.2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN …13/09/21
THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức kế toánXem chi tiết tại đây: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn Thông báo …13/09/21
Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn: Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chứcXem chi tiết tại đây: Thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công …13/09/21
Công văn số 5756 ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v cho phép Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần vận chuyển người lao động ra khỏi thành phố Đà NẵngXem chi tiết tại đây: Công văn số 5756 ngày 06.9.2021 của UBND thành phố …13/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 43 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO KHẨN SỐ …10/09/21
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK NÔNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 76 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dânXem chi tiết tại đây: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK NÔNG THÔNG …10/09/21
Tuyên truyền sử dụng phần mềm quản lý di biến động người dân ra, vào vùng dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: CV số 1751 ngày 9.9.2021 của UBND thành phố Bắc …10/09/21
Đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg.Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1739 ngày 08.9.2021 của UBND thành phố …08/09/21
Thông báo chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ AnhXem chi tiết tại đây: Công văn số 1737 ngày 07.9.2021 của UBND thành phố …08/09/21
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn: Nâng cấp ứng dụng VssID (phiên bản 1.5.6)Xem chi tiết tại đây: CV số 565 ngày 06.9.2021 của Bảo hiểm xã hội …08/09/21
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Quyết định kiện toàn Bộ phận Một cửa Ủy ban …08/09/21
Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2021Xem chi tiết tại đây: Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất …08/09/21
Triển khai phần mềm quản lý di biến động người dân ra, vào địa bàn tỉnhXem chi tiết tại đây: Công văn số 5853 ngày 06.9.2021 của UBND tỉnh Bắc …07/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng tại tổ 5 phường Phùng Chí Kiên và tổ 11B phường Sông Cầu thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng …06/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 68 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN : THÔNG BÁO KHẨN …06/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH : THÔNG BÁO KHẨN (NGÀY 02/9/2021) 04/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 41 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 41 V/v tìm người có mặt …04/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 66 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 66 V/v tìm người có mặt …04/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 67 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 67 V/v tìm người có mặt …04/09/21
Thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9Xem chi tiết tại đây: Công văn số 5799 ngày 01.9.2021 của UBND tỉnh Bắc …01/09/21
Thực hiện Thông báo số 308/TB-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnhXem chi tiết tại đây: Công văn số 1693 ngày 01.9.2021 của UBND thành phố …01/09/21
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 02/9Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1695 ngày 01.9.2021 của UBND thành phố Bắc …01/09/21
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND và Công văn số 5773/UBND-VXNV của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022Xem chi tiết tại đây: CV số 1694 ngày 01.9.2021 của UBND thành phố Bắc …01/09/21
KẾ HOẠCH Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, năm 2021 – 2022Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Lát gạch vỉa hè đường Trường Chinh (phần còn lại)Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Lát …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Xử lý …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Trạm y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Trạm …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn II)Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Cải …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phươngXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công trung hạn …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phươngXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu …01/09/21
Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021 – 2022 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bànXem chi tiết tại đây: CV số 1706 ngày 01.9.2021 của UBND thành phố Bắc …01/09/21
KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên hành lang lối thoát nạn khu dân cư, tự giác gỡ bỏ lồng sắt “chuồng cọp” tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộXem chi tiết tại đây: Kế hoạch thực hiện phong trào tuyên truyền, vận động …01/09/21
thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9Xem chi tiết tại đây: CV số 1707 ngày 01.9.2021 của UBND thành phố Bắc …01/09/21
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19Xem chi tiết tại đây:CV số 1692 ngày 01.9.2021 của Ban an toàn giao thông …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà bếp và các công trình phụ trợ trường tiểu học Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Cải …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THCS Đức Xuân, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường QL3 cũ đoạn qua tổ 1, 2, 3 phường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước và lát gạch vỉa hè khu dân cư Quang SơnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa …01/09/21
Thực hiện tuyển sinh và đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dàiXem chi tiết tại đây: Văn bản số 1565 LĐTBXH – LĐVL&DN ngày 20.8.2021 của …01/09/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Công viên dọc bờ kè bắc Sông Cầu, thôn Phặc Tràng xã Dương Quang, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Công …01/09/21
QUYẾT ĐỊNH Dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại khu dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 (xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới)Xem chi tiết tại đây: QĐ Dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế …01/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH: THÔNG BÁO KHẨN (NGÀY 27/8/2021)Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN (NGÀY 27/8/2021) Nguồn: Sở Y tế Bắc …01/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 40 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 40 V/v tìm người có mặt …01/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 63 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 63 V/v tìm người có mặt tại …01/09/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 64 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 64/v tìm người có mặt tại …01/09/21
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 02/9 31/08/21
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 300 ngày 31 tháng 8 năm 2021 …31/08/21
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO KHẨN SỐ 39Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 39 V/v tìm người có mặt …30/08/21
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đính chính thông báo khẩn số 39Xem chi tiết tại đây:Đính chính thông báo khẩn số 39 về việc tìm người …30/08/21
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19Xem chi tiết tại đây: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố …28/08/21
KẾ HOẠCH Xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây:  KẾ HOẠCH Xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển …27/08/21
THÔNG BÁO Tình hình sâu đo hại cây quếXem chi tiết tại đây: Thông báo tình hình sâu đo hại cây quế Nguồn: …27/08/21
Thông báo khẩn số 1659/TB-SYT ngày 23/8/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:Thông báo khẩn số 1659/TB-SYT ngày 23/8/2021 của Sở Y tế …27/08/21
Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 1643 ngày 26.8.2021 của UBND thành Phố …26/08/21
Chủ động ứng phó với mưa lớn ngập lụt, lũ quét, sạt lở đấtXem chi tiết tại đây: Công văn số 1638 ngày 26.8.2021 của Ban Chỉ huy …26/08/21
Hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan, đơn vị theo Công văn số 6666/HD-BYT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tếXem chi tiết tại đây: Công văn số 952 ngày 25.8.2021 của Trung tâm y …26/08/21
THÔNG BÁO Nhu cầu tiếp nhận viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý về UBND huyện Chợ Đồn công tácXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Nhu cầu tiếp nhận viên chức trong các …26/08/21
Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốcXem chi tiết tại đây: Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính …26/08/21
Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốcXem chi tiết tại đây:Công văn số 5589 ngày 25.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …26/08/21
Vận động ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid – 1926/08/21
Công văn số 541 ngày 25.8.2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhânXem chi tiết tại đây:Công văn số 541 ngày 25.8.2021 của Bảo hiểm xã hội …25/08/21
Công văn số 5587 ngày 24.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 5756/VPCP-KSTT ngày 19/8/2021 của Văn phòng Chính phủXem chi tiết tại đây: Công văn số 5587 ngày 24.8.2021 của UBND tỉnh Bắc …25/08/21
Triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minhXem chi tiết tại đây: Công văn số 1635 ngày 25.8.2021 của BCĐ phòng chống …25/08/21
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục Thuế trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế chia sẻ …25/08/21
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem chi tiết tại đây: Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá …24/08/21
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1541 ngày 12.8.2021 của UBND thành phố Bắc …24/08/21
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định về nội dung, đối tượng và mức chi của Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Quyết định về việc quy định về nội dung, đối …24/08/21
Quản lý di biến động của nhân dân tại địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1393 ngày 27.7.2021 của UBND thành phố Bắc …24/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 69 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID – 19 thứ 244, 245, 246, 247 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông …24/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến các trường hợp mắc COVID -19 trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông …24/08/21
Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo khẩn số 61 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo khẩn số …24/08/21
Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo khẩn (Ngày 20/8/2021)Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo khẩn (NGÀY 20/8/2021) …24/08/21
Thông báo Chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ AnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 5567 ngày 24.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …24/08/21
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ …24/08/21
Thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tôXem chi tiết tại đây: Thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin, hướng …23/08/21
Đôn đốc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1618 ngày 20.8.2021 của UBND thành phố Bắc …23/08/21
Triển khai thực hiện Công văn số 5275/UBND-NCPC ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vịXem chi tiết tại đây: Công văn số 1616 ngày 20.8.2021 của UBND thành phố …23/08/21
Triển khai Công văn số 5451/UBND-VXNV ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với ca F0 tại xã Thanh Vận, huyện Chợ MớiXem chi tiết tại đây:Công văn số 1611 ngày 20.8.2021 của UBND thành phố Bắc …23/08/21
THÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2021 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn …22/08/21
Điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ 00 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2021     22/08/21
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021Xem chi tiết tại đây: BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế …20/08/21
NGHỊ QUYẾT Số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ: Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XVXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ: Nghị quyết …20/08/21
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị vận tải đăng ký cấp thẻ dận diện phương tiện hoạt động trên “LUỒNG XANH” để vận chuyển hàng hóa qua các chốt kiểm dịch để đi đến, đi qua các địa phương đang thực hiện dãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1150 của Sở Giao thông vận tải Bắc …20/08/21
Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn năm học 2021-2022Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại …20/08/21
Thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ của trẻ em bị bỏ rơiXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Về việc tìm cha mẹ đẻ của trẻ em …20/08/21
Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tếXem chi tiết tại đây:Công văn số 1596 ngày 19.8.2021 của UBND thành phố Bắc …20/08/21
Triển khai, thực hiện hộ trợ giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 4Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1597 ngày 19.8.2021 của UBND thành phố …20/08/21
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán …20/08/21
Triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thờiXem chi tiết tại đây:Công văn số 1600 ngày 19.8.2021 của UBND thành phố Bắc …20/08/21
Triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minhXem chi tiết tại đây:Công văn số 5410 ngày 18.8.2021 của BCĐ triển khai chiến …19/08/21
Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá những tháng cuối năm 2021Xem chi tiết tại đây: Công văm số 1594 ngày 18.8.2021 của UBND thành phố …19/08/21
Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internetXem chi tiết tại đây:Công văn số 276 ngày 11.8.2021 của Thành ủy Bắc Kạn …19/08/21
QUYẾT ĐỊNH Thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 (xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới)Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Thiết lập vùng cách ly y tế tại …19/08/21
Đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 5424 ngày 18.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …19/08/21
Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Công văn số 1592 ngày 18.8.2021 của UBND thành phố Bắc …18/08/21
Thực hiện Công văn số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1588 ngày 18.8.2021 của UBND thành phố …18/08/21
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vịXem chi tiết tại đây: Công văn số 6666 ngày 16.8.2021 của Bộ Y tế …18/08/21
Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 14/8/2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 5308 ngày 13.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …17/08/21
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây:Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường …17/08/21
Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáoXem chi tiết tại đây:HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo17/08/21
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nướcXem chi tiết tại đây: HƯỚNG DẪN tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần …17/08/21
Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmXem chi tiết tại đây:HƯỚNG DẪN tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, …17/08/21
Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030Xem chi tiết tại đây:Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo …17/08/21
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về …17/08/21
THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin, thuốc phòng, chống Covid-19 trong nướcXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh …17/08/21
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nayXem chi tiết tại đây: Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền …17/08/21
Triển khai, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1573 ngày 16.8.2021 của UBND thành phố Bắc …17/08/21
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nướcXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát …16/08/21
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáoXem chi tiết tại đây: HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn …16/08/21
KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) đợt 5 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) …16/08/21
Hỗ trợ, tạo điều kiện, lưu thông, tiêu thụ Nhãn lồng, nông sản tỉnh Hưng YênXem chi tiết tại đây:Công văn số 1567 ngày 16.8.2021 của UBND thành phố Bắc …16/08/21
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài …16/08/21
Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạngXem chi tiết tại đây: Công văn số 1551 ngày 16.8.2021 của UBND thành phố …16/08/21
Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba BểXem chi tiết tại đây:Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các …16/08/21
Sở Y tế Lâm Đồng thông báo khẩn số 37 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: Sở Y tế Lâm Đồng thông báo khẩn số 37 …13/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 61 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID – 19 thứ 134, 135, 141 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …13/08/21
Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nayXem chi tiết tại đây:Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 của …12/08/21
Triển khai thực hiện Công văn số 5026/UBND-VXNV ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1543 ngày 12.8.2021 của UBND thành phố …12/08/21
LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNGXem chi tiết tại đây:LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG gửi …12/08/21
Hướng dẫn xác định lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luậtXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn số 1425/HD-LĐTBXH ngày 30/7/2021 của Sở Lao động – …12/08/21
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về …12/08/21
Phối hợp thu hồi Quả cầu hành chính tỷ lệ 1/58.000.000, xuất bản năm 2015Xem chi tiết tại đây:Công văn số 79 ngày 10.8.2021 của Phòng Văn hóa – …11/08/21
Thực hiện Công văn số 5072/UBND-VXNV ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg và Công văn số 1070/TTg-KGVX ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1533 ngày 11.8.2021 của UBND thành phố …11/08/21
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyểnXem chi tiết tại đây:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo …11/08/21
Sở Y tế Lâm Đồng thông báo khẩn số 36 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế Lâm Đồng thông báo khẩn số 36 về …11/08/21
Sở Y tế Phú Yên thông báo khẩn số 59 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: Sở Y tế Phú Yên thông báo khẩn số 59 …11/08/21
Hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối và chợ dân sinh trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTgXem chi tiết tại đây:Công văn số 1514 ngày 9.8.2021 của UBND thành phố Bắc …10/08/21
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức; dừng hưởng trợ …10/08/21
THÔNG BÁO Kết quả họp bốc thăm số thứ tự và triển khai các nội dung thi Báo cáo viên giỏiXem chi tiết tại đây:BTC Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố năm 2021 …10/08/21
Triển khai phần mềm giám sát phản ánh kiến nghịXem chi tiết tại đây:Công văn số 1511 ngày 09.8.2021 của UBND thành phố Bắc …09/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 56 về việc tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 97 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …09/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 58 về việc tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 103, 104, 105, 106 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông …09/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 57 về việc tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 98, 101, 102 nghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …09/08/21
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo khẩn số 33 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo khẩn số …09/08/21
Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo khẩn số 57 về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo khẩn số 57 …09/08/21
Thông báo về việc triển khai Chuyên mục “Đăng ký, khai báo xe” trên Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thôngXem chi tiết tại đây:Thông báo về việc triển khai Chuyên mục “Đăng ký, khai …09/08/21
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP …07/08/21
Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, …07/08/21
Kế hoạch số 388/KH-UBND tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021.Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Bắc …07/08/21
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa …07/08/21
Tuyên truyền, vận động Nhân dân không thực hiện các hành vi kỳ thị, phân biệt người nước ngoàiXem chi tiết tại đây: CV số 1506 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của …06/08/21
Công văn số 4987 ngày 05.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Văn bản số 6289/BYT – KCB ngày 4/8/2021 của Bộ Y tế về chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid – 19 trên phương tiện truyền thông đại chúngXem chi tiết tại đây: Công văn số 4987 ngày 05.8.2021 của UBND tỉnh Bắc …06/08/21
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2021 – 2025Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về …06/08/21
Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1485 ngày 04.8.2021 của UBND thành phố Bắc …05/08/21
Tăng cường công tác nắm tình hình và định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: CV số 269 ngày 04.8.2021 của Thành ủy Bắc Kạn …05/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 49 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 79 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …05/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 50 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 81 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …05/08/21
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: Thông báo khẩn số 55 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: Thông báo khẩn số …05/08/21
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH: THÔNG BÁO KHẨNXem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo khẩn cho những …05/08/21
Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống đuối nước cho trẻ emXem chi tiết tại đây:CV số 1484 ngày 04.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn …05/08/21
Thông báo khẩn số 31 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng: Thông báo khẩn số 31 …05/08/21
Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây:CV số 1485 ngày 04.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn …05/08/21
MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19Xem chi tiết tại đây: CV số 1487 ngày 04.8.2021 của UBND thành phố Bắc …05/08/21
Thông báo thời gian tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021Xem chi tiết tại đây:Thông báo thời gian tổ chức Hội thi Báo cáo viên …05/08/21
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 26/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: CV số 1478 ngày 03.8.2021 của UBND thành phố Bắc …04/08/21
THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyểnXem chi tiết tại đây:Thanh tra tỉnh Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp …04/08/21
Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, …04/08/21
Phối hợp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến Chứng minh nhân dân và căn cước công dânXem chi tiết tại đây: Công văn số 2706 ngày 03.8.2021 của Công an tỉnh …04/08/21
KẾ HOẠCH Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 …04/08/21
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính giành cho người lao động về nước đúng hạnXem chi tiết tại đây:Văn bản 1416/ LĐTBXH – LĐVL&DN ngày 30/7/2021 của Sở Lao …04/08/21
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 47 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 72 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 47 V/v tìm người có đến …03/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo số 48 về việc tìm người có đến các địa điểm, liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 73, thứ 74, thứ 75, thứ 76, thứ 77, thứ 78 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …03/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 82, 83 trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …03/08/21
Sở Y tế tỉnh Phú Yên:Thông báo khẩn số 54 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Phú Yên:Thông báo khẩn số 54 …03/08/21
KẾ HOẠCH Tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn cuối năm 2021Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân …03/08/21
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất gia đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: CV số 1472 ngày 03.8.2021 của UBND thành phố Bắc …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư công trình: Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư công trình: Trung tâm …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt khung trang trí bằng đèn LED tại đường Thái Nguyên, Trường Chinh và đường Chiến Thắng Phủ Thông, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân …03/08/21
Công văn số 4905 ngày 02.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v triển khai App giám sát phản ánh kiến nghịXem chi tiết tại đây: Công văn số 4905 ngày 02.8.2021 của UBND tỉnh Bắc …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 03 dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: khu dân cư Thôm Dầy; khu dân cư thôn Phặc Tràng; trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư …03/08/21
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân …03/08/21
Công văn 1472 v/v đề nghị công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Công văn 1472 v/v đề nghị công khai Quy hoạch sử …03/08/21
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: CV số 1467 ngày 03.8.2021 của UBND thành phố Bắc …03/08/21
Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.Xem chi tiết tại đây:Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày …03/08/21
Kết quả tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Báo cáo kết quả tổ chức chương trình Hành trình đỏ …03/08/21
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 29 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng: THÔNG BÁO KHẨN SỐ …02/08/21
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo khẩn số 30 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo khẩn số 30 …02/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 60, 61, 62, 63, 64, 65 trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:TB-110-DAK-NONG Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn02/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 68 trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:TB-111-DAK-NONG Nguồn Sở Y tế Bắc Kạn02/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo tìm người đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 69 trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:TB-112-DAK-NONG Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn02/08/21
Sở Y tế Phú Yên thông báo khẩn số 52 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:TB-190-PHU-YEN Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn02/08/21
Sở Y tế Phú Yên thông báo khẩn số 53 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơXem chi tiết tại đây:TB-192-PHU-YEN Nguồn: Sở Y tế Bắc kạn    02/08/21
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 38 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 51 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 38 V/v tìm người có đến …02/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 55 (P.Q.T) trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …02/08/21
Sở Y tế tỉnh Hà Giang: Thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19Xem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Hà Giang: Thông báo khẩn tìm …02/08/21
Sở Y tế tỉnh Bình Định: Thông báo khẩn số 25 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết tại đây:Sở Y tế tỉnh Bình Định: Thông báo khẩn số 25 …01/08/21
Công văn số 4873, ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Công văn số 4873, ngày 31.7.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …01/08/21
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạoXem chi tiết tại đây:TB kết luận của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, …01/08/21
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 36 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 47 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 36 V/v tìm người có đến các …01/08/21
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 39 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan ca mắc COVID-19 thứ 52 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 39 V/v tìm người có đến các …01/08/21
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 40 V/v tìm người đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 55 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KHẨN SỐ 40 V/v tìm người đến các địa …01/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 56, 57 trên địa bàn tỉnh Đắk NôngXem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …01/08/21
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 58, 59 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,Xem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo …01/08/21
Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo cho những người có mặt tại Chợ Thanh Giang thuộc thôn Thanh Giang, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 14/7/2021 đến ngày 28/7/2021 cần khẩn trương thực hiện những việc sau:Xem chi tiết tại đây: Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo cho những …01/08/21
Quyết định dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19.Ngày 31/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết …31/07/21
Công văn số 2667 ngày 30/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2667 ngày 30.7. 2021 của Sở Y tế …31/07/21
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại đám tang, đám cưới trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại đám tang, đám cưới …30/07/21
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày …30/07/21
Triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minhXem chi tiết tại đây: Triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên …29/07/21
Giới thiệu kênh truyền thông dân số trên nền tảng internetXem chi tiết tại đây:Công văn số 826 ngày 28.7.2021 của Trung tâm Y tế …29/07/21
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 4767/UBND-VXVN ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …28/07/21
Công văn số 6006/BYT-TT-KT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 6006 BYT-TT-KT ngày 26.7.2021 của Bộ Y …28/07/21
Bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4772/UBND-VXVN ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc …28/07/21
Công văn số 2600 ngày 27/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2600 ngày 27.7.2021 của Sở Y tế …28/07/21
Công văn số 4617/UBND-VXVN ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc vận chuyển hàng hoá trong phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 4617 UBND-VXVN ngày 23.7.2021 của UBND tỉnh Bắc …27/07/21
Công văn số 2589 ngày 27.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2589 ngày 27.7.2021 của Sở Y tế Bắc …27/07/21
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Công văn số 1375 ngày 23.07.2021 của UBND thành phố …27/07/21
Thực hiện một số chinh sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1382 ngày 25.07.2021 của UBND thành phố …27/07/21
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 1391 ngày 26.7.2021 của UBND thành phố Bắc …27/07/21
KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2021- 2025Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình …27/07/21
Công văn số 2576 ngày 26.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2576 ngày 26.7.2021 của Sở Y tế Bắc …26/07/21
Thông báo Kết quả điều tra dịch tễ, truy vết, theo dõi sức khỏe và điều trị ca bệnh Dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/7/2021 tại thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Sở Y tế Bắc Kạn Thông báo Kết quả điều tra …26/07/21
Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 …26/07/21
Công văn số 4646 ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quản lý di biến động của nhân dân tại địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4646 ngày 23.7.2021của UBND tỉnh Bắc Kạn …26/07/21
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách …26/07/21
Công văn số 2563 ngày 24.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2563 ngày 24.7.2021 của Sở Y tế Bắc …26/07/21
Công văn số 2568 ngày 25.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2568 ngày 25.7.2021 của Sở Y tế Bắc …26/07/21
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Công văn số 1375 ngày 23.7.2021 của UBND thành phố …23/07/21
Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban Bí thư ban hành Công điện về tiếp tục tăng …23/07/21
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19Ngày 20/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên …23/07/21
Công văn số 2525 ngày 22/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2525 ngày 22.7.2021 của Sở Y tế …23/07/21
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …22/07/21
Phương án Tổ chức cách ly y tế tại các địa điểm phong toạ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng chống CoVID-19Xem chi tiết tại đây: Phương án tổ chức cách ly y tế tại các …22/07/21
Công văn phối hợp tuyên truyền vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 358 ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Uỷ …22/07/21
Công văn số 4569 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công dân tỉnh Bắc Kạn hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà GiangXem chi tiết tại đây: Công văn số 4569 ngày 22 tháng 7 năm 2021 …22/07/21
Kế hoạch số 3869/KH-BNN-KTHT ngày 23/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 3869/KH-BNN-KTHT ngày 23/6/2021 của Bộ Nông nghiệp …22/07/21
Công văn số 2498 ngày 21/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2498 ngày 21.7.2021 của Sở Y tế Bắc …22/07/21
Quyết định số 1514 phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2021 Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thị xã Bắc Kạn giai đoạn IIXem chi tiết tại đây: Quyết định số 1514 ngày 21/7/2021 phê duyệt, điều chỉnh …21/07/21
Rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanhXem chi tiết tại đây: Công văn số 1351 ngày 20.7.2021 của UBND thành phố …21/07/21
Thực hiện Công văn số 4186/UBND-TH ngày 08/7/2021 của UBND tỉnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 1342 ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Bắc …20/07/21
Hướng dẫn xử lý rác thải tại các khu dân cư thiết lập vùng cách ly y tế để phòng dịch covid-19Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn xử lý rác thải tại các khu dân …20/07/21
Công văn số 2475 ngày 20/7/2021 của Sỏ Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2475 ngày 20.7.2021 của Sỏ Y tế …20/07/21
Công văn số 2451 ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2451 ngày 19.7.2021 của Sở Y tế Bắc …20/07/21
Công văn số 2449 ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2449 ngày 19.7.2021 của Sở Y tế …20/07/21
Công văn số 4447 ngày 19.7.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 4777/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí MinhXem chi tiết tại đây:Công văn số 4447 ngày 19.7.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …20/07/21
Công văn số 4412 ngày 19.7.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 4412 ngày 19.7.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …20/07/21
Công văn số 4443 ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4443 ngày 19.7.2021 của UBND tỉnh Bắc …20/07/21
Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 18/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 18/7/2021 của Văn phòng Chính phủ …20/07/21
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 252 ngày 19/7/2021 của Thành ủy Bắc Kạn …19/07/21
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh Đak Nông, Lâm Đồng và Phú YênXem chi tiết tại đây:Công văn số 1324 ngày 19/7/2021 của UBND thành phố Bắc …19/07/21
Công văn số 2392 ngày 16/7/2021 của Sở Y tế bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2392 ngày 16.7.2021 của Sở Y tế bắc …19/07/21
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp tăng cường công tác quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mớiXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc …19/07/21
Thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19 (bổ sung)Xem chi tiết tại đây: Quyết định Thiết lập vùng cách ly y tế tại …19/07/21
Áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn TP. Bắc KạnChủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải vừa ký, ban hành Văn bản …18/07/21
Thông báo khẩn số 01 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19Xem chi tiết tại đây: Thông báo khẩn số 01 về việc tìm người có …18/07/21
Công văn số 2419 ngày 17/7/ 2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2419 ngày 17.7. 2021 của Sở Y …18/07/21
Thông báo khẩn số 01: Tìm người có tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Thông báo khẩn số 01: Tìm người có tiếp xúc …18/07/21
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tếXem chi tiết tại đây:Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y …18/07/21
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng, …18/07/21
Công văn số 2413 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2413 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế …18/07/21
Công văn số 2414 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2414 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế …18/07/21
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid – 19 thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp BCĐXem chi tiết tại đây: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, …17/07/21
Thiết lập vùng cách ly y tế một số địa điểm tại TP. Bắc KạnNgày 17/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết …17/07/21
Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong nhân dânXem chi tiết tại đây:Công văn số 1287 ngày 13.7.2021 của UBND thành phố Bắc …17/07/21
Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn 1306 ngày 15.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn …16/07/21
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND ngày 06/7/2021Xem chi tiết tại đây:Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc …16/07/21
Công văn số 2363 ngày 14/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2363 ngày 14.7.2021 của Sở Y tế Bắc …15/07/21
Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2021  Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực …15/07/21
Công an thành phố Bắc Kạn thông báo tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông ngày 5 tháng 7 năm 2021Xem chi tiết tại đây: Thông báo tìm người làm chứng trong vụ tai nạn …15/07/21
Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1299 ngày 14.7.2021 của UBND thành phố Bắc …14/07/21
Công văn số 2354 ngày 14.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2354 ngày 14.7.2021 của Sở Y tế Bắc …14/07/21
Công văn số 2353 ngày 14/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2353 ngày 14.7.2021 của Sở Y tế …14/07/21
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2342 ngày 13.7.2021 của Sở Y tế Bắc …14/07/21
Công văn số 2326 ngày 13/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2326 ngày 13.7.2021 của Sở Y tế …13/07/21
Rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú”Xem chi tiết tại đây:Công Văn số 1280 ngày 12.7.2021 của UBND thành phố Bắc …12/07/21
Công văn số 2303 ngày 12.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2303 ngày 12.7.2021 của Sở Y tế Bắc …12/07/21
Công văn số 1282 ngày 12.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng covid-19 diện rộng Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1282 ngày 12.7.2021 của UBND thành phố Bắc …12/07/21
Công văn số 2290 ngày 11.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2290 ngày 11.7.2021 của Sở Y tế …12/07/21
Công văn số 2289 ngày 10.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2289 ngày 10.7.2021 của Sở Y tế Bắc …12/07/21
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2249 ngày 08.7.2021 của Sở Y tế …11/07/21
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)Xem chi tiết tại đây:Công văn số 794 ngày 07.7.2021 của Sở Văn hóa, Thể …10/07/21
KẾ HOẠCH Tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn lần thứ ba, năm 2021Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc …09/07/21
Chỉ thị số 04 ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn về lãnh đạo đại hội Hội CCB cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Hội CCB TP lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027Xem chi tiết tại đây:Chỉ thị số 04 ngày 06.7.2021 của Ban Thường vụ Thành …09/07/21
Tăng cường công tác quản lý thủy sản trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa lũXem chi tiết tại đây: Công văn số 1247 ngày 07.7.2021 của UBND thành phố …09/07/21
Tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra an toàn vrr PCCC đối với khu dân cư hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanhXem chi tiết tại đây:Công văn số 806 ngày 09.7.2021 của Công an thành phố …09/07/21
Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 1260 ngày 08.7.2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN …09/07/21
Rà soát triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1258 ngày 08.7.2021 của BCĐ phòng chống dịch …09/07/21
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2021 – 2025Xem chi tiết tại đây:Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công …09/07/21
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện công tác tái đàn lợnXem chi tiết tại đây:Công văn số 1239 ngày 07.7.2021 của UBND thành phố Bắc …09/07/21
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ BA, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể giai đoạn 2021- 2025Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH …08/07/21
Công văn số 2236 ngày 07/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2236 ngày 07.7.2021 của Sở Y tế Bắc …08/07/21
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 1254, ngày 8.7.2021 của UBND thành phố Bắc …08/07/21
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)Xem chi tiết tại đây: Công văn 794 ngày 07.7.2021 của Sở Văn hóa, Thể …07/07/21
Công văn số 2225, ngày 07.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2225, ngày 07.7.2021 của Sở Y tế Bắc …07/07/21
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng và kiểm tra sát hạch công chức cấp xã thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng …07/07/21
Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Phạm Văn Vượng và bà Đào Thị Kim Oanh thuộc diện GPMB Dự án đầu tư Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh KhaiXem chi tiết tại đây: Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối …07/07/21
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 2025 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình …06/07/21
Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022Xem chi tiết tại đây:Công văn số 243, ngày 02.7.2021 của Thành ủy Bắc Kạn …06/07/21
Công văn số 2193, ngày 05.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây: Công văn số 2193, ngày 05.7.2021 của Sở Y tế …06/07/21
Công văn số 391 ngày 02.7.2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh mức hưởng, mã nơi đối tượng sinh sống trên thẻ BHYTXem chi tiết tại đây:Công văn số 391 ngày 02.7.2021 của Bảo hiểm xã hội …05/07/21
Báo cáo Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 11,HĐND thành phố khoá VIXem chi tiết tại đây:Báo cáo Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau …05/07/21
Triển khai biện pháp phòng chống nguy cơ tấn công mạng trên diện rộngXem chi tiết tại đây:Công văn số 1207, ngày 02.7.2021 của UBND thành phố Bắc …05/07/21
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem chi tiết tại đây:Công văn số 2176, ngày 02.7.2021 của Sở Y tế Bắc …05/07/21
NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân và cử Tổ trưởng,Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng …02/07/21
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niênXem chi tiết tại đây:Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thanh niên Nguồn: Văn …02/07/21
BÁO CÁO công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng …02/07/21
Chủ động phòng tránh tai nạn do đuối nướcXem chi tiết tại đây:Công văn số 1188 ngày 01.7.2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN …02/07/21
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 902 QĐ-UBND ngày 16.6.2021 của UBND tỉnh Bắc …02/07/21
Triển khai Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16 /6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành bộ tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1187 ngày 01.7.2021 của UBND thành phố …02/07/21
Kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Kế hoạch Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh …02/07/21
Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1186, ngày 01.7,2021 của UBND thành phố Bắc …01/07/21
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021)Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại …01/07/21
THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ …01/07/21
Kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” hè năm 2021Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch Tổ chức chương trình Hành trình đỏ “Kết …01/07/21
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các …01/07/21
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem chi tiết tại đây:Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức …01/07/21
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực …01/07/21
Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hộiXem chi tiết tại đây: Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực …30/06/21
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương …30/06/21
Tăng cường công tác quản lý thủy sản trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa lũXem chi tiết tại đây: Công văn số 1165, ngày 28.6.2021 của UBND thành phố …29/06/21
Lùi thời gian nhận hồ sơ, chấm điểm, tổng kết, trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1169 ngày 28.6.2021 của UBND thành phố Bắc …29/06/21
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NẮNG NÓNG CHO ĐÀN VẬT NUÔIXem chi tiết tại đây: Công văn số 1171 ngày 28.6.2021 của UBND thành phố …29/06/21
Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp tại Báo cáo số 91-BC/TU ngày 24/6/2021 của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mớiXem chi tiết tại đây: Công văn số 3916, ngày 28.6.2021 của UBND tỉnh Bắc …29/06/21
Công văn số 1173 ngày 28.6.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thu hoạch cây trồng vụ Xuân, đôn đốc sản xuất vụ Mùa năm 2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1173 ngày 28.6.2021 của UBND thành phố Bắc …29/06/21
Thông báo kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và kiểm tra sát hạch chức danh Tài chính – kế toán cấp xãXem chi tiết tại đây:Thông báo kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng …25/06/21
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 …24/06/21
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hộiXem chi tiết tại đây:  Công văn số 1154 ngày 24.6.2021 của UBND thành phố …24/06/21
Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 861 QĐ-TTg ngày 04.6.2021 của Thủ tướng …24/06/21
Triển khai Kế hoạch số 363 /KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Công văn số 1150 ngày 23.6.2021 của UBND thành phố …24/06/21
Phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục Mầm non năm 2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1153 ngày 23.6.2021 của UBND thành phố Bắc …23/06/21
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT …23/06/21
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …23/06/21
Báo cáo tình hình triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình triển khai giải pháp QR Code trong …22/06/21
Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đấtXem chi tiết tại đây:Công văn số 1138 ngày 22.6.2021 của UBND thành phố bắc …22/06/21
Quyết định về việc phê duyệt Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng chính vụ mùa năm 2021Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc phê duyệt Phương án quản lý dịch …21/06/21
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 tại Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHNXem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt …21/06/21
Siết chặt quản lý đối với người về từ vùng dịch COVID-19, các khu vực phong tỏa, trường hợp F0 điều trị khỏi trở về địa phươngXem chi tiết tại đây: Công văn số 126 ngày 20.6.2021 của UBND thành phố …21/06/21
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Kết quả thực hiện Thành phố Bắc Kạn hoàn …19/06/21
Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trong mùa hèXem chi tiết tại đây:Công văn số 1112 ngày 17.6.2021 của UBND thành phố Bắc …18/06/21
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021Xem chi tiết tại đây: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế …17/06/21
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1102/UBND-BATGT ngày 16.6.2021 của BATGT thành phố về …16/06/21
Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2021Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 1178 QĐ-UBND ngày 15.6.2021 của UBND thành phố …16/06/21
Thông báo kết quả xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đợt 1 năm 2021Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1094 ngày 15.6.2021 của UBND thành phố …16/06/21
Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021- Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 233 KH-SCT ngày 09.6.2021 của Sở Công …15/06/21
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hộiXem chi tiết tại đây: Công văn số 223-CV.TU ngày 15.6.2021 của Thành ủy Bắc …15/06/21
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”Xem chi tiết tại đây: – Công văn số 55 ngày 14.6.2021 của Phòng Văn …15/06/21
Phối hợp rà soát ấn phẩm cấm lưu hànhXem chi tiết tại đây:Công văn số 54 VHTT ngày 14.6.2021 của Phòng Văn hóa …14/06/21
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ba Bể và rà soát phương án đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phươngXem chi tiết tại đây:Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long …14/06/21
Công điện của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bắc Kạn 14/06/21
Hỗ trợ, tiêu thụ vải thiều Bắc GiangXem chi tiết tại đây:Công văn số 1071 UBND-KT ngày 11.6.2021 của UBND thành phố …12/06/21
Thông báo về việc Không dừng đỗ xe dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông tại đoạn đầu ngõ 78 đường vào khu dân cư tổ 10B, phường Đức XuânXem chi tiết tại đây: Thông báo Về việc Không dừng đỗ xe dưới lòng …12/06/21
Công văn số 674 UBND-TH ngày 10.6.2021 của UBND huyện Pác Nặm về việc tạm dừng họp chợ phiên trâu, bò xã Nghiên LoanXem chi tiết tại đây: Công văn số 674 UBND-TH ngày 10.6.2021 của UBND huyện …12/06/21
Điều chỉnh nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHYT chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYTXem chi tiết tại đây: Công văn số 348 BHXH-CNTT ngày 11.6.2021 của Bảo hiểm …12/06/21
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phươngXem chi tiết tại đây: Công văn số 1064 ngày 11.6.2021 của UBND thành phố …11/06/21
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các Công ty, Doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Công văn số 1057 của UBND thành phố Bắc Kạn về …11/06/21
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công …11/06/21
Triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 1054/UBND-VP ngày 09/6/2021 của UBND thành phố Bắc …10/06/21
Công văn số 3421/UBND-VXNV ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 3421/UBND-VXNV ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …10/06/21
Tăng cường triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1039 của UBND thành phố Bắc Kạn về …08/06/21
Thư kêu gọi Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn năm 2021 08/06/21
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem chi tiết tại đây:Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài …07/06/21
Công văn số: 3315/UBND-VXNV ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnhXem chi tiết tại đây:Công văn số 3315 UBND-VXNV ngày 04.6.2021 của UBND tỉnh Bắc …07/06/21
HƯỚNG DẪN Kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục và cách xử lý trâu, bò bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xinXem chi tiết tại đây:HƯỚNG DẪN Kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi …04/06/21
Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo về công tác tại các Trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ MớiXem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục …04/06/21
Tăng cường truy vết các trường hợp công dân đi từ các tỉnh có dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương Bắc KạnXem chi tiết tại đây:Công văn số 1009 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch …03/06/21
Lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây:Công văn số 3248/UBND-VXNV ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn …03/06/21
Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử …02/06/21
Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYTXem chi tiết tại đây: Công văn số 331 của Bảo hiểm xã hội tỉnh …02/06/21
Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn thành phố.Xem chi tiết tại đây:Công văn số 996 UBND-TNMT ngày 01.6.2021 của UBND thành phố …02/06/21
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2021Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1001 của BCĐ công tác gia đình …02/06/21
KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố năm 2021Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng …01/06/21
Thúc đẩy ứng dụng i-SpeedXem chi tiết tại đây:Công văn số 1003 của UBND thành phố Bắc Kạn về …01/06/21
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ( 06/6/1941-06/6/2021)Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống …31/05/21
Quy chế hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021Xem chi tiết tại đây:QUY CHẾ Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố …31/05/21
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịchXem chi tiết tại đây: Công văn số 979 UBND-LĐTBXH của UBND thành phố Bắc …31/05/21
Bắc Kạn tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3138/UBND-VXNV về việc tăng cường quản lý, …31/05/21
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ …29/05/21
Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngXem chi tiết tại đây:Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội …28/05/21
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đặc biệt đối với bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh Dịch tả lợn Châu PhiXem chi tiết tại đây: Công văn số 961 của UBND thành phố Bắc Kạn …27/05/21
Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử trong phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 3071 của UBND tỉnh Bắc Kạn về …27/05/21
Triển khai Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục và cách xử lý trâu, bò bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xinXem chi tiết tại đây:Công văn số 947 của UBND thành phố Bắc Kạn về …26/05/21
Công văn số 3040 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phòng ngừa lợi dụng giao dịch “ hoa lan đột biến” để vi phạm pháp luậtXem chi tiết tại đây: Công văn số 3040 của UBND tỉnh Bắc Kạn về …26/05/21
Thông báo tuyển hệ dự bị Đại học dân tộc năm học 2021-2022Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển hệ dự bị Đại học dân tộc năm …25/05/21
BÁO CÁO Thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới thôn Nà Bản, xã Nông ThượngXem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện …25/05/21
KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội nhân Tháng vận …25/05/21
Thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 930 của UBND thành phố Bắc Kạn …25/05/21
KẾ HOẠCH Dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục …25/05/21
Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021Xem chi tiết tại đây:Thông báo số 481 TB-BGDĐT ngày 19.5.2021 về việc thông báo …24/05/21
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động …24/05/21
Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2021Xem chi tiết tại đây:THƯ KÊU GỌI Ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em năm …21/05/21
Công văn số 910 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngXem chi tiết tại đây:Công văn số 910 của UBND thành phố Bắc Kạn về …21/05/21
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – …21/05/21
Kế hoạch số 276 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 276 của UBND tỉnh Bắc Kạn về …19/05/21
Công văn số 887 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 887 của UBND thành phố Bắc Kạn …19/05/21
Công văn số 878 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tớiXem chi tiết tại đây:Công văn số 878 của UBND thành phố Bắc Kạn về …18/05/21
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ TƯ, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem chi tiết tại đây: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH …18/05/21
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ TƯ, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 về huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025Xem chi tiết tại đây:NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ …18/05/21
Công văn số 194 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tham dự Giải báo chí của tỉnh và Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI – năm 2021Xem chi tiết tại đây:Công văn số 194 của Thành ủy Bắc Kạn về việc …18/05/21
Công văn số 865 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc hướng dẫn chi tiết triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19Xem chi tiết tại đây: Công văn số 865 của UBND thành phố Bắc Kạn …17/05/21
Sở Y tế Bắc Kạn: Báo cáo nhanh Truy vết các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 (F0) là công dân các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Bạch ThôngXem chi tiết tại đây:Báo cáo nhanh truy vết các trường hợp liên quan ca …17/05/21