Văn bản – Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Danh mục
KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 262/KH-UBND Tổ chức hưởng ứng …30/11/23
CÔNG VĂN Thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 951/CV-TU Thực hiện nghiêm việc …30/11/23
Công văn 308/CV -BQL hoàn thành hạ tầng dự án khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết:  Công văn 308/CV -BQL ngày 28 tháng 11 năm 2023 …29/11/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 219/TB-TTDVBĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …28/11/23
KẾ HOẠCH số 68/KH-BQL Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 68/KH-BQL Tuyển dụng viên chức …28/11/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2321/CCTKV-NV V/v thực hiện quy …28/11/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 260/KH-UBND Triển khai thực hiện …28/11/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2414/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường thực …27/11/23
 CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CPXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 963/BHXH-TST V/v hướng dẫn thực …26/11/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai Luật giao dịch điện tửXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 7865/UBND-VXNV V/v triển khai Luật …26/11/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 222/CV-VHTT V/v tuyên truyền các …24/11/23
THÔNG BÁO THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại khu vực hạ tầng trung tâm huyện thuộc thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pắc NặmXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 217/TB-TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU …23/11/23
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 525 / BC-UBND Tình …23/11/23
 KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 256/KH-UBND Tiếp xúc, đối …23/11/23
CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2365/CV-UBND-KT V/v triển khai thực …22/11/23
 CÔNG VĂN Tuyên truyền Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 947/CV-TU Tuyên truyền Đại …22/11/23
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập ( vòng 2 ) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 179/TB-SNV Danh mục tài liệu …22/11/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/10/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 519/BC-UBND Kết quả thực …21/11/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 215/CV-VHTT V/v tuyên truyền về …20/11/23
 CÔNG VĂN thực hiện Kết luận số 259/KL-TU ngày 16/10/2023 của Tỉnh ủy Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2315/UBND-KT thực hiện Kết luận …20/11/23
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 11 năm 2023 ) Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 501/BC-TCTTKĐA Kết quả triển …17/11/23
 CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc và mưa lớnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2335/BCH-PCTT V/v chủ động ứng …17/11/23
BÁO CÁO Kết quả sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 507/BC-UBND Kết quả sơ bộ …16/11/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 498/BC-UBND Kết quả thực hiện …15/11/23
 CÔNG VĂN Cung cấp tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Nông Quốc Chấn Xem nội dung chi tiết tại đây : MỘT SỐTHÔNG TIN, TƯ LIỆU VỀ CUỘC ĐỜI …15/11/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 156/TB-UBND Kết luận của Chủ …15/11/23
THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tuyến đi bộ tại thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 155/TB-BCĐ Phân công nhiệm vụ …15/11/23
 BÁO CÁO Về xây dựng Phương án tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 495/BC-UBND Về xây dựng …15/11/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 ( từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2023 )Nội dung tệp đính kèm : KẾ HOẠCH số 250/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động quốc …15/11/23
 CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 942/CV-TU Định hướng tuyên truyền Đại …15/11/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24/CTr-TU ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TU của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 249/KH-UBND Triển khai thực hiện …15/11/23
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành quy …15/11/23
CÔNG VĂN số 2297/UBND-KT V/v thực hiện Thông báo kết luận của của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại thông báo số 297/TB-UBND ngày 25/10/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2297/UBND-KT V/v thực hiện Thông …13/11/23
BÁO CÁO Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 ; tầm nhìn đến 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 432/BC-TU Sơ kết 01 …13/11/23
CÔNG VĂN tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 346/CV-BTGTU tham gia Cuộc thi …13/11/23
 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoành Hà Bắc tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 154/TB-UBND Kết luận của Chủ …10/11/23
 KẾ HOẠCH thực hiện Quy định số 114/QĐ-TW của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 195/KH-TU thực hiện Quy định …09/11/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Nhiều điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYTXem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG TIN BÁO CHÍ  Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Nhiều điểm …08/11/23
KẾ HOẠCH Thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp ( IPHM ) trên cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị kinh tế cao tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 246/KH-UBND Thúc đẩy ứng …08/11/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt …07/11/23
 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 192/KH-TU thực hiện Kết luận …07/11/23
 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 31/01/2023 của Bộ Chính trị vể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 193/KH-TU thực hiện Nghị quyết …07/11/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2256/UBND-LĐTBXH V/v triển khai thực …07/11/23
 BÁO CÁO Sơ kết Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 429/BC-TU Sơ kết Nghị quyết …07/11/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1601/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền về …05/11/23
Thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 900/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các …03/11/23
 BÁO CÁO sơ kết thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 427/BC-TU sơ kết thực hiện …03/11/23
 CÔNG VĂN V/v thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2241/UBND-KT V/v thu gom bao …03/11/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 244/KH-UBND Tổ chức Lễ hội …03/11/23
 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 242/KH-BCĐ Kiểm tra công tác …02/11/23
KẾ HOẠCH Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 243/KH-UBND Tham gia các …02/11/23
Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tùNguồn: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn02/11/23
KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 240/KH-UBND Triển khai Tháng …01/11/23
 CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ emXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2154/UBND-LĐTBXH V/v đẩy mạnh các …01/11/23
CÔNG VĂN Tuyên truyền, lan tỏa gương điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 930/CV-TU Tuyên truyền, lan tỏa …01/11/23
 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượuXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2196/UBND-KT V/v tăng cường công …31/10/23
 CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền tháng 11/2023Xem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 342/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền …31/10/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XII theo chỉ đạo của Thành ủy tại công văn số 925-CV/TU ngày 25/10/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2179/UBND-VP V/v thực hiện kết …31/10/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri Quốc hội và HĐND các cấp Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1529/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền kết …31/10/23
Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 342/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền …30/10/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện quy định về nộp xuất bản phẩm lưu chuyển Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2162/UBND-VHTT V/v thực hiện quy …29/10/23
 QUYẾT ĐỊNH số 2969/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2969/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế …26/10/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn công tác thu và đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 151/TB-UBND Kết luận của Chủ …25/10/23
BÁO CÁO sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 03/KL-TU ngày 12/10/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 về nâng cao hiệu quả phong trào ” Dân vận khéo ” trong giai đoạn hiện nay ( 2021-2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 421/BC-TU sơ kết 3 …25/10/23
THÔNG BÁO Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 148/TB-UBND Về việc phân …24/10/23
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội điểm về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 238/KH-UBND Tổ chức Ngày hội …24/10/23
CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh tuyên truyền trang Zalo Offcial Account ” Thành phố Bắc Kạn ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 191/CV-VHTT V/v đẩy mạnh tuyên …24/10/23
 BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VIIXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 456/BC-UBND Trả lời, giải quyết …23/10/23
CÔNG VĂN V/v hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ ” Vì người nghèo ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 642/CV-MTTQ-BTT V/v hưởng ứng …23/10/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2942/QĐ-UBND Về việc công …23/10/23
THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 277/TB-HĐND Dự kiến nội …23/10/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeIDXem nội dung chi tiết tại đây:23.10 TTBC_ Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài …23/10/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BHXH Việt Nam: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sauXem nội dung chi tiết tại đây:   THÔNG TIN BÁO CHÍ  BHXH Việt Nam: …23/10/23
KẾ HOẠCH Phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua ” Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 3 tháng cuối năm 2023 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 237/KH-UBND Phát động và …20/10/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004-13/10/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 144/TB-UBND Kết luận của …20/10/23
 CÔNG VĂN V/v phối hợp triển khai thi hành các luật, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 635/MTTQ-BTT V/v phối hợp triển …20/10/23
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 233/KH-UBND Tổ chức tuyên …19/10/23
KẾ HOẠCH Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 234/KH-UBND Triển khai các nhiệm …18/10/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành Giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 235/KH-UBND Triển khai thực hiện …18/10/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án : Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn ( đợt 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH số 2927/QĐ-UBND Về việc thu hồi …18/10/23
 KẾ HOẠCH Tham gia Hội trợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 299/KH-UBND Tham gia Hội …16/10/23
 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ MƯỜI BỐN, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 539/KL-TU HỘI NGHỊ BAN …16/10/23
 KẾ HOẠCH Phát động và tố chức triển khai Đợt thi đua ” Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 680/KH-UBND Phát động và …16/10/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sảnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4590/CAT-PC02 V/v tăng cường công …16/10/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 244/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh …16/10/23
HƯỚNG DẪN Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 66/HD- MTTQ- BTT Tổ chức …16/10/23
 THÔNG BÁO về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn THÔNG BÁO số 140/TB-UBND về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh bổ …15/10/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ THÔM DẦY, PHƯỜNG SÔNG CẦUXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN …12/10/23
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập ( vòng 1 ) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 149/TB-SNV Danh mục tài liệu …11/10/23
KẾ HOẠCH Vận động ủng hộ ” Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 228/KH-BCTNCT Vận động ủng hộ …10/10/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm ” Vì người nghèo ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 187/KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt …10/10/23
 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2777/QĐ- UBND Ban hành Quy …10/10/23
CÔNG VĂN V/v tiếp tục thực hiện công tác PCCC và CNCH Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2012/UBND-VP V/v tiếp tục thực …10/10/23
 CÔNG VĂN V/v phối hợp tuyên truyền tham dự giải thưởng ” Vô lăng vàng ” lần thứ 11 năm 2023 do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chứcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 132/BATGT-VP V/v phối hợp tuyên …09/10/23
THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị đào tạo nghề theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 136/TB-UBND Lựa chọn đơn vị …09/10/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: THÔNG TIN BÁO CHÍ Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tới toàn dânXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ: Nhân rộng điển hình tiên …06/10/23
CÔNG VĂN V/v thông tin mạo danh Cục văn thư và lưu trữ nhà nước để chào bán sách Xem nôi dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1993/CV-UBND V/v thông tin mạo …06/10/23
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 226/KH-UBND Triển khai thi …06/10/23
 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Tết trung thu năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 435/BC-UBND Kết quả hoạt động …06/10/23
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 09/11 ) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 227/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Pháp …06/10/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 170/VHTT V/v tuyên truyền, phổ …06/10/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án ” Không gian văn hóa-du lịch đầu nguồn Sông cầu ” phố đi bộ tại thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 277/TB-UBND Kết luận của Chủ …06/10/23
CÔNG VĂN V/v Triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1974/UBND-VP V/v Triển khai ngay …05/10/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai Thể lệ cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 173/UBND-VHTT V/v triển khai …04/10/23
 KẾ HOẠCH Xử lý ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 224/KH-UBND Xử lý ổ dịch …04/10/23
CÔNG VĂN V/v Triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1974/UBND-VP V/v Triển khai ngay …04/10/23
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2716/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận …03/10/23
 CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ” Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy ” và ” Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2023 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1923/UBND-VP V/v tổ chức các …02/10/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ ĐiệnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 575/ĐLTPBK-PKD V/v tuyên truyền thay …28/09/23
 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác QLNN về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1092/UBND- CATP V/v tăng …27/09/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 215/KH-UBND Triển khai thực hiện …27/09/23
CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1900/UBND-VHTT V/v triển khai …27/09/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 216/KH-UBND Tổ chức Tuần …27/09/23
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 414/BC-UBND Tình hình thực hiện …25/09/23
THÔNG BÁO Về việc xét tuyển viên chức năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 77/TBUBND-BQL Về việc xét tuyển …25/09/23
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây: Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi …22/09/23
Thông báo Về việc xét tuyển viên chức năm 2023 của Ban Bồi thường GPMB thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây:Thông báo Về việc xét tuyển viên chức năm …22/09/23
CÔNG VĂN V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành giáo dục trên địa bàn Thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 163/CV-VHTT V/v triển khai Kế …22/09/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện giải pháp ” Ngày không giấy hẹn ”; ” Ngày dịch vụ công trực tuyến ” trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 211/KH-UBND Thực hiện giải pháp …22/09/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 210/KH-UBND Thực hiện rà soát …22/09/23
 KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố Bắc Kạn. Bản đồ tỷ lệ : 1/25.000Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 208/KH-UBND Ứng phó sự …22/09/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1860/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường thực …22/09/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYTXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc tăng cường …20/09/23
 THÔNG BÁO Về điều chỉnh chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành tuyển dụng công chức tại kế hoạch số 599/KH- UBND ngày 8/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 266/TB-UBND Về điều chỉnh …20/09/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT tại khu dân cư khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 162/TB-TTDVBĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI …20/09/23
 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 130/TB-UBND Kết luận của Chủ …20/09/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1866/QĐ-UBND Về việc kiện toàn …20/09/23
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tháng 9 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 399/BC-TCTTKĐA Kết quả triển …20/09/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 209/KH-HĐNVQS Thực hiện nhiệm vụ …19/09/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ Đề án 06Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4015/TCTTKĐA V/v triển khai, thực …14/09/23
 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung Kế hoạch sử …14/09/23
 CÔNG VĂN về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 203/TB-UBND về việc tiếp nhận …14/09/23
CÔNG VĂN V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu pháp luật năm 2023 ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1795/UBND-TP V/v hưởng ứng Cuộc …14/09/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1286/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Cuộc …14/09/23
Đêm 13, ngày 14/9: Bắc Kạn có mưa dông diện rộng, cảnh báo mưa lớn cục bộ1. Diễn biến mưa đã qua: Đêm 12 và ngày hôm nay, các khu vực trong …13/09/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện Công điện số 766//CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1752/UBND-VP V/v thực hiện Công …13/09/23
THÔNG BÁO Kết quả xét hồ sơ giáo viên, nhân viên hợp đồng năm học 2023-2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 312/TB-PGD&ĐT Kết quả xét hồ …13/09/23
CÔNG VĂN V/v triển khai Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1773/UBND-VHTT V/v triển khai …13/09/23
 CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1746/UBND-TNMT V/v tổ chức các …13/09/23
 CÔNG VĂN V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024Xem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 1736/UBND-VP V/v tổ chức …12/09/23
KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừngXem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 61/KL-TW CỦA BAN BÍ THƯ …12/09/23
THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 333/TB-VPCP Kết luận của …12/09/23
 CÔNG VĂN V/v phát động Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 5921/CV-BTC V/v phát động Cuộc …11/09/23
 CÔNG VĂN V/v phân bổ điện thoại thông minh theo Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành ( đợt 1 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1726/UBND-VHTT V/v phân bổ điện …11/09/23
Bắc Kạn: Mưa dông diện rộng, cảnh báo mưa lớn cục bộBBK – Ngày 10/9, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và …10/09/23
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại phường Sông Cầu năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 205/KH-UBND Triển khai thực …08/09/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ” Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 207/KH-UBND Triển khai thực hiện …08/09/23
BHXH tự nguyện: “Giá đỡ” an sinh giúp người lao động tự do có lương hưu khi về giàXem nội dung chi tiết tại đây: BHXH tự nguyện: “Giá đỡ” an sinh giúp …08/09/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBND Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 126/TB-UBND Kết luận của Chủ …07/09/23
 KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn thành phố Bắc Kan ( từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 134/KH-CATP-CSGT Công tác đảm …07/09/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dânXem nội dung chi tiết tại đây: 6.9- TTBC vv cap the BHYT doi voi …07/09/23
KẾ HOẠCH Khám sàng lọc và phối hợp tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kan năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 2914/KH-SYT Khám sàng lọc …06/09/23
KẾ HOẠCH Thực hiện ” Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ” trên địa bàn thành phố Bắc Kan Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 204/KH-UBND Thực hiện ” Cao …06/09/23
THÔNG BÁO Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây :  THÔNG BÁO số 1464/TB-CATP Công khai nội …05/09/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO 155/TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN …05/09/23
CÔNG VĂN về việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng Container trên địa bàn thành phố Bắc Kan   Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 272/CV-BATGT về việc thực …05/09/23
CÔNG VĂN số 139/VHTT V/v phối hợp hỗ trợ triển khai Thể lệ các Quy chế của Cuộc thi Cải lương ” Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 139/VHTT V/v phối hợp …01/09/23
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 151/TB-TTBĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN …01/09/23
 CÔNG VĂN Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên ( 22/9/2043- 22/9/2023 )Xem nội dung chi tiết tại Đây : CÔNG VĂN số 320/CV-BTGTU Tăng cường tuyên truyền …31/08/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT31/08/23
Công văn V/vtriển khai tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây: Công văn V.v triển khai tài liệu hướng …31/08/23
CÔNG VĂN V/v phối hợp phổ biến, giới thiệu Cuộc thi nhảy đồng diễn Flashmob ” Như cánh diều bay ” Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1666/BCH-PCTT V/v phối hợp …30/08/23
Thông báo số 45/TB-HĐTDVC kết quả trúng tuyển viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem chi tiết nội dung tại đây: Thông báo số 45/ TB-HĐTDVC ngày 30 tháng …30/08/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai kế hoạch phát động Cuộc thi nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động ( 15/4/1974-15/4/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 141/VHTT-TH V/v triển khai …25/08/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án ” Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 140/VHTT V/v tuyên truyền …25/08/23
 CÔNG VĂN V/v gửi dữ liệu mẫu C12-TS, mẫu C13-TSXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 698/BHXH-TST V/v gửi dữ liệu …25/08/23
 CÔNG VĂN về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 261/QLĐT-BATGT về việc đảm …25/08/23
CÔNG VĂN V/v phối hợp truyền thông về Chương trình xét, công nhận ” Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 134/VHTT V/v phối hợp truyền …25/08/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án ” Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1191/SVHTTDL-QLVHGD V/v tuyên truyền …25/08/23
 KẾ HOẠCH Tổ Chức cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kan ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 571/KH-UBND Tổ Chức cuộc thi …25/08/23
 CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền tháng 9/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 319/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền …25/08/23
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đấtBBK – Sáng 25/8, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa với …25/08/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền các Nghị quyết của kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 614/SVHTTDL-QLVHDG V/v tuyên truyền …24/08/23
 CÔNG VĂN V/v lấy ý kiến tham gia của các tố chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1631/UBND-QLĐT V/v lấy ý kiến …24/08/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023XEM nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số1198/SVHTTDL-QLVHGD V/v tuyên truyền, hưởng …24/08/23
THÔNG BÁO về việc phân công nhiệm vụ các đông chí Thành ủy viên khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 525/TB-TU về việc phân …24/08/23
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạnXem nội dung chi tiết tại đây:ĐỀ-CƯƠNG-TUYÊN-TRUYỀN-CHI-BỘ-CHÍ-KIÊN24/08/23
CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện kết luận số 58/KL-TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về tổ chức và hành động của Hội người cao tuổi Việt Nam theo chỉ đạo tại Công văn số 5224/UBND-VXNV ngày 11/8/2023 của UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1618/UBND-VP V/v triển khai thực …23/08/23
 CÔNG VĂN V/v thực hiện Kết luận số 54/KL-TW Ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư ( khóa XIII )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1613/UBND-NV V/v thực hiện Kết …23/08/23
KẾ HOẠCH số 201/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận số 50/KL-TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ” một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu quả ” Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 201/KH-UBND Triển khai thực …23/08/23
CÔNG VĂN V/v triển khai Quy chế phong tặng ” Nghệ nhân dân gian ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 135/VHTT V/v triển khai …23/08/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai các văn bảnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 676/BHXH- TST V/v triển …23/08/23
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 8 và 8 tháng năm 2023 ; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 355/UBND Tình hình thực …23/08/23
CÔNG VĂN V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và xem xét, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách và CTMTQGXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1618/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh …23/08/23
BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 397/BC-TU Sơ kết thực hiện …23/08/23
CÔNG VĂN V/v tổ chức thực hiện căng treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc; vệ sinh môi trường kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ( 02/9 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 1606/UBND-VHTT V/v tổ chức thực …22/08/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận số 54 của Ban Bí thư khóa XIII theo chỉ đạo tại công văn số 837/CV-TU ngày 27/8/2023 của Thành ủyXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1588/UBND-VP V/v  thực hiện …22/08/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưXem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 1589/UBND-TCKH V/v triển khai …22/08/23
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢNXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 114TB-UBND KẾT QUẢ LỰA …21/08/23
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Chí Kiên21/08/23
 BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 22/4/2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 396/BC-TU Sơ kết thực hiện …21/08/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1592/UBND-TCKH V/v thực hiện Nghị …21/08/23
BÁO CÁO của Thành ủy Bắc Kạn về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 03/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận 43/KL-TW ngày 01/7/2019 của Ban Bí thư Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW về ” tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ”Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện …21/08/23
 THÔNG BÁO Kết quả các môn thi Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 18/BC-HĐTTH Kết quả các môn …18/08/23
BÁO CÁO Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Bắc kạn Xem nội dung chi tiết tại dung : Báo cáo số 345/BC-UBND Đánh giá giữa …17/08/23
 CÔNG VĂN Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 857/CV-TU Tiếp tục chỉ đạo …17/08/23
CÔNG VĂN V/v công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1544/UBND-TNMT V/v công bố, công …16/08/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 198/KH-UBND Triển khai thực hiện …16/08/23
CÔNG VĂN V/v triển khai công điện số 02 của UBND tỉnh Bắc KanXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1534/UBND-KT V/v triển khai công …16/08/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch sử …15/08/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho 100% người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản ATMXem nội dung chi tiết tại đây: TTBC vv Chi tra luong huu theo muc …14/08/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1514/CV-BCĐ V/v thực hiện …14/08/23
CÔNG VĂN V/v triển khai công điện số 276/CĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1517/BCĐ-PCTT V/v triển khai công …14/08/23
 CÔNG VĂN chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1515/UBND-TTDVNN V/v chủ động phòng …14/08/23
CÔNG VĂN V/v phối hợp truyền thông về Chương trình xét, công nhận ” Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1121/SVHTTDL-QLVH&GD V/v phối hợp truyền …14/08/23
CÔNG ĐIỆN V/v tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG ĐIỆN số 02/CĐ-UBND V/v tập trung phòng, …10/08/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBNDXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 106/TB-UBND Kết luận của Chủ …10/08/23
KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Xem nội dung chi tiết tại đây :   KẾ HOẠCH số 185/KH-TU thực hiện …09/08/23
Kế HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : Kế HOẠCH số 195/KH-UBND Phòng, chống tác …09/08/23
 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 105/ TB-UBND Về việc lựa …09/08/23
CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Thông báo số 209/TB-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Bắc kạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1487/UBND-VHTT V/v triển khai thực …09/08/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 194/KH-UBND Triển khai thực hiện …09/08/23
 QUYẾT ĐỊNH về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 113/QĐ-TW về thí điểm giao …09/08/23
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1416/QĐ-UBND Ban hành Bộ …09/08/23
 KẾ HOẠCH tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số184/KH-TU tuyên truyền, triển khai thực …08/08/23
 QUYẾT ĐỊNH về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 112/QĐ-TW về kiểm soát quyền …08/08/23
 KẾ HOẠCH Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 528/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp …07/08/23
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 07/TB-HĐTTH Triệu tập thí sinh …07/08/23
 CÔNG VĂN V/v thực hiên kết luận hội nghị định kỳ của Ban thường vụ Thành ủyXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1468/UBND-VP V/v thực hiện …05/08/23
THÔNG BÁO phân công thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào ” Dân vận khéo ” thành phố Bắc Kạn  Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 29/TB-BCĐ phân công thành viên …04/08/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức ” Chương trình khuyến mại tập chung Quốc gia 2023- Việt Nam Grand Sale 2023 ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 78/KH-SCT Tổ chức ” Chương …04/08/23
Dự báo, từ đêm 03/8 trên địa bàn tỉnh cục bộ có nơi mưa rất to.BBK -Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, …03/08/23
 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện nghị Quyết số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ Tướng Chính phủ và Kế hoạch số 142/KH-TU ngày 29/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT- TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2170/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch …03/08/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố ngày 25/7/2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 92/TB-UBND Kết luận của Chủ …03/08/23
 CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đấtXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1459/UBND-UBND-KT V/v chủ động ứng …03/08/23
 THÔNG BÁO Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 1238/TB-CATP-TH Tuyển chọn công dân …02/08/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, khuyến cáo loại hình tour du lịch giá rẻ, tour du lịch ” 0 đồng ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1442/UBND-VP V/v tuyên truyền, khuyến …01/08/23
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về lãnh đạo Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029Xem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 12/CT-TU CỦA BAN THƯỜNG …01/08/23
 KẾ HOẠCH triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên ( 22/9/1943- 22/9/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 182/KH-TU triển khai đợt sinh …01/08/23
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; trật tự đô thị vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2140/QĐ-UBND Ban hành Quy chế …01/08/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh DạiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1419/UBND-VP V/v tăng cường công …31/07/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình ” Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 192/KH-UBND Triển khai thực hiện …31/07/23
KẾ HOẠCH Làm giàu thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 137/KH-SVHTTDL Làm giàu thông tin …28/07/23
 CÔNG VĂN Tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của ĐảngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 309/CV-BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm …27/07/23
 KẾ HOẠCH Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 191/KH-UBND Sử dụng vắc xin …27/07/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2027/QĐ-UBND Về việc ban hành …27/07/23
 CÔNG VĂN V/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1403/UBND-LĐTBXH V/v thông báo kỳ …27/07/23
HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trịXem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 26/HD-TU đẩy mạnh tuyên truyền …26/07/23
 BÁO CÁO công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 385/BC-TU công tác tháng 7, …26/07/23
Văn bản về việc xin ý kiến điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, khu đất tập thể Tổng Tò.Xem nội dung chi tiết tại đây: Văn bản số 1404/UBND-GPMB  Về việc xin ý …26/07/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 189/KH-BCĐ Triển khai thực hiện …26/07/23
BHXH Việt Nam: Tập trung nguồn lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023Xem nội dung chi tiết tại đây:BHXH Việt Nam: Tập trung nguồn lực chi trả …25/07/23
CÔNG VĂN V/v lấy thông tin liên hệ người thứ 2 bổ xung hợp đồng mua bán điện Xem nội dung chi tiết tại Đây : CÔNG VĂN số 450/CV-ĐLTPBK-PKD V/v lấy thông tin …25/07/23
 Thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chínhXem nội dung chi tiết tại đây :Thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc …25/07/23
 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, Tổ phục vụ và người dẫn chương trình Hội thi ” Hòa giải viên giỏi Thành phố Bắc Kạn lần thứ IV ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 91/TB-UBND Kết luận cuộc họp …24/07/23
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây:Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức thành …24/07/23
CÔNG VĂN Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 06/CV-BCĐ Tăng cường lãnh đạo …23/07/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Chương trình đối thoại với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 90/TB-UBND Kết luận của …23/07/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng ” Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1324/UBND-VP V/v triển khai các …21/07/23
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 308/BC-UBND Tình hình thực hiện …21/07/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển …21/07/23
CÔNG VĂN về tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viênXem nội dung chi tiết tại đây :CÔNG VĂN số 302/BTGTU về tham gia các …20/07/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBNDXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 89/TB-UBND Kết luận của Chủ …20/07/23
KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Kạn đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 184/KH-UBND Khoa học, công nghệ …20/07/23
 CÔNG VĂN V/v lựa chọn, lập hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng từ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1338/UBND-LĐTBXH V/v lựa chọn, lập …20/07/23
CÔNG VĂN Chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười haiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 826/CV-TU Chỉ đạo thực hiện …20/07/23
Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2027Xem nội dung chi tiết tại đây : Quy chế phối hợp công tác của …20/07/23
 CÔNG VĂN Chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười haiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 826/CV-TU Chỉ đạo thực hiện …19/07/23
BHXH Việt Nam: Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023Xem nội dung chi tiết tại đây:BHXH Việt Nam: Tổ chức chi trả lương hưu, …19/07/23
 CÔNG VĂN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 07/CTrPH-BTGTU-TU CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP …19/07/23
CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó với cơn bão số 01 (tên quốc tế là TALIM) năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây:CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó với cơn bão …18/07/23
CÔNG VĂN V/v hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa và đang ký quyền sử dụng MSMVXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 630/SKHCN-IĐC V/v hướng dẫn …18/07/23
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III ( viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên, từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên ) năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 04/TB-HĐTTH Danh mục tài liệu …18/07/23
 CÔNG VĂN CÔNG ĐIỆN chủ động ứng phó với cơn bão số 01 ( tên quốc tế là TALIM ) năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 01/CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN chủ động …18/07/23
 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 297/BC-UBND Kết quả thực hiện …18/07/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng EI NinoXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1340/UBND-VP V/v tăng cường công …17/07/23
CÔNG VĂN V/v cảnh báo tình trạng giả danh cơ quan Thuế để lừa đảoXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1377/CCTKV-NV V/v Cảnh báo tình …17/07/23
CÔNG VĂN V/v triển khai nhắn tin từ thiện năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 78/CV-HDC V/v triển khai nhắn …17/07/23
 CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản đợt 3 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 1035/UBND- LĐTBXH V/v thông báo tuyển …16/07/23
CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với mưa lớnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1315/UBND-KT V/v chủ động ứng …16/07/23
CÔNG VĂN V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túyXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số1299/UBND V/v triển khai cuộc thi …14/07/23
 CÔNG VĂN V/v Thực hiện công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1267/UBND-KT V/v Thực hiện Công …13/07/23
KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc kạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 172/KH-UBND Tổng kết 10 năm …13/07/23
THÔNG BÁO về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 52/TB-SGTVT về việc triển khai …13/07/23
QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức UBND thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1772/QĐ-UBND về việc tổ chức …13/07/23
KẾ HOẠCH vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 172/KH-BQL vận động xây dựng …13/07/23
THÔNG BÁO về việc nộp tiền thu bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống ngân hàngXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 102/TB-BHXH về việc nộp tiền …13/07/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức ” Lễ thắp nến tri ân ” Các anh hùng Liệt sĩ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 181/KH-UBND Tổ chức ” Lễ …13/07/23
CÔNG VĂN triển khai chiến dịch ” Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1287/UBND-VHTT triển khai chiến dịch …13/07/23
 QUYẾT ĐỊNH V/v đặt hàng đơn vị Đào tạo nghề theo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1760/QĐ-UBND V/v đặt hàng đơn …13/07/23
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh ( PCI ) năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 177/KH-UBND HÀNH ĐỘNG Nâng cao …13/07/23
VĂN BẢN Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNEID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNEIDXem nội dung chi tiết tại đây : VĂN BẢN số 1101/BCA-QLHC Tài liệu hướng dẫn …12/07/23
NGHỊ QUYẾT về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 177/NQ-HĐND về việc cho thôi làm …11/07/23
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 3 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 172/NQ-HĐND Về việc điều …11/07/23
THỂ LỆ Hội thi ” Hòa giải viên giỏi thành phố Bắc Kạn lần thứ IV ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tai đây : THỂ LỆ số 1270/UBND-BTC Hội thi ” Hòa …11/07/23
 NGHỊ QUYẾT về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 170/NQ-HĐND về chương trình giám …11/07/23
NGHỊ QUYẾT phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiên Nghị quyết số 130/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển Thương mại- Dịch vụ- Du lịch giai đoạn 2017-2020, Định hướng đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 171/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả …11/07/23
THÔNG BÁO Mời tài trợ chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 85/TB-UBND Mời tài trợ chi …11/07/23
 NGHỊ QUYẾT về việc phân bổ và điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 174/NQ-HĐND về việc phân bổ …11/07/23
NGHỊ QUYẾT kỳ họp thứ 6, Hội đông nhân dân Thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 178/NQ-HĐND kỳ họp thứ 6, …11/07/23
Thông báo số 85/TB -UBND mời tài trợ chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Bắc KạnNguồn: Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn10/07/23
CÔNG VĂN V/v chấp hành các quy định về kỷ cương, lề lối, sử dụng thời giờ làm việc và tham gia các hành động thương mại Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1253/UBND-NV V/v chấp hành các …07/07/23
CÔNG VĂN Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XVXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 301/CV-BTGTU Tuyên truyền kết quả …07/07/23
THÔNG BÁO số 41 về kết quả điểm chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO số 41/TB -HĐTDVC ngày 06 tháng …06/07/23
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 173/KH-UBND Triển khai thực hiện …06/07/23
 BÁO CÁO Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm ; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 274/BC-UBND Thực hiện công tác …06/07/23
 HƯỚNG DẪN số 27/HD-TU Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí kiên (22/9/1943- 22/9/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 27/HD-TU Tuyên truyền kỷ niệm …06/07/23
QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và viên chức chuyên ngành kế toán từ hạng IV lên hạng III năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1722/QĐ-UBND về việc thành lập …06/07/23
 CÔNG VĂN V/v thực hiện công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước và trong mùa mưa lũ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4250/UBND-NNTNMT V/v thực hiện công …06/07/23
 CÔNG VĂN V/v chấp hành các quy định về kỷ cương, lễ hội, sử dụng thời giờ làm việc và tham gia các hoạt động thương mạiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1253/UBND-NV V/v chấp hành các …05/07/23
CÔNG VĂN V/v phổ biến chính sách thuế mớiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số1286/CCTKV-NV V/v phổ biến chính sách …05/07/23
PHƯƠNG ÁN Thực hiện lộ trình tăng nguồn thu sự nghiệp, dự kiến đề xuất giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2022-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : PHƯƠNG ÁN số 05/PA-UBND Thực hiện lộ trình …05/07/23
 CÔNG VĂN V/v Thông báo tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc để tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1245/UBND-LĐTBXH V/v Thông báo tổ …05/07/23
CÔNG VĂN V/v gửi phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo TW về PCTNTC tại Hội nghị 01 năm hành động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4303/CV-BNCTW V/v gửi phát biểu …04/07/23
 BÁO CÁO Kết quả triển khai, thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 271/BC-UBND Kết quả triển khai, …04/07/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 269/BC-UBND Kết quả thực hiện …04/07/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận hội nghị lần thứ mười ba BCH Đảng bộ Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1234/UBND-VP V/v thực hiện kết …04/07/23
KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm ” Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ”Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 171/KH-UBND Thực hiện Chiến dịch …04/07/23
HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trịXem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 26/HD-TU đẩy mạnh tuyên truyền …03/07/23
THƯ NGỎXem nội dung chi tiết tại đây : THƯ NGỎ Kính gửi : Quý khách hàng …03/07/23
 CÔNG VĂN V/v phổ biến chính sách thuế mớiXem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 1279/CCTKV-NV V/v phổ biến …03/07/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7: Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tậtXem nội dung chi tiết tại đây: 1.7 TTBC Mức đóng bảo hiểm y tế …01/07/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Bảo đảm đời sống của người lao động khi về hưuXem nội dung chi tiết tại đây: TTBC Bảo đảm đời sống của người lao …01/07/23
BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mớiXem nội dung chi tiết tại đây: TTBC hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo …01/07/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục bổ sung các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của UBND thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây:   QĐ số 1684 Về việc phê duyệt danh mục …30/06/23
QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1677/QĐ-UBND về việc ban …30/06/23
CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4095/UBND-VXNV V/v thông báo tuyển …30/06/23
THÔNG BÁO về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chứcXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 147/TB-VP về nhu cầu tiếp …30/06/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại Trụ sở KBNNXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1209/UBND-KHTC V/v thực hiện không …30/06/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1136/UBND-KL V/v tăng cường tiếp …30/06/23
THÔNG BÁO kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố Ngày 21/6/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 80/TB-UBND kết luận của Chủ …30/06/23
Tại liệu tuyên truyền về vụ việc phức tạp xảy ra tại tỉnh Đắc LắcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 811/CV-TU Tại liệu tuyên truyền …30/06/23
KẾ HOẠCH Thực hiện tuyên truyền, vận động và giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 168/KH-UBND Thực hiện tuyên …30/06/23
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 169/KH-UBND Tổ chức các …30/06/23
HƯỚNG DẪN Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ( giảm nghèo về thông tin )Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 25/HD-TU Tăng cường tuyên truyền …30/06/23
CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ vể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 23/CT-TW CỦA BAN BÍ …30/06/23
KẾ HOẠCH phối hợp tổ chức Chương trình Hành trình đỏ ” Kết nối dòng máu Việt ”hè năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 167/KH-UBND Phối hợp tổ chức …30/06/23
KẾT LUẬN Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ mười ba, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 502/KL-TU Hội nghị Ban chấp …30/06/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT qua các thủ tục hành chính liên thôngXem nội dung chi tiết tại đây:Hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp …28/06/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, hướng dẫn tra cứu gia hạn kiểm định xe cơ gới đường bộ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 888/SGTVT-QLVT,PT&NL V/v tuyên truyền, hướng …27/06/23
CÔNG VĂN V/v truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ emXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 112/UBND-LĐTBXH V/v  truyền thông …27/06/23
BÁO CÁO kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 6 tháng đầu năm và phương hưóng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây :BÁO CÁO số 254/BC-UBND kết quả thực hiện …27/06/23
BAO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp súc cử tri trực tuyến chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị và công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường Xem nội dung chi tiết tại đây : BAO CÁO số 255/BC-UBND Trả lời, giải …27/06/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường chủ động ứng phó với các tình huống thiên taiXem nội dung chi tiết đây : CÔNG VĂN số 1171/UBND-KT V/v tăng cường chủ động …27/06/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có sự chia sẻ giữa nhữngtham gia BHXHXem nội dung chi tiết tại đây:TTBC Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở …23/06/23
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 249/BC-UBND Tình hình thực hiện …23/06/23
HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngXem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 24/TU thực hiện Quy …23/06/23
BHXH Việt Nam: Sẵn sàng triển khai trên toàn quốc 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông phục vụ đời sống, an sinh người dânXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam Sẵn …17/06/23
 CÔNG VĂN Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIIIXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 295/CV-BTGTU Tuyên truyền kết quả …16/06/23
 NGHỊ QUYẾT về việc dừng thực hiện Chủ trương đâu tư dự án Công viên dọc bờ kè bắc Sông Cầu, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 137/NQ-HĐND về việc dừng thực …16/06/23
 NGHỊ QUYẾT về việc dừng thực hiện Chủ trương đầu tư dự án : Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 138/NQ-HĐND về việc dừng thực …16/06/23
NGHỊ QUYẾT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 5 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 140/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, …16/06/23
KẾ HOẠCH Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát Măng non thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 164/KH-UBND Tổ chức Giải bóng …16/06/23
KẾ HOẠCH Tổ chức tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 633/KH-TTYT Tổ chức tháng cao …16/06/23
CÔNG VĂN V/v triển khai nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp ( ID )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1198/CCTKV-NV V/v triển khai nộp …16/06/23
CÔNG VĂN V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN BATGT/VP V/v đảm bảo trật tự …16/06/23
 KẾ HOẠCH Tuyên truyền về Đế án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 71/KH-SCT Tuyên truyền về Đế …14/06/23
 CÔNG VĂN V/v Thực hện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1072/UBND-NV V/v Thực hện kết …14/06/23
 CÔNG VĂN V/v Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chínhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 764/SVHTTDL-VP V/v Đăng ký đối …14/06/23
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 159/KH-UBND Tuyên truyền, hướng dẫn, …14/06/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 92/TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …14/06/23
CÔNG VĂN V/v Tuyên truyền việc tìm hiểu thông tin trước khi giao kết hợp đồng ” Sở hữu kì nghỉ ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 96/VHTT V/v Tuyên truyền việc …14/06/23
CÔNG VĂN V/v phối hợp tuyên truyền và cung cấp thông tin cho fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1069/UBND-VHTT V/v phối hợp tuyên …14/06/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 03/6/1917 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 160/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết …14/06/23
CÔNG VĂN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 795/CV-TU Nâng cao hiệu quả …13/06/23
CÔNG VĂN V/v Tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số1064/UBND-CATP V/v Tăng cường thực hiện …13/06/23
CÔNG VĂN V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số1047/UBND-KT V/v Tăng cường các biện …12/06/23
KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 157/KH-UBND Phòng, chống tác hại …12/06/23
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức của Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 30/TB-BQLVQG Tuyển dụng viên chức …12/06/23
KẾ HOẠCH Thực hiện ” Tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam ” năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 155/KH-UBND Thực hiện ” Tháng …12/06/23
CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1036/UBND-KT V/v đẩy mạnh tiết …12/06/23
CÔNG VĂN về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm trận Công đồn Phủ Thông ( 25/7/1948- 25/7/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 294/BTGTU về tuyên truyền kỷ …12/06/23
 CÔNG VĂN Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bànXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 791/CV-TU Tăng cường công tác …09/06/23
THÔNG BÁO lịch trực Bộ phận Một cửa thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 56/TB-VP lịch trực Bộ phận …09/06/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền ”.vn ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1011/UBND-VHTT V/v tuyên truyền về …09/06/23
  QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1233/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận …09/06/23
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 217/BC-UBND Tình hình thực hiện …09/06/23
 KẾ HOẠCH thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 178/KH-TU thông tin, tuyên truyền …08/06/23
CÔNG VĂN Tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thưXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 792/CV-TU Tiếp tục tăng cường …08/06/23
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây: BÁO CÁO số 217/BC-UBND Tình hình thực hiện …08/06/23
CÔNG VĂN V/v Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoàiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 795/CV-TU Nâng cao hiệu quả …08/06/23
 TỜ TRÌNH Về việc dừng Chủ trương đấu tư dự án : Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tại nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về Chủ trương đầu tư các công trình dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương )Xem nội dung chi tiết tại đây : TỜ TRÌNH số 54/TTr-UBND Về việc dừng Chủ …08/06/23
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-Ma Ni năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : Công văn số 3477/UBND-VXNV V/v Thông báo …07/06/23
THÔNG BÁO vể việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyểnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 89/TB-VP vể việc tiếp …07/06/23
 BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIIXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 209/BC-UBND Trả lời, giải quyết …07/06/23
THÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp giải quyết công việc đột xuất, phát sinh tháng 6 năm 2023 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO 112/TB-HĐND Nội dung, chương trình và …07/06/23
KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 153/KH- BATGT Triển khai công …06/06/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN quý II/2023Xem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG TIN BÁO CHÍ Phiên họp cung cấp thông …05/06/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế: Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYTXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam phối …05/06/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giáXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 73/TTDYĐGTS Về việc ban hành …05/06/23
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số152/KH-BCĐ138 Thực hiện công tác phòng, …05/06/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Thực hiện chính sách BHXH, BHYT:Vai trò “then chốt” của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG TIN BÁO CHÍ Thực hiện chính sách BHXH, …02/06/23
KẾ HOẠCH Phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 149/KH-UBND Phòng ngừa sốt rét …02/06/23
KẾ HOẠCH Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bắc kạnXem nội dung chi tiết tại đại : KẾ HOẠCH số148/KH-UBND Phòng chống dịch COVID-19 trong …01/06/23
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VẬT CHỨNG VỤ ÁN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 83/TB-TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN …01/06/23
THÔNG BÁO tìm thân nhân phần mộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất GPMB dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê- Khang Ninh, huyện Ba BểXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 512/UBND-KT tìm thân nhân phần …31/05/23
THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ Xem nội dung chi tiết tại đây : THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ  Nguồn: Ban quản …30/05/23
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/4/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”Xem nội dung chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26-CT.TU ngày …30/05/23
KẾ HOẠCH Tổ chức giải vô địch Bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức giải vô địch Bóng bàn …30/05/23
Công văn V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 507/KH-TTYT ngày 24/5/2023 và phân bổ vitamin A cho chiến dịch đợt IXem nội dung chi tiết tại đây:Công văn V.v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch …30/05/23
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).Xem nội dung chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày …30/05/23
Khuyến cáo người dân các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em và cứu người bị đuối nướcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2116/CAT-PC07 V/v khuyến cáo người …29/05/23
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện …29/05/23
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025”Xem nội dung chi tiết tại đây:Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất …25/05/23
CV Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện BiênXem nội dung chi tiết tại đây:CV Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban …25/05/23
CÔNG VĂN Thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tếXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 782/CV-TU Thực hiện công tác …25/05/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 62/TB-UBND Kết luận của Chủ …24/05/23
 CÔNG VĂN V/v Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ emXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 910/UBND-VP V/v Tăng cường công …24/05/23
 BÁO CÁO công tác tháng 5, nhiệm vụ trong tâm tháng 6 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 352/BC-TU công tác tháng 5, …24/05/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Lương hưu là nguồn thu nhập ổn định, được Nhà nước điều chỉnh định kỳ để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu  THÔNG TIN BÁO CHÍ Lương hưu là nguồn thu nhập ổn định, được Nhà …22/05/23
THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi ( vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều …22/05/23
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO danh mục tài liệu ôn thi …22/05/23
 KẾ HOẠCH Sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, đợt 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 143/KH-UBND Sàng lọc, phát hiện …20/05/23
CÔNG VĂN V/v đề nghị chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 897/UBND-KT V/v đề nghị chủ …19/05/23
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 140/KH-BCĐ Tổ chức hoạt động …19/05/23
THÔNG BÁO Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 60/TB-UBND Về việc phân công …19/05/23
CÔNG VĂN V/v chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Cải cách tài chính côngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 898/UBND-TCKH V/v chỉ đạo, đôn …19/05/23
 KẾ HOẠCH số 141/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 141/KH-UBND Thực hiện Chương trình …18/05/23
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ” tín dụng đen ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN V/v tiếp tục tăng cường công …18/05/23
CÔNG VĂN V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 Tuồn lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 866/UBND-VP V/v tổ chức hoạt …17/05/23
 CÔNG VĂN về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 70/KH- BATGT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ” Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 860/BATGT-VP về việc triển khai …17/05/23
 KẾ HOẠCH NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 139/KH-BATGT NĂM AN TOÀN GIAO …17/05/23
CÔNG VĂN V/v cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần thứ 02 tháng 5 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 580/STTTT-VBCXB V/v cung cấp thông …17/05/23
THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 58/TB-UBND Kết quả lựa chọn …17/05/23
ĐIỀU LỆ Giải vô địch Bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : Điều lệ Giải vô địch Bóng bàn …17/05/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền các Nghị quyết của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 589/MTTQ-BTT V/v tuyên truyền các …16/05/23
CÔNG VĂN V/v triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 818/UBND-KT V/v triển khai kế …16/05/23
 CÔNG VĂN V/v phối hợp thực hiện tuyên truyền trực quan sự kiện ” Tuần văn hóa- Du lịch Bắc Kạn ” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 618/SVHTTDL V/v phối hợp thực …16/05/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và nhưng năm tiếp theo, ngày 05 tháng 5 năm 2023Xem nội dung chi tiết ở đâu : THÔNG BÁO số 141/TB-UBND Kết luận của Chủ …15/05/23
 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 165/BC-UBND Kết quả thực hiện …15/05/23
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1114/QĐ-UBND về việc phê duyệt …15/05/23
 CÔNG VĂN V/v chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong sử lý công việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 837/UBND-NV V/v chấn chỉnh, tăng …15/05/23
Công văn V/v triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn V.v triển khai Kế hoạch và Thể …13/05/23
KẾ HOẠCH Xây dựng ” Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị ” giai đoạn 2022-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số133/KH-UBND Xây dựng ” Công an …12/05/23
KẾ HOẠCH Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 134/KH-UBND Xây dựng xã, phường, …12/05/23
Công văn V/v phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shishaXem chi tiết nội dung tại đây: Công văn số 809/UBND-VP V/v phòng, chống tác hại của …11/05/23
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện ‘ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối sử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 132/KH-UBND Triển khai thực hiện …11/05/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của bà Đỗ Thị Sinh để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1091/QĐ-UBND Về việc thu hồi …11/05/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1092/QĐ-UBND Về việc công nhận …11/05/23
KẾ HOẠCH Khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nâng cao Chỉ số năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 130/KH-UBND Khắc phục nhũng …10/05/23
BÁO CÁO sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 347/BC-TU sơ kết giữa …10/05/23
 BÁO CÁO sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 348/BC-TU sơ kết giữa nhiệm …10/05/23
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI …09/05/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới ( 08/5/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 403/KH-TTYT Tổ chức các hoạt …09/05/23
 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác và phát hành biểu trưng ( Logo ) ” huyện Chợ Mới ”Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 959/QĐ-BTC về việc ban hành …09/05/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBNDXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 55/TB-UBND Kết luận của Chủ …09/05/23
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: THÔNG TIN BÁO CHÍ Tiếp tục cảnh báo đến người dân, người lao động về việc không tham gia mua bán, cầm cố sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan  Xem chi tiết nội dung tại đây:   TTBC Tiếp tục cảnh báo đến người …08/05/23
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nôi dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 89/BC-HĐND Kết quả giám …08/05/23
 CÔNG VĂN V/v thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh kết luận phiên họp trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương tháng 4/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 771/UBND-VP V/v thực hiện Thông …08/05/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức ” Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Kạn ” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 283/KH-UBND Tổ chức ” Tuần …08/05/23
Nắng nóng diện rộng trên khu vực tỉnh Bắc KạnBBK – Ngày 6/5 ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ vùng …06/05/23
THÔNG BÁO về việc thực hiện khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ và triển khai các dịch vụ y tếXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 398/TB-TTYT về việc thực hiện …05/05/23
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 89/BC-HĐND Kết quả giám sát …05/05/23
QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 120/QĐ-BTC về việc ban hành …05/05/23
CÔNG VĂN V/v Khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC mùa nắng nóngXem nội dung chi tiết tai đây : CÔNG VĂN số 1700/CAT-PC07 V/v Khuyến cáo các …05/05/23
 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030″ trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 146/BC-TCTTKĐA Kết quả triển …05/05/23
 QUYẾT ĐỊNH về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn ( đợt I )Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1059/QĐ-UBND về việc thu hồi …05/05/23
THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 88/TB-HĐND Dự kiến nội dung, …05/05/23
CÔNG VĂN V/v cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền ( lần I tháng 5 năm 2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 504/STTTT-TTBCXB V/v cung cấp thông …02/05/23
KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thành phố Bắc Kạn đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 125/KH-UBND Thực hiện Chiến lược …02/05/23
KẾ HOẠCH Tổ chức giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem chi tiết nội dung tại đây:KẾ HOẠCH Tổ chức giải vô địch Cầu lông …01/05/23
CÔNG VĂN V/v Thông báo đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp,hướng dẫn công tác PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1706/CAT-PC07 V/v THÔNG BÁO đường …01/05/23
 THÔNG BÁO về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 49/TB-UBND về việc lựa chọn …01/05/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện các nội dung tại Thông báo ý kiến của TT Thành ủy tại hội nghị giao ban công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 744/UBND-VP V/v thực hiện các …01/05/23
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân,tiếp nhận, sử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ; việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tình hình giải quyết, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐNDXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 142/BC-UBND Công tác tiếp công …01/05/23
 CÔNG VĂN V/v đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Dịch vụ công và một cửaXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 726/UBND-VP V/v đảm bảo an …28/04/23
KẾ HOẠCH Triển khai tháng hành đông vì trẻ em năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 122/UBND Triển khai tháng hành …28/04/23
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án ” Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ” trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 121/KH-UBND thực hiện đề án …28/04/23
 CÔNG VĂN V/v chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường họcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 729/UBND-VP V/v chỉ đạo thực …28/04/23
CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam ( 30/4 ) và ngày Quốc tế Lao động ( 1/5 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2358/UBND- VXNV V/v tổ chức …27/04/23
KẾ HOẠCH Thực hiện chỉ thị số 20- CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 117/KH-UBND Thực hiện chỉ …27/04/23
CÔNG VĂN V/v Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ; 137 năm ngày quốc tế Lao động; 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 712/UBND-VHTT V/v Tuyên truyền kỷ …27/04/23
CÔNG VĂN V/v triển khai khám, sàng lọc cho trẻ em mắc bệnh tim năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 702/UBND-LĐTBXH V/v triển khai …27/04/23
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thểXem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 272/BTGTU Tuyên truyền Giỗ tổ …27/04/23
THÔNG BÁO Tình hình Bọ rầy, bệnh đạo ôn hại cây lúa vụ xuân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 73/TTDVNN Tình hình Bọ rầy, …27/04/23
 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 722/UBND-VP tăng cường công tác …26/04/23
 CÔNG VĂN V/v bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em và báo cáo các vụ liên quanXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 720/UBND-LĐTBXH V/v bảo đảm an …26/04/23
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 115/KH-UBND Thực hiện công tác …25/04/23
KẾ HOẠCH kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 116/KH-UBND kiểm tra, giám sát, …24/04/23
CÔNG VĂN V/v chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhânXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 845 /CCTKV-NV V/v chuẩn hóa …24/04/23
 CÔNG VĂN V/v phổ biến chính sách thuế mớiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 848/CCTKV-NV Về việc phổ biến …24/04/23
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giáXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 45/TB-UBND V/v lựa chọn tổ …24/04/23
KẾ HOẠCH Đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ IX năm 2023 – Cúp Động Lực tại tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Đăng cai tổ chức Giải Bóng …24/04/23
Công văn V/v khắc phục nguy cơ mất an toàn thông tin,an ninh mạngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 690/UBND-VHTT V/v khắc phục nguy …22/04/23
Cảnh báo về việc tiếp tục xuất hiện FanPage giả mạo cơ quan BHXH Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân   Xem nội dung chi tiết tại đây: Cảnh báo về việc tiếp tục xuất …21/04/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết  tại đây : KẾ HOẠCH số 88/KH-SVHTT&DL Tổ chức Giải vô …21/04/23
Công văn V/v thông tin,tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại lần thứ IXXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 271-CV/BTGTU V/v thông tin,tuyên truyền …21/04/23
CÔNG VĂN số 588/SNV-CCVC V/v Triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 588/SNV-CCVC V/v Triển khai cài …21/04/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp đôn đốc công tác thu và chống thất thu ngân sách năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 40/TB-UBND Kết luận của Chủ …21/04/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 114/KH-UBND Tổ chức Chương trình …21/04/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 108/UBND Thực hiện công tác …19/04/23
THÔNG BÁO Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây :THÔNG BÁO số 504/TB-CATP Tuyển sinh tuyển mới …15/04/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 872/QĐ-UBND Về việc thu hồi …14/04/23
 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy …14/04/23
 QUY ĐỊNH Về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,công tác cán bộ và bổ nhiệm,giới thiệu cán bộ ứng cửXem nội dung chi tiết tại đây : QUY ĐỊNH Số 1038/QĐ-TU Về phân cấp quản …14/04/23
 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thành phố đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết …14/04/23
QUY ĐỊNH Về luân chuyển cán bộXem nội dung chi tiết tại đây : QUY ĐỊNH số 1039/QĐ-TU Về luân chuyển cán …14/04/23
 QUY ĐỊNH Về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức,viên chức lãnh đạo,quản lý sau khi bị kỷ luậtXem nội dung chi tiết tại đây : QUY ĐỊNH số 1040 QĐ/TU về việc bố …14/04/23
CÔNG VĂN V/v Tăng cường các biện pháp phòng,chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 639/VP-UBND Tăng cường các biện …13/04/23
KẾ HOẠCH Điều chỉnh,bổ sung kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố “Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn năm 2023”Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 106/KH-UBND Điều chỉnh,bổ sung kế …13/04/23
 CÔNG VĂN V/v Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 594/UBND-VHTT Đẩy mạnh sử dụng …12/04/23
BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 113/BC-UBND Thuyết minh tình hình …12/04/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác trẻ em năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 105 /KH-UBND Thực hiện công …12/04/23
 QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận thôn Thôm Luông,xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022 Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 761/QĐ-UBND V/v công nhận thôn …12/04/23
QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận thôn Nà Choong,xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 765/QĐ-UBND V/v công nhận thôn …12/04/23
BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/02/21 về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức Đảng;chất lượng đội ngũ cán bộ,Đảng viên;năng lực quản lý,điều hành của bộ máy cầm quyền các cấp và hoạt đông của MTTQ,,các đoàn thể giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 337-BC/TU Sơ kết thực hiện …12/04/23
 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát trển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 103-KH/UBND Thực hiện Chương trình …12/04/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tuyến: Nhanh chóng, thuận tiện, tạo thuận lợi tối đa cho người tham giaTHÔNG TIN BÁO CHÍ Đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tuyến: …11/04/23
 BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/04/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về huy động các nguồn lực,thu hút đâu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,chỉnh trang đô thị,phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 333-BC/TU Sơ kết thực hiện …11/04/23
BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/04/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa,văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 332-BC/TU Sơ kết thực hiện …11/04/23