Văn bản – Tài liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Danh mục
BHXH Việt Nam: Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT, BHTNXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam: Giao …17/04/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Dương Quang, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 700/QĐ-UBND Về việc công bố …16/04/24
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”Xem nội dung chi tiết tại đây: Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm …16/04/24
CÔNG VĂN Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng ( 20/5/1924-20/5/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 415/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm …16/04/24
 CÔNG VĂN V/v triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 676/UBND-QLĐT V/v triển khai xây …16/04/24
 CÔNG VĂN V/v triển khai hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 651/UBND-KT V/v triển khai hỗ …15/04/24
 CÔNG VĂN số 639/UBND-VP V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh LaoXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 639/UBND-VP V/v tăng cường công …15/04/24
KẾ HOẠCH Triển khai ” Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 640/KH-BCĐ Triển khai ” Tháng …15/04/24
CÔNG VĂN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1083/CV-TU Tổ chức các hoạt …15/04/24
Công văn số: 675/UBND-QLĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc lấy ý kiến điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 -2020, định hướng đến năm 2030Xem chi tiết nội dung: Công văn số: 675/UBND-QLĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 …15/04/24
BÁO CÁO tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 484/BC-TU tổng kết 05 năm …15/04/24
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền những lợi ích của việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiềnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 809/CCTKV-NV V/v tuyên truyền những …15/04/24
CÔNG VĂN V/v đôn đốc tiến độ giải quyết đơn thư và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dânXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 661/UBND-VP V/v đôn đốc tiến …15/04/24
 CÔNG VĂN V/v kiến nghị đảm bảo an ninh, an toàn thông tinXem nội dung chi tiết tại Đây : CÔNG VĂN số 650/UBND-VP V/v kiến nghị đảm …15/04/24
Công văn số: 676/ UBND-QLĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn15/04/24
CÔNG VĂN Tuyên truyền sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954-07/5/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 414/BTGTU Tuyên truyền sự kiện …15/04/24
CÔNG VĂN V/v phòng, chống tác hại của thuốc lá và việc sử dụng điện thoại di động trong trường họcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 638/UBND-VP V/v phòng, chống tác …15/04/24
CÔNG VĂN V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cuộc thi ảnh, video clip và tác phẩm văn học, nghệ thuật Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 54/VHTT V/v hỗ trợ tuyên …15/04/24
 HƯỚNG DẪN thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-MTTQ ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 73/MTTQ-BTT thực hiện Nghị quyết …15/04/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 124/QĐ-BTC Về việc ban hành …15/04/24
 CÔNG VĂN Tăng cường thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC và thực hiện Kết luận nội dung phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1080/CV-TU Tăng cường thể chế …15/04/24
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 84/KH-UBND Tổ chức Chương trình …15/04/24
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1052/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận …15/04/24
 CÔNG VĂN V/v khuyến cáo hành vi lợi dụng về PCCC  Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1525/CAT-PC07 V/v khuyến cáo hành …12/04/24
CÔNG VĂN V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 601/UBND-BCĐ V/v tiếp tục tăng …12/04/24
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 83/KH-UBND Triển khai thực hiện …12/04/24
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 60/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …11/04/24
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 61/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …11/04/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn ( 24/8/1949-24/8/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 50/VHTT V/v tuyên truyền kỷ …11/04/24
 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án : Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 59/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …11/04/24
KẾ HOẠCH triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về Cuộc vận động ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 214/KH-BCĐCVĐ triển khai các hoạt …11/04/24
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Trường TH & THCS Nông Thượng, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 58/NQ-HĐND Về chủ trương đầu …11/04/24
CÔNG VĂN V/v thông tin các hoạt động, chương trình xúc tiến XTTMXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 421/SCT-TTKC V/v thông tin các …11/04/24
 KẾ HOẠCH số 82/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 82/KH-UBND Triển khai Tháng hành …11/04/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình ” Mỗi xã, phường một sản phẩm ” ( OCOP ) năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 607/KH-UBND Thực hiện Chương trình …11/04/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, quảng bá ” Tuần văn hóa- Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 606/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, quảng …10/04/24
 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 62/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …10/04/24
 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 63/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …10/04/24
 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tứ Quốc lộ 3 lên đồi Chánh Sứ tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 64/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …10/04/24
 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 7 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 66/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, …10/04/24
NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ, giao dự toán và điều chỉnh kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 ( bổ sung lần 1 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 65/NQ-HĐND Về việc phân bổ, …10/04/24
 NGHi QUYẾT Về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 3 ) Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHi QUYẾT số 67/NQ-HĐND Về việc bổ sung, …10/04/24
 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 68/NQ-HĐND Về việc phân bổ, …10/04/24
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 69/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm …10/04/24
 THÔNG BÁO Tiếp nhận công chức cấp xã năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 38/TB-UBND Tiếp nhận công chức …10/04/24
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 17 ( kỳ họp chuyên đề ) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 19/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 17 …10/04/24
 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 16, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 624/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP …09/04/24
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 17 ( kỳ họp chuyên đề ) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 19/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 17 …09/04/24
 CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 596/BCH-PCTT V/v chủ động ứng …08/04/24
CÔNG VĂN V/v tăng cường quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc láXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 593/UBND-KT V/v tăng cường quản …08/04/24
THÔNG BÁO Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân hệ chính quy tuyển mới, năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 598/TB-CAND Tuyển sinh vào các …08/04/24
 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 221/KH-TU thực hiện Chỉ thị …05/04/24
CÔNG VĂN V/v Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh đội ngũ công chức trong thực hiện nhiệm vụ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 582/UBND-NV V/v Tiếp tục rà …05/04/24
 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng thị xã Bắc Kạn và tỉnh Bắc Kạn ( 24/8/1949- 24/8/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 34/HD-TU tuyên truyền kỷ niệm …05/04/24
BÁO CÁO Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 114/BC-UBND Về việc công bố …05/04/24
 CÔNG VĂN Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí ” Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc ” lần thứ XVI, năm 2023-2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1069/CV-TU Tuyên truyền, hưởng ứng …05/04/24
 CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban về công tác chuyển đổi số, CCHC và Đề án 06 quý I năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 572/UBND-VP V/v thực hiện kết …05/04/24
 CÔNG VĂN V/v thực hiện chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cựcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 53/TTr V/v thực hiện chế …04/04/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ( 21/7/1954- 21/7/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 46/VHTT V/v tuyên truyền kỷ …04/04/24
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ” Quyền sử dụng 10 thửa đất khu nhà khách huyện Chợ Mới, tại tổ 5, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ”Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 80/TB-TTDVBĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …04/04/24
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 78/KH-UBND Thực hiện công tác …02/04/24
 CÔNG VĂN Về việc Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Thanh tra thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 51/TTr Về việc Xin ý …02/04/24
 CÔNG VĂN triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1055/CV-TU triển khai đợt sinh …01/04/24
 KẾ HOẠCH Công tác đối ngoại năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 76/KH-UBND Công tác đối ngoại …01/04/24
 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 75/KH-UBND Tổ chức hoạt động …01/04/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện Tiểu dự án 2 ” Cải thiện dinh dưỡng ” của Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 74/KH-UBND Thực hiện Tiểu dự …01/04/24
BÁO CÁO Sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTPXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 95/BC-UBND Sơ kết 02 …01/04/24
 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ VXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 73/KH-UBND Triển khai thi hành …01/04/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 69/KH-UBND Thực hiện công tác …01/04/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 77/KH-UBND Thực hiện công tác …01/04/24
CÔNG VĂN Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự Việt Nam ( 21/7/1954 – 21/7/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 411/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm …29/03/24
CÔNG VĂN V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền quảng bá các sự kiện trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Giáp thìn – 2024 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 45/VHTT V/v đề nghị phối …27/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 72/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ, …27/03/24
CÔNG VĂN V/v quán triệt Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự XIV của ĐảngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1858/UBND-TH V/v quán triệt Bài …27/03/24
KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 70/KH-UBND Triển khai Tháng hành …27/03/24
 CÔNG VĂN V/v khuyến cáo người dân các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em và cứu người bị đuối nước Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1161/CAT-PC07 V/v khuyến cáo người …25/03/24
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, định hướng thực hiện lộ trình dừng công nghệ sóng di động 2G, đảm bảo kết nối thông tin liên lạc Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 503/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, định …25/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 65/KH_UBND Thực hiện công tác …25/03/24
HƯỚNG DẪN triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm ” Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc ” Cây tre Việt nam ”’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 33/HD-GTU triển khai đợt sinh …25/03/24
CÔNG VĂN Tuyên truyền ” Tuần văn hóa-du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 40/CV-BTGTU Tuyên truyền ” Tuần …25/03/24
CÔNG VĂN V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 689/CCTKV-NV V/v hướng dẫn quyết …25/03/24
CÔNG VĂN số 33/STTTt-TTBCXB V/v hướng dẫn các khắc phục lỗi chính tả khi soạn thảo tên địa danh ” Bắc Kạn ” trên máy tính và thiết bị di động Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 33/STTTt-TTBCXB V/v hướng dẫn các …25/03/24
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 3; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 93/BC-UBND Tình hình thực hiện …25/03/24
CÔNG VĂN V/v thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiệm trọng trong các sản phẩm MICROSOFT công bố tháng 3/2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 44/VHTT V/v thông báo lỗ …25/03/24
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ BẮN PHÁO HOA TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG …25/03/24
CÔNG VĂN V/v thực hiện việc cấp lại các giấy tờ và chỉnh lý các thông tin giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân do thực hiện xác định lại đường ĐGHC theo Dự án 513Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 482/UBND-TNMT V/v thực hiện việc …22/03/24
 CÔNG VĂN V/v đề nghị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thực hiên Đề án 06/CP Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 495/UBND-LĐTBXH V/v đề nghị phối hợp …22/03/24
CÔNG VĂN V/v khám sàng lọc cho người khuyết tật cơ quan vận động năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 489/UBND-LĐTBXH V/v khám sàng lọc …22/03/24
 CÔNG VĂN V/v gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1971/CV_TU V/v gửi bài phát …22/03/24
CÔNG VĂN số 491/UBND-KT V/v thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 491/UBND-KT V/v thông báo kêu …22/03/24
 CÔNG VĂN V/v giới thiệu các mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 485/UBND-KT V/v giới thiệu các …22/03/24
 KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024 theo nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 66/KH-UBND Chuyển đổi vị trí …22/03/24
CÔNG VĂN V/v tăng cường phòng chống bệnh DạiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 460/UBND-VP V/v tăng cường phòng …22/03/24
 CÔNG VĂN V/v tăng cường phòng chống bệnh DạiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 460/UBND-VP V/v tăng cường phòng …22/03/24
 CÔNG VĂN Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 405/CV-BTGTU Tiếp tục thực hiện …21/03/24
KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn  năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 65/KH-UBND Kiểm tra việc thực …21/03/24
CÔNG VĂN V/v phối hợp tuyên truyền về chương trình học bổng Tân Hướng Nam của Đài Loan theo Công văn số 28/CV-EZ ngày 11.3.2024 của văn phòng đại diện Công ty cổ phần giáo dục EZ Việt Nam Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 458/UBND-VP V/v phối hợp tuyên …21/03/24
 CÔNG VĂN V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 42/VHTT V/v hưởng ứng Chiến …21/03/24
CÔNG VĂN Tuyên truyền ” Tuần Văn hóa – Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1626/BTGTU Tuyên truyền ” …21/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 62/KH-UBND Thực hiện Chương trình …21/03/24
BÁO CÁO kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tớiXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 473/BC-TU kết quả thực hiện …20/03/24
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 3 năm 2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 83/BC_TCTTKĐA Kết quả triển khai …20/03/24
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây: TTBC Việt Nam và Lào tăng cường hợp …19/03/24
 KẾ HOẠCH Tuyên truyền về thi đua yêu nước; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến thành phố Bắc Kạn trên phương tiện truyền thông đại chúng năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 59/KH-UBND Tuyên truyền về thi …15/03/24
 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố  Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 27/TB-UBND Kết luận của Chủ …15/03/24
 THÔNG BÁO V/v thông báo tạm dừng hoạt động các hệ thống ứng dụng tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 36/TTCNTT&TT-KT V/v thông báo tạm …15/03/24
 THÔNG BÁO Về việc mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cum công nghiệp Huyền Tụng I, thành phố Bắc kạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 29/TB-UBND Về việc mời các …14/03/24
 KẾ HOẠCH Quản lý, duy trì hoạt động và viết tin bài tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 51/KH-SVHTTDL Quản lý, duy trì …14/03/24
CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 415/UBND-LĐXH V/v thông báo tuyển …14/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 58/KH-BCĐ 138 Thực hiện công …13/03/24
CÔNG VĂN V/v thông báo thời gian đấu giá tài sảnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 14/TCKH V/v thông báo thời …12/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 55/KH-BCĐ138 Thực hiện công tác …12/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 57/UBND Thực hiện công tác …12/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 56/UBND Thực hiện dân chủ …12/03/24
 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 79/UBND Kết quả thực hiện …12/03/24
CÔNG VĂN số 1510/UBND-VXNV V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1510/UBND-VXNV V/v thông báo tuyển …12/03/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào ” Dân vận khéo ” năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 49/KH-UBND Thực hiện phong trào …11/03/24
 KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 53/KH-BATGT BẢO ĐẢM AN TOÀN …11/03/24
 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 09/QĐ-UBND Ban hành Quy chế …11/03/24
CÔNG VĂN Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chi Nguyễn Lương Bằng ( 02/4/1904-02/4/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 398/CV-BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm …08/03/24
CÔNG VĂN V/v triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 01/UBND-NV V/v triển khai Thông …08/03/24
 BÁO CÁO sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TU ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 471/BC-TU sơ kết 03 năm …08/03/24
KẾ HOẠCH Triển khai phong trào ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, việc thực hiện hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn  Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 48/KH-BCĐ Triển khai phong trào …08/03/24
THÔNG BÁO số 24/TB-UBND Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 24/TB-UBND Về việc phân công …08/03/24
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VẬT CHỨNG VỤ ÁN Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 54/TB-TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN …08/03/24
 KẾ HOẠCH Công tác thu ngân sách và chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc kạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 50/KH-UBND Công tác thu ngân …08/03/24
KẾ HOẠCH Chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao trên địa bàn thành phố năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 47/KH-UBND Chăm sóc sức …08/03/24
 CÔNG VĂN V/v phân công nhiệm vụ tham gia Ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp tỉnh năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 352/UBND-VHTT V/v phân công nhiệm …07/03/24
THÔNG BÁO Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kan nhiệm kỳ 2021 – 2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 24/TB-UBND Về việc phân công …05/03/24
 CÔNG VĂN Về việc triển khai thi hành Luật giá số 16/2023 QH15 ngày 16/9/2023 của Quốc hội Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 309/UBND-TCKH Về việc triển khai …05/03/24
 QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn kỳ 2019-2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 483/QĐ-UBND Công bố kết quả …05/03/24
KẾ HOẠCH Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 45/KH-UBND Chuyển đổi số thành …05/03/24
 CÔNG VĂN Cung cấp Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIIIXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 394/BTGTU Cung cấp Thể lệ …04/03/24
 HƯỚNG DẪN công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 395/HD-BTGTU công tác văn hóa, …04/03/24
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệpXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 23/UBND-VHTT V/v tuyên truyền Bộ …04/03/24
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai phong trào ” Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 ” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 38/KH-SVHTTDL Triển khai thực …04/03/24
THÔNG BÁO Sửa đổi nội dung Điều lệ Giải vô địch Việt giã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XXI, năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 33/TB-SVHTTDL Sửa đổi nội dung …04/03/24
 THÔNG BÁO TÌM THÂN NHÂN MỘT SỐ NGÔI MỘ NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN VẬN ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 24/TB-UBND TÌM THÂN NHÂN MỘT …04/03/24
KẾ HOẠCH Hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 43/KH-UBND Hoạt động phòng, chống …04/03/24
 CÔNG VĂN Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 390/CV-BTGTU Triển khai Cuộc thi …04/03/24
KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận 61/KL-TW và Quyết định 673/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 11/KH-BCĐ Thực hiện Kết luận …04/03/24
 CÔNG VĂN V/v triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 314/UBND-KT V/v triển khai hoạt động …02/03/24
 CÔNG VĂN V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên Phủ và lễ hội Hoa ban năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 18/CV-VHTT V/v đề nghị hỗ …02/03/24
 CÔNG VĂN V/v tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc ( 20/3 ) năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 194/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tổ chức Ngày …02/03/24
 BÁO CÁO Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 59/BC-UBND Kết quả 3 năm …28/02/24
CÔNG VĂN Về việc triển khai thi hành Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 309/UBND-TCKH Về việc triển khai …28/02/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 467/QĐ-UBND Về việc Ban hành …28/02/24
 KẾ HOẠCH Công tác thu ngân sách ngân sách và chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc kạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 40/KH-UBND Công tác thu ngân …27/02/24
 CÔNG VĂN V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 294/UBND-TTr V/v thực hiện chỉ …27/02/24
KẾ HOẠCH Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 36/KH-BCĐ Triển khai công tác …27/02/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, sử dụng ứng dụng VNeID Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 760/TCTTKĐA V/v tuyên truyền, sử …27/02/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 463/QĐ-BCĐ Về việc ban hành …27/02/24
CÔNG VĂN V/v tăng cường ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản vào địa bànXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 273/UBND-BCĐ V/v tăng cường ngăn …27/02/24
CÔNG VĂN V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 286/UBND-TCKH V/v thực hiện Chỉ …26/02/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 39/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết …26/02/24
KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 38/KH-UBND Công tác phòng, chống …26/02/24
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 281/QĐ-UBND V/v công bố hết …26/02/24
 KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 31/KH-UBND Truyền thông về công …26/02/24
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 37/KH-UBND Tuyên truyền, bồi dưỡng …26/02/24
 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944-22/12/2024 ) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989-22/12/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 33/KH-UBND Tổ chức các hoạt …26/02/24
 CÔNG VĂN V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 996/UBND-TH V/v thực hiện Chỉ …23/02/24
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC thông qua mã QR Code Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 563/CAT-PC07 V/v tuyên truyền kiến …23/02/24
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 54/UBND Tình hình thực hiện …22/02/24
 KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 61/KL-TW và Quyết định 673/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 11/KH-BCĐ Thực hiện Kết luận …22/02/24
 CÔNG VĂN V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 269/UBND-KT V/v triển khai Cuộc …22/02/24
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBNDXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 18/TB-UBND Kết luận của Chủ …21/02/24
KẾ HOẠCH Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 34/HĐGDQP & AN Công tác …21/02/24
PHƯƠNG ÁN Quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : PHƯƠNG ÁN số 02/PA-UBND Quản lý sinh vật …21/02/24
 THÔNG BÁO Về việc phát động Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 25/SVHTTDL Về việc phát động …21/02/24
CÔNG VĂN V/v tiếp tục thực hiện cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý thông tinXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 244/UBND-NV V/v tiếp tục thực …21/02/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 429/QĐ-HĐPH Về việc ban hành …20/02/24
THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 17/TB-UBND Kết quả lựa chọn …20/02/24
 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 15/TB-BCĐ Kết luận của đồng …20/02/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 428/QĐ-UBND Về việc ban hành …20/02/24
 KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 32/KH-HĐPH Hoạt động của Hội …20/02/24
 THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chứcXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 23/TB-SGTVT Về nhu cầu tiếp …20/02/24
 CHỈ THỊ về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 30/CT-TU về đổi mới, nâng …20/02/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1891/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền Đại …20/02/24
CÔNG VĂN Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 994/CV-TU Tiếp tục thực hiện …20/02/24
Ngành BHXH Việt Nam: 29 năm nỗ lực vì Nhân dân phục vụ và đảm bảo an sinh xã hội đất nướcXem nội dung chi tiết tại đây :TTBC-Kỷ niệm 29 năm thành lập ngành BHXH …16/02/24
 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 213/KH-UBND thực hiện Nghị quyết …15/02/24
 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 45/BC-UBND Kết quả thực hiện …15/02/24
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ( 06/01/1946-06/01/2026 ) Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 155/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền kỷ …07/02/24
THÔNG BÁO Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 25/TB-ĐNTDT Biểu diễn nghệ thuật …07/02/24
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền an toàn PCCC và CNCH Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 226/UBND-VP V/v tuyên truyền an …07/02/24
CÔNG VĂN Thực hiện Kết luận nội dung phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1027/CV-TU Thực hiện Kết luận …07/02/24
 CÔNG VĂN tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIIIXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 368/CV-BTGTU V/v tham gia Cuộc …07/02/24
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ công bố Quyết định xã Nông Thượng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 30/KH-UBND Tổ chức Lễ công …07/02/24
 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 29/KH-UBND Công tác phổ biến, …07/02/24
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 28/KH-UBND Triển khai thực hiện …05/02/24
KẾ HOẠCH Tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 27/KH-UBND Tiêm phòng định kỳ …05/02/24
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động ” Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Chương trình ” trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 ” trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 224/KH-UBND Tổ chức Lễ phát …05/02/24
QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 393/QĐ-UBND Công nhận xã, phường …05/02/24
 CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 800/UBND-NCPC V/v triển khai thực …03/02/24
 THÔNG BÁO V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản – khóa 5 năm 2024Xem nội dung chi tiết tạ đây : THÔNG BÁO số 205/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tuyển …02/02/24
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 22/KH-UBND Thực hiện Chương trình …01/02/24
 THÔNG BÁO Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vuXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 12/TB-UBND Công khai số điện …01/02/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 223/QĐ-UBND Về việc gọi công …01/02/24
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 16/SVHTTDL Triển khai thực hiện …30/01/24
CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 176/UBND-VHTT V/v tổ chức các …30/01/24
CÔNG VĂN tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, cập nhật diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 170/UBND-KT tăng cường quản lý, …30/01/24
CÔNG VĂN Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 30/CT-TU Chỉ thị về đổi …30/01/24
 CÔNG VĂN V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 161/UBND-TNMT V/v tổ chức hưởng …30/01/24
 KẾ HOẠCH Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 19/KH-UBND Phát triển các vùng …26/01/24
 CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 168/BCH-PCTT V/v chủ động ứng …26/01/24
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn ( lần 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 31/TB-TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …26/01/24
 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 01/HD-TTVHTT&TT Tổ chức các hoạt …26/01/24
Phiên họp Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tháng 1 năm 2024(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 26/1/2024, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, …26/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 187/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án …26/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 179/QĐ-UBND Về việc ban hành …26/01/24
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 17/KH-UBND Tuyên truyền cải cách …26/01/24
BÁO CÁO Tổng kết công tác thuế năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 256/BC-CCTKV Tổng kết công tác …25/01/24
 CÔNG VĂN V/v thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 82/STTTT-CNTT-BCVT V/v thông báo lỗ …25/01/24
 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 13/KH-BCĐ Phát động phong trào …25/01/24
 BÁO CÁO Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nông Thượng năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO 377/BC-MTTQ-BTT Tổ chức triển khai việc …25/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 138/QĐ-UBND Về việc phê duyệt …25/01/24
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 29/BC-UBND Tình hình thực hiện …25/01/24
KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 14/KH-BCĐ Công tác xây dựng …24/01/24
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 27/BC-UBND Tổng hợp ý kiến …24/01/24
 HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954-07/5/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 32/HD-TU tuyên truyền kỷ niệm …24/01/24
 CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 130/UBND-VHTT V/v triển khai thực …23/01/24
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chi Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 11/TB-UBND Kết luận của đồng …23/01/24
 KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban kinh tế – xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 11/KH-HĐND Hoạt động của Ban …23/01/24
THÔNG BÁO số 08/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UNBD thành phố Bắc Kạn tại Hội nghị giao chỉ tiêu, hiệp đồng tuyển nhận quân và giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 08/TB-UBND Kết luận của đồng …23/01/24
 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 15/KH-HĐNVQS Tổ chức Lễ giao, …23/01/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 106/QĐ-UBND Về việc công bố …22/01/24
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 12/KH-UBND Tổ chức Hội Xuân …22/01/24
Công văn V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao xã Nông ThượngXem nội dung chi tiết tại đây: Công văn V.v xin ý kiến góp ý …20/01/24
 BÁO CÁO Tổ chức triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nông ThượngXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 377/MTTQ-BTT Tổ chức triển khai …19/01/24
QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu giải quyết việc làm; chỉ tiêu tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nghiện năm 2024 cho các xã, phường trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 119/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu …18/01/24
 KẾ HOẠCH thực hiện Quy định số 132/QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án  Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 202/KH-TU thực hiện Quy định …18/01/24
 CÔNG VĂN Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1008/CV-TU Chỉ đạo thực hiện …18/01/24
 KẾ HOẠCH Bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 08/KH-UBND Bắn pháo hoa Tết …17/01/24
CÔNG VĂN V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 104/UBND-KT V/v đề xuất nhiệm …17/01/24
CÔNG VĂN V/v phổ biến chính sách thuế mớiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 259/CCTKV-NV V/v phổ biến chính …17/01/24
 THÔNG BÁO Mức lãi xuất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và tính lãi bảo hiểm xã hội tự nguyệnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 09/TB-BHXH Mức lãi xuất tính …17/01/24
 KẾ HOẠCH Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 06/KH-BATGT Bảo đảm trật tự, …17/01/24
 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 05/KH-UBND Tăng cường công tác …16/01/24
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 05/TB-UBND Kết luận của Chủ …16/01/24
 KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện Lịch sử năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 201/KH-UBND tuyên truyền kỷ niệm …16/01/24
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệpXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 09/TB-BQL Về việc tiếp nhận …15/01/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu ” Tập thể Lao động tiên tiến ” cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-UBND Về việc công nhận …15/01/24
CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện kiến nghị của sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đánh giá, xếp loại ” Cộng đồng học tập ” cấp xãXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 69/UBND-VP V/v triển khai thục …15/01/24
CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên đia bànXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 35/UBND-VP V/v tăng cường công …15/01/24
 ĐIỀU LỆ Giải Vô địch Đẩy gậy- Kéo co tỉnh Bắc Kạn năm 2024 Xem nội dung chi tiết tại đây : ĐIỀU LỆ số 01/ĐL-SVHTTDL Giải Vô địch Đẩy …15/01/24
 CÔNG VĂN V/v khuyến cáo, hướng dẫn về công tác PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 153/CAT-PC07 V/v khuyến cáo, hướng …14/01/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 57/QĐ-UBND Về việc công bố …14/01/24
CÔNG VĂN V/v Tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 62/UBND-VP V/v Tiếp tục …14/01/24
KẾ HOẠCH Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạcXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 72/KH-UBND Tăng cường phòng ngừa, …14/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính -ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 51/QĐ-UBND Về việc ban hành …14/01/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930-03/02/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 32/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền kỷ …12/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 47/QĐ-UBND Về việc công bố …12/01/24
THÔNG BÁO Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tổng kết năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 05/TB-PNV Kết quả họp xét …12/01/24
CÔNG VĂN V/v chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập, tham gia nhóm báo chốt giao thôngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 77/CAT-PA05 V/v chấn chỉnh tình …11/01/24
 CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thực hiện phát sóng 07 tiểu phẩm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp xãXem nội dung chi tiết tạo đây : CÔNG VĂN số 36/STTTT-TTBCXB V/v hướng dẫn thực …11/01/24
KẾ HOẠCH Thực hiện mô hình ” 30 phút tăng thêm vì dân ”; ” Sáng thứ Bẩy vì dân ” trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 04/KH-UBND Thực hiện mô …10/01/24
KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức vào đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 05/KH-UBND Tuyển dụng viên …10/01/24
 THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của lãnh đạo UBND thành phố năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 03/TB-UBND Kết quả đánh giá, …10/01/24
KẾ HOẠCH Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 908/KH-UBND Tăng cường công tác …10/01/24
CÔNG VĂN V/v thu phí thẩm định nội dung để cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo Thông tư số 214/2016/TT-BTC Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 04/UBND-VHTT V/v thu phí thẩm …10/01/24
CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 46/UBND-VP V/v tăng cường …10/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các Hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3576/QĐ-UBND Ban hành Quy chế …10/01/24
THÔNG BÁO Kênh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 219/TB-UBND Kênh cung cấp thông …09/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 05/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả …09/01/24
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3577/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án …09/01/24
 CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 34/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tuyển …09/01/24
 CÔNG VĂN V/v thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 33/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tiếp …09/01/24
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 62/KL-TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lậpXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 01/KH-UBND Triển khai thực hiện …09/01/24
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 02/TB-UBND Lịch tiếp công dân …09/01/24
THÔNG BÁO Nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 02/TB-TTLTLS Nội dung tài liệu …09/01/24
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và cùng Nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủngXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 03/UBND-VHTT V/v tuyên truyền kỷ …09/01/24
KẾ HOẠCH Phối hợp tuyên truyền vận động và chăm lo cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 199/KH-MTTQ Phối hợp tuyên truyền …09/01/24
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ” Quyền sử dụng 07 thửa đất trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ”Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 02/TB-TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …09/01/24
 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Xem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 28/CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ …06/01/24
THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 592/TB-TU Kết quả đánh …06/01/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2448/QĐ-UBND Về việc ban hành …06/01/24
KẾ HOẠCH công tác tuyên giáo năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 200/KH-TU công tác tuyên giáo …06/01/24
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 02/TB-ĐĐBQH Lịch tiếp công dân …06/01/24
 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 14 ( KHÓA XII ) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025  Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 272/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP …06/01/24
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 14 (KHÓA XII ) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TU về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 270/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP …06/01/24
CÔNG VĂN Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 994/TB-TU Tiếp tục thực hiện …06/01/24
 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 14 ( KHÓA XII ) về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 271/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP …06/01/24
 THÔNG BÁO Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 01/TB-SNV Công khai số điện …06/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền UBND thành phố trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3571/QĐ-UBND Về việc ủy quyền …06/01/24
QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 04/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu …05/01/24
BÁO CÁO Hoạt động Chuyển đổi số năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 630/BC-UBND Hoạt động Chuyển đổi …05/01/24
CÔNG VĂN V/v tiếp tục triển khai một số giải pháp về cải cách TTHCXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 8825/UBND-NCPC V/v tiếp tục triển …03/01/24
BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VIIXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 628/BC-UBND Trả lời, giải quyết …03/01/24
BÁO CÁO Hoạt động Chuyển đổi số năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 630/BC-UBND Hoạt động Chuyển đổi …03/01/24
QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 /NĐ-CP cho các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3574/QĐ-UBND Về việc tạm giao …03/01/24
 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 02/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án …03/01/24
 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phíXem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 27/CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ …03/01/24
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 04/TB-HĐND Lịch tiếp công dân …03/01/24
 Kết luận số 269/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 14 ( KHÓA XII ) Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025 Xem nội dung chi tiết tại đây : Kết luận số 269/KL-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP …03/01/24
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU ngàu 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 277/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị …02/01/24
 KẾ HOẠCH Bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương và lĩnh vực Nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 24 trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 275/KH-UBND Bảo đảm an toàn …02/01/24
 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bảo đảm nguồn cung thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2649/CV-UBND V/v tăng cường công …02/01/24
THƯ NGỎ vận động quyên góp kinh phí để tổ chức lễ hội bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tri tiết tại đây: THƯ NGỎ Nguồn: UBND thành phố02/01/24
KẾ HOẠCH Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 276/KH-BCĐ Cao điểm chống buôn …02/01/24
KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Kế hoạch số 186/KH-TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiên Chỉ thị số 21/CT-TU của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH 625/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số …30/12/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ( 01/01/1914-01/01/2024 )Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 244/VHTT V/v tuyên truyền kỷ …29/12/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; công tác kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 245/VHTT V/v tuyên truyền đảm …29/12/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc và cùng Nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1873/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền kỷ …29/12/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, thực hiện việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 24Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 240/UBND V/v tuyên truyền, thực …28/12/23
BÁO CÁO Kết quả hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 616/BC-UBND Kết quả hành động …28/12/23
 KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, các lễ hội đầu năm và sự kiện chính trị lớn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 271/KH-UBND Đảm bảo an toàn …28/12/23
THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân định kỳ của các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kan năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 179/TB-UBND Lịch Tiếp công dân …28/12/23
 QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3530/QĐ-UBND Công bố Chỉ số …28/12/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 527/QĐ-SVHTTDL Về việc kiện toàn …28/12/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kan năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 151/KH-SVHTTDL Tổ chức Cuộc thi …28/12/23
 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 42/NQ-TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ …28/12/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 617/UBND-LĐTBXH Kết quả thực hiện …28/12/23
 KẾ HOẠCH số 273/KH-UBND Triển khai thực hiện Quy định số 05/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2023  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 273/KH-UBND Triển khai thực hiện …28/12/23
 CÔNG VĂN V/v hướng dẫn triển khai thực hiện nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2613/UBND-CATP V/v hướng dẫn triển …28/12/23
CÔNG VĂN Phối hợp tuyên truyền thực hiện truyền thông về công tác khoa giáo năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 983/CV-TU Phối hợp tuyên truyền …28/12/23
 CÔNG VĂN V/v đôn đốc thực hiện treo cờ Tổ quốc và vệ sinh môi trường nhân dịp Tết dương lịch 2024  Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2612/UBND-VHTT V/v đôn đốc thực …28/12/23
 CÔNG VĂN V/v Thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 981/CV-TU Thực hiện nhiệm vụ trước, …27/12/23
THÔNG BÁO Kết quả xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO Số 03/TB-LĐLĐ Kết quả xét cơ …27/12/23
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 45/NQ-TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ …27/12/23
 HƯỚNG DẪN Về việc thực hiện sắp xếp tổ chức cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 26/HD-BTC/TW Về việc thực …27/12/23
 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ( KHÓA XII )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 40/NQ-TU HỘI NGHỊ LẦN THỨ …27/12/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 114/QĐ-TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 270/KH-UBND Triển khai thực hiện …27/12/23
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ( KHÓA XII ) về nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 41/NQ-TU HỘI NGHỊ LẦN …27/12/23
 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 617/UBND-LĐTBXH Kết quả thực hiện …27/12/23
CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CHỈ THỊ số 26/CT-TW CỦA BAN BÍ THƯ …27/12/23
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024 thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 269/KH-BCĐ Triển khai công tác …26/12/23
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 176/TB-UBND Lịch tiếp công dân …26/12/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu ” Cơ quan đạt chuẩn văn hóa ”, ” Đơn vị đạt chuẩn văn hóa ”,” Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ” giai đoạn 2019-2023 ( 05 năm ) trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-LĐLĐ Về việc công nhận …26/12/23
KẾ HOẠCH Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 của thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 272/KH-UBND Tiếp công dân, xử …26/12/23
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền tụng, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 254/TB-TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN …26/12/23
QUYẾT ĐỊNH về viêc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3480/QĐ-UBND về viêc điều chỉnh …25/12/23
QUYẾT ĐỊNH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3389/QĐ-UBND về việc giao chỉ …25/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư Xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn giai đoạn IXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 354/NQ-HĐND Về chủ trương đầu …25/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ và giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 ( đợt 4 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 355/NQ-HĐND Về việc phân bổ …25/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 356/NQ-HĐND Về dự toán ngân …25/12/23
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 6 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 357/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, …25/12/23
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 358/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, …25/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaXem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 359/NQ-HĐND Về việc phân bổ …25/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 361/NQ-HĐND Về việc tổ chức …25/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tai đây : NGHỊ QUYẾT số 362/NQ-HĐND Về hoạt động chủ …25/12/23
NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nôi dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 368/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 7, …25/12/23
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn ( giai đoạn 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 353/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh …23/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 366/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và …23/12/23
NGHỊ QUYẾT Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư công trình : Hệ thống thu gom, xử lý nước thải thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ( giai đoạn 2 ) Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 352/NQ-HĐND Về việc dừng thực …23/12/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2569/UBND-TCKH V/v triển khai thực …23/12/23
 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 12 năm 2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 607/BC-TTCTTKĐA Kết quả triển …23/12/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chínhXem nội dung chi tiết tại đây:22.12- TTBC vv thuc hien nghiem cac qd trong …22/12/23
CÔNG VĂN V/v chủ động phòng tránh, ứng phó với rét đậm, rét hại Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2553/BCH-PCTT V/v chủ động …21/12/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 601/BC-UBND Kết quả thực hiện …21/12/23
 CÔNG VĂN tuyên truyền, thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội mùa xuân năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1818/SVHTTDL-QLVHGĐ tuyên truyền, thực hiện …21/12/23
 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 12 năm 2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 607/BC-TCTTTKĐA Kết quả triển khai …20/12/23
 BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 602/BC-HĐPH Công tác phổ biến, …20/12/23
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 174/TB-UBND về việc lựa chọn …19/12/23
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 15, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 615/KL-TU HỘI NGHỊ BAN …18/12/23
 CÔNG VĂN số 238/VHTT V/v thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng và cảnh báo bảng điện tử quảng cáo của các cơ quan, tổ chức bị chèn nội dung không phù hợpXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 238/VHTT V/v thông báo lỗ …18/12/23
 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 366/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và …18/12/23
KẾ HOẠCH Thực hiện Thông báo số 567/TB-TU ngày 20/11/2023 của Thành ủy tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình ” khu dân cư văn minh kiểu mẫu ” gắn với thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 266/KH-UBND Thực hiện Thông …15/12/23
CÔNG VĂN V/v về quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh bản đồ Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 232/VHTT V/v về quán triệt, …15/12/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1805/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền về …14/12/23
HƯỚNG DẪN tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trườngXem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 29/HD-TU tuyên truyền về chủ …14/12/23
Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVXem nội dung chi tiết tại đây : Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ …14/12/23
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 15, KHÓA VII về nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHI QUYẾT số 16/NQ-TU HỘI NGHỊ BAN …14/12/23
CHƯƠNG TRÌNH công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CHƯƠNG TRÌNH công tác của Ban Chấp …14/12/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Quyết liệt đôn đốc thu, giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhấtXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ Quyết liệt đôn đốc …14/12/23
 NGHI QUYẾT Quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHI QUYẾT số 84/NQ-HĐND Quyết định số lượng …13/12/23
 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHI LẦN THỨ 14 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ( KHÓA XII ) về nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 41/NQ-TU HỘI NGHI LẦN THỨ …13/12/23
NGHI QUYẾT Quyết định tạm giao biên chế công chức, tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHI QUYẾT số 83/NQ-HĐND Quyết định tạm giao …13/12/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai biểu mẫu dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách thành phố trình HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3240/QĐ-UBND Về việc  công bố …13/12/23
Công văn 2506/UBND -QLĐT, ngày 07 tháng12 năm 2023 Lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu N3 – Khu vực đô thị trung tâm phường Huyền Tụng, thành phố Bắc KạnXem chi tiết tại đây: Công văn 2506/ UBND -QLĐT, ngày 07 tháng12 năm 2023 …13/12/23
THÔNG BÁO Kết quả xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 172/TB-BCĐ Kết quả xét và …13/12/23
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA  CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO số 170/TB-UBND VỀ VIỆC LỰA  CHỌN …13/12/23
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 173/ TB-UBND KẾT QUẢ …13/12/23
Thông báo xả đập dâng nước sông CầuXem nội dung chi tiết tại đây: Thông báo xả đập dâng nước sông Cầu …13/12/23
 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 15, KHÓA VII về nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 16/NQ-TU HỘI NGHỊ BAN CHẤP …12/12/23
Thông báo số 171 phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn 2023Xem nội dung chi tiết tại đây :Thông báo phân công nhiệm vụ cho các …11/12/23
 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Thể lệ Hội thi ẩm thực thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 3238/QĐ-BTC về việc ban hành …11/12/23
 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 570/BC-UBND Kết quả thực …11/12/23
 CÔNG VĂN V/v thực hiện Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 29/11/2023 về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2517/UBND-VP V/v thực hiện …11/12/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 12/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 265/KH-UBND Triển khai thực hiện …11/12/23
 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác kiểm soát ATTP dịp cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2482/UBND-KT V/v tăng cường công …11/12/23
THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu,sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ Về việc không yêu …08/12/23
THÔNG BÁO về viêc tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 325/TB-HĐND về viêc tổ …07/12/23
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 264/KH-UBND Triển khai thực …07/12/23
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG số 780/KH-UBND Thực …06/12/23
CÔNG VĂN V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2459/UBND-VP V/v hướng dẫn …06/12/23
THÔNG BÁO số 170/TB-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giáXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO số 170/TB-UBND ngày 05 tháng 12 …05/12/23
 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023: phương hướng, nhiệm vụ 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 556/BC-UBND Công tác chỉ đạo, …05/12/23
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 557/BC-UBND Tình hình thực hiện …05/12/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền duy trì, ứng dụng và nhân rộng kết quả Đề tài : Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2451/UBND-KT V/v tuyên truyền duy …03/12/23
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Duy Diệp tại phiên họp Ủy viên UBND thành phố ngày 27/11/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 168/TB-UBND Kết luận của Phó …02/12/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ( Quyền sử dụng 22 lô đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể )Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 224/TB-TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …02/12/23
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 390/TB-ĐKT Kết quả kiểm …02/12/23
 Công văn V/v thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu PhiXem nội dung chi tiết tại đây : Công văn số 2442/UBND-KT V/v thực hiện …01/12/23
KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 262/KH-UBND Tổ chức hưởng ứng …30/11/23
CÔNG VĂN Thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 951/CV-TU Thực hiện nghiêm việc …30/11/23
Công văn 308/CV -BQL hoàn thành hạ tầng dự án khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết:  Công văn 308/CV -BQL ngày 28 tháng 11 năm 2023 …29/11/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 219/TB-TTDVBĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ …28/11/23
KẾ HOẠCH số 68/KH-BQL Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 68/KH-BQL Tuyển dụng viên chức …28/11/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2321/CCTKV-NV V/v thực hiện quy …28/11/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 260/KH-UBND Triển khai thực hiện …28/11/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2414/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường thực …27/11/23
 CÔNG VĂN V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CPXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 963/BHXH-TST V/v hướng dẫn thực …26/11/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai Luật giao dịch điện tửXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 7865/UBND-VXNV V/v triển khai Luật …26/11/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 222/CV-VHTT V/v tuyên truyền các …24/11/23
THÔNG BÁO THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại khu vực hạ tầng trung tâm huyện thuộc thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pắc NặmXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 217/TB-TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU …23/11/23
 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 525 / BC-UBND Tình …23/11/23
 KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 256/KH-UBND Tiếp xúc, đối …23/11/23
CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2365/CV-UBND-KT V/v triển khai thực …22/11/23
 CÔNG VĂN Tuyên truyền Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 947/CV-TU Tuyên truyền Đại …22/11/23
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập ( vòng 2 ) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 179/TB-SNV Danh mục tài liệu …22/11/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/10/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 519/BC-UBND Kết quả thực …21/11/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 215/CV-VHTT V/v tuyên truyền về …20/11/23
 CÔNG VĂN thực hiện Kết luận số 259/KL-TU ngày 16/10/2023 của Tỉnh ủy Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2315/UBND-KT thực hiện Kết luận …20/11/23
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ( tháng 11 năm 2023 ) Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 501/BC-TCTTKĐA Kết quả triển …17/11/23
 CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc và mưa lớnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2335/BCH-PCTT V/v chủ động ứng …17/11/23
BÁO CÁO Kết quả sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 507/BC-UBND Kết quả sơ bộ …16/11/23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 498/BC-UBND Kết quả thực hiện …15/11/23
 CÔNG VĂN Cung cấp tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Nông Quốc Chấn Xem nội dung chi tiết tại đây : MỘT SỐTHÔNG TIN, TƯ LIỆU VỀ CUỘC ĐỜI …15/11/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 156/TB-UBND Kết luận của Chủ …15/11/23
THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tuyến đi bộ tại thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 155/TB-BCĐ Phân công nhiệm vụ …15/11/23
 BÁO CÁO Về xây dựng Phương án tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 495/BC-UBND Về xây dựng …15/11/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 ( từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2023 )Nội dung tệp đính kèm : KẾ HOẠCH số 250/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động quốc …15/11/23
 CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 942/CV-TU Định hướng tuyên truyền Đại …15/11/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24/CTr-TU ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TU của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 249/KH-UBND Triển khai thực hiện …15/11/23
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 02/2023/QĐ-UBND Ban hành quy …15/11/23
CÔNG VĂN số 2297/UBND-KT V/v thực hiện Thông báo kết luận của của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại thông báo số 297/TB-UBND ngày 25/10/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2297/UBND-KT V/v thực hiện Thông …13/11/23
BÁO CÁO Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 ; tầm nhìn đến 2045Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 432/BC-TU Sơ kết 01 …13/11/23
CÔNG VĂN tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 346/CV-BTGTU tham gia Cuộc thi …13/11/23
 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoành Hà Bắc tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 154/TB-UBND Kết luận của Chủ …10/11/23
 KẾ HOẠCH thực hiện Quy định số 114/QĐ-TW của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 195/KH-TU thực hiện Quy định …09/11/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Nhiều điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYTXem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG TIN BÁO CHÍ  Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Nhiều điểm …08/11/23
KẾ HOẠCH Thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp ( IPHM ) trên cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị kinh tế cao tại thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 246/KH-UBND Thúc đẩy ứng …08/11/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt …07/11/23
 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 61/KL-TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 192/KH-TU thực hiện Kết luận …07/11/23
 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 31/01/2023 của Bộ Chính trị vể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 193/KH-TU thực hiện Nghị quyết …07/11/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2256/UBND-LĐTBXH V/v triển khai thực …07/11/23
 BÁO CÁO Sơ kết Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 429/BC-TU Sơ kết Nghị quyết …07/11/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1601/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền về …05/11/23
Thông báo các cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2024Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 900/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các …03/11/23
 BÁO CÁO sơ kết thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 427/BC-TU sơ kết thực hiện …03/11/23
 CÔNG VĂN V/v thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2241/UBND-KT V/v thu gom bao …03/11/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 244/KH-UBND Tổ chức Lễ hội …03/11/23
 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 242/KH-BCĐ Kiểm tra công tác …02/11/23
KẾ HOẠCH Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 243/KH-UBND Tham gia các …02/11/23
Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tùNguồn: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn02/11/23
KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 240/KH-UBND Triển khai Tháng …01/11/23
 CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ emXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2154/UBND-LĐTBXH V/v đẩy mạnh các …01/11/23
CÔNG VĂN Tuyên truyền, lan tỏa gương điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 930/CV-TU Tuyên truyền, lan tỏa …01/11/23
 CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượuXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2196/UBND-KT V/v tăng cường công …31/10/23
 CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền tháng 11/2023Xem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 342/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền …31/10/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XII theo chỉ đạo của Thành ủy tại công văn số 925-CV/TU ngày 25/10/2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2179/UBND-VP V/v thực hiện kết …31/10/23
 CÔNG VĂN V/v tuyên truyền kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri Quốc hội và HĐND các cấp Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1529/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền kết …31/10/23
Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 342/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền …30/10/23
CÔNG VĂN V/v thực hiện quy định về nộp xuất bản phẩm lưu chuyển Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2162/UBND-VHTT V/v thực hiện quy …29/10/23
 QUYẾT ĐỊNH số 2969/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2969/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế …26/10/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn công tác thu và đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 151/TB-UBND Kết luận của Chủ …25/10/23
BÁO CÁO sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 03/KL-TU ngày 12/10/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 về nâng cao hiệu quả phong trào ” Dân vận khéo ” trong giai đoạn hiện nay ( 2021-2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 421/BC-TU sơ kết 3 …25/10/23
THÔNG BÁO Về việc phân công tạm thời phụ trách một số nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 148/TB-UBND Về việc phân …24/10/23
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội điểm về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 238/KH-UBND Tổ chức Ngày hội …24/10/23
CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh tuyên truyền trang Zalo Offcial Account ” Thành phố Bắc Kạn ”Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 191/CV-VHTT V/v đẩy mạnh tuyên …24/10/23
 BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VIIXem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 456/BC-UBND Trả lời, giải quyết …23/10/23
CÔNG VĂN V/v hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh ủng hộ Quỹ ” Vì người nghèo ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 642/CV-MTTQ-BTT V/v hưởng ứng …23/10/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nông Thượng năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2942/QĐ-UBND Về việc công …23/10/23
THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 277/TB-HĐND Dự kiến nội …23/10/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeIDXem nội dung chi tiết tại đây:23.10 TTBC_ Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài …23/10/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BHXH Việt Nam: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sauXem nội dung chi tiết tại đây:   THÔNG TIN BÁO CHÍ  BHXH Việt Nam: …23/10/23
KẾ HOẠCH Phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua ” Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 3 tháng cuối năm 2023 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 237/KH-UBND Phát động và …20/10/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004-13/10/2023 )Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 144/TB-UBND Kết luận của …20/10/23
 CÔNG VĂN V/v phối hợp triển khai thi hành các luật, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 635/MTTQ-BTT V/v phối hợp triển …20/10/23
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 233/KH-UBND Tổ chức tuyên …19/10/23
KẾ HOẠCH Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2030Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 234/KH-UBND Triển khai các nhiệm …18/10/23
 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án ” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trong ngành Giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 235/KH-UBND Triển khai thực hiện …18/10/23
 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án : Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn ( đợt 2 )Xem nội dung chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH số 2927/QĐ-UBND Về việc thu hồi …18/10/23
 KẾ HOẠCH Tham gia Hội trợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 299/KH-UBND Tham gia Hội …16/10/23
 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ MƯỜI BỐN, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 539/KL-TU HỘI NGHỊ BAN …16/10/23
 KẾ HOẠCH Phát động và tố chức triển khai Đợt thi đua ” Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023 ”Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 680/KH-UBND Phát động và …16/10/23
CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sảnXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 4590/CAT-PC02 V/v tăng cường công …16/10/23
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 244/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh …16/10/23
HƯỚNG DẪN Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 66/HD- MTTQ- BTT Tổ chức …16/10/23
 THÔNG BÁO về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn THÔNG BÁO số 140/TB-UBND về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh bổ …15/10/23
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ THÔM DẦY, PHƯỜNG SÔNG CẦUXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN …12/10/23
THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập ( vòng 1 ) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 149/TB-SNV Danh mục tài liệu …11/10/23
KẾ HOẠCH Vận động ủng hộ ” Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 228/KH-BCTNCT Vận động ủng hộ …10/10/23
 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm ” Vì người nghèo ” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 187/KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt …10/10/23
 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2777/QĐ- UBND Ban hành Quy …10/10/23
CÔNG VĂN V/v tiếp tục thực hiện công tác PCCC và CNCH Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2012/UBND-VP V/v tiếp tục thực …10/10/23
 CÔNG VĂN V/v phối hợp tuyên truyền tham dự giải thưởng ” Vô lăng vàng ” lần thứ 11 năm 2023 do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chứcXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 132/BATGT-VP V/v phối hợp tuyên …09/10/23
THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị đào tạo nghề theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 136/TB-UBND Lựa chọn đơn vị …09/10/23
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: THÔNG TIN BÁO CHÍ Nhân rộng điển hình tiên tiến, lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tới toàn dânXem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ: Nhân rộng điển hình tiên …06/10/23
CÔNG VĂN V/v thông tin mạo danh Cục văn thư và lưu trữ nhà nước để chào bán sách Xem nôi dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1993/CV-UBND V/v thông tin mạo …06/10/23
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 226/KH-UBND Triển khai thi …06/10/23
 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Tết trung thu năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 435/BC-UBND Kết quả hoạt động …06/10/23
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 09/11 ) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023 Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 227/KH-UBND Hưởng ứng Ngày Pháp …06/10/23
CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 170/VHTT V/v tuyên truyền, phổ …06/10/23
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án ” Không gian văn hóa-du lịch đầu nguồn Sông cầu ” phố đi bộ tại thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 277/TB-UBND Kết luận của Chủ …06/10/23
CÔNG VĂN V/v Triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phốXem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1974/UBND-VP V/v Triển khai ngay …05/10/23
 CÔNG VĂN V/v triển khai Thể lệ cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 173/UBND-VHTT V/v triển khai …04/10/23
 KẾ HOẠCH Xử lý ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 224/KH-UBND Xử lý ổ dịch …04/10/23
CÔNG VĂN V/v Triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1974/UBND-VP V/v Triển khai ngay …04/10/23
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2716/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận …03/10/23