NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 02/2024/HĐND Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: HĐND tỉnh Bắc Kạn