THÔNG TIN BÁO CHÍ : Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây: Cảnh báo mạo đanh người của BHXH lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn