THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

0
Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản-Sở Tư...

Báo cáo tình hình triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch...

0
Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 11.6.2021 đến ngày...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021...

0
Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 tại Khoa Các khoa học liên...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ...

0
Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Kết quả thực hiện Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm...

0
Xem chi tiết tại đây: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an...

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, kỳ thi...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1102/UBND-BATGT ngày 16.6.2021 của BATGT thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Thông báo kết quả xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1094 ngày 15.6.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thông báo kết quả xét...

Kế hoạch tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021- Vietnam...

0
Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 233 KH-SCT ngày 09.6.2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức “Tháng...

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 223-CV.TU ngày 15.6.2021 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống...

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp...

0
Xem chi tiết tại đây: - Công văn số 55 ngày 14.6.2021 của Phòng Văn hóa thông tin thành phố Bắc Kạn về việc...