CÔNG VĂN triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1055/CV-TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn