CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1251/BCH-PCTT V/v chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn