Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn lần thứ III, năm 2024

(backancity.gov.vn)-Sáng 9/5, thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2024. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Về phía thành phố Bắc Kạn có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN thành phố; lãnh đạo các cơ quan đơn vị thành phố và gần 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 27.600 đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn thành phố.

Thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, gồm 5 dân tộc chủ yếu Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa cùng sinh sống. Nhiệm kỳ 2019 – 2024, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các DTTS, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong giảm nghèo; xây dựng Nông thôn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 1,96%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,99%; Giai đoạn 2019-2025, thành phố Bắc Kạn có 02 xã nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2023, thành phố có 01 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến hết năm 2025, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 16/20 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 80%. Thành phố hiện đang duy trì 10 mô hình “Dân vận khéo” trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ các nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ cho 210 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Huyền Tụng, xã Nông Thượng, Dương Quang triển khai thực hiện 02 dự án PTSX cộng đồng, 09 dự án PTSX liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm với tổng Ngân sách nhà nước hỗ trợ từ năm 2019 đến năm 2023 là hơn 3,6 tỷ đồng. Chương trình đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, giúp giảm nghèo, nâng cao hiệu quả về kinh tế – xã hội trong vùng hưởng lợi, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện…

Với Chủ đề: Các dân tộc thành phố Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12%/năm trở lên. Tăng thu ngân sách bình quân đạt 13%: tổng thu ngoài ngân sách khoảng 15.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế: Khu vực dịch vụ chiếm khoảng 58%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 38%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 4%.

Thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị xanh – sạch – văn minh, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 100%; tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 100%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; diện tích đất cây xanh toàn đô thị 12m2/người dân; đón trên 500.000 lượt khách du lịch/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 85%.

Giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi; kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất ổn định trật tự xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà thành phố Bắc Kạn đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc. Đồng chí đề nghị: thành phố cần tăng cường thực hiện tốt công tác phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, làm cho các cấp các ngành và Nhân dân nhận thức rõ kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ và diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, trên cơ sở đó củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào DTTS nhất là các thôn đặc biệt khó khăn; phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương chuyển dịch sản xuất, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, du lịch; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu xây dựng đời sống văn hóa đô thị nông thôn mới, nâng cao chất lượng hiệu quả Giáo dục đào tạo, đào tạo bồi dưỡng dạy nghề cho người dân, đặc biệt là người DTTS; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe đảm bảo vệ sinh môi trường; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền vững mạnh. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, củng cố bộ máy làm công tác dân tộc; làm tốt công tác tuyên truyền biểu dương gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa -xã hội, an ninh-quốc phòng; đối với đồng bào các DTTS cần phải phát huy tự lực, tự cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại Đại hội đã có 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và có 11 tập thể, 25 cá nhân được UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc.

Đại hội đã hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn lần thứ III, năm 2024:

Toàn cảnh Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Đại biểu đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hoàng Thạc- Minh Cường