KẾ HOẠCH Triển khai ” Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 640/KH-BCĐ Triển khai ” Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn