Trang chủ Kế hoạch - Đầu tư - Quy hoạch

Kế hoạch - Đầu tư - Quy hoạch

KẾ HOẠCH đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong mùa hanh khô, Tết nguyên đán...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong mùa hanh khô, Tết nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội...

KẾ HOẠCH Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch,...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và...

KẾ HOẠCH Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện...

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và...

0
Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử...

Kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn...

0
UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế...

Tên dự án: Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ...

0
Tên dự án: Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Cấp quyết...

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến,tập...

0
Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến,tập huấn Luật Dân quân tự...

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020...

0
Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2020)

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

0
Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn