CÔNG VĂN Thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 về công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1091/CV-TU Thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 về công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn