KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2024 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH 109/KH-BCĐ Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2024 

Nguồn: Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Bắc Kạn