CÔNG VĂN V/v thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 92/VHTT V/v thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2024

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố Bắc Kạn