CÔNG VĂN V/v triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 676/UBND-QLĐT V/v triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn