CÔNG VĂN Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng ( 20/5/1924-20/5/2024 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 415/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng ( 20/5/1924-20/5/2024 )

(Gửi kèm đề cương tuyên truyền)

Nguồn: BTG Thành ủy Bắc Kạn