CÔNG VĂN V/v tuyên truyền đến xem và cổ vũ cho đoàn Nghệ thuật 19/5, Hội người cao tuổi Việt Nam

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 737/UBND-VHTT V/v tuyên truyền đến xem và cổ vũ cho đoàn Nghệ thuật 19/5, Hội người cao tuổi Việt Nam

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn