QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Sông Cầu và phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1276/QĐ-UBND Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Sông Cầu và phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn