KẾ HOẠCH Hiệp đồng ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 91/KH-UBND Hiệp đồng ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn