DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ BẮN PHÁO HOA TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ BẮN PHÁO HOA TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

Nguồn: Văn phòng HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn