CÔNG VĂN Tuyên truyền ” Tuần văn hóa-du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024 ”

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 40/CV-BTGTU Tuyên truyền ” Tuần văn hóa-du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024 ”

Nguồn: BTG Thành ủy Bắc Kạn