THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp lãnh đạo UBND thành phố với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 60/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp lãnh đạo UBND thành phố với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn