THÔNG TIN BÁO CHÍ: Tham gia BHYT, nhiều bệnh nhân được chi trả hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh

Xem nội dung chi tiết tại đây: 20.5 TTBC Các trường hợp được BHYT chi trả cao_edit

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn