CÔNG VĂN V/v tuyên truyền Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2024 ); 138 năm ngày quốc tế lao động ( 01/5/1886 – 01/5/2024 ); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 – 7/5/2024 ) 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 696/UBND-VHTT V/v tuyên truyền Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2024 ); 138 năm ngày quốc tế lao động ( 01/5/1886 – 01/5/2024 ); Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 – 7/5/2024 ) 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn