CÔNG VĂN V/v thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ 30/4- 01/5 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 738/BATGT-VP V/v thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ 30/4- 01/5 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: BATGT thành phố Bắc Kạn