HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tái giám sát công tác cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số tại phường Xuất Hóa

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 24/4, tại phường Xuất Hóa, HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tái giám sát công tác cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số của địa phương từ tháng 01/2023 đến hết tháng 4/2024. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo phường nêu: Trong lĩnh vực cải cách hành chính, UBND phường Xuất Hóa đã quan tâm thực hiện chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của cán bộ công chức phường tiếp tục được nâng cao. Người dân từng bước thay đổi nhận thức, hình thức tiếp cận thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và tham gia chuyển số tại địa phương.

Năm 2023, công tác tuyên tuyền hai nội dung trên được thực hiện khá đa dạng như trên hệ thống loa truyền thanh (15 lượt), tuyên truyền lưu động (10 lượt), 7 buổi tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại các tổ dân phố với 582 lượt người tham gia; tại UBND phường, công chức tư pháp – hộ tịch đã tích cực thực hiện hướng dẫn người dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính lên trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong năm 2023, UBND phường chứng thực bản sao điện tử được 126/217 hồ sơ, bằng 58,06%; quý I -2024 thực hiện chứng thực bản điện tử được 22 việc. UBND phường Xuất Hóa đã thực hiện giải quyết 594 hồ sơ; rà soát đã kiến nghị đơn giản hóa TTHC. Dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ gồm 28 thủ tục thuộc 7 lĩnh vực: Thi thua khen thưởng, bảo trợ xã hội, tư pháp – hộ tịch, người có công,.. dịch vụ công trực tuyến có phát sinh lệ phí thực hiện thanh toán số gồm 9 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp – hộ tịch…. Quý I – 2024 giải quyết 123 hồ sơ theo hình thức toàn trình và một phần. Tháng 3/2024, UBND phường đã tiến hành rà soát, đánh giá 16 TTHC trong đó đề xuất, kiến nghị 3 TTHC hiện đã gửi thành phố tổng hợp theo quy định.

Về chuyển đổi số: 100% cán bộ, công chức phường được trang bị máy tính và kết nối mạng; 100% cán bộ công chức bộ phận một cửa được cấp và sử dụng chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ. Đến nay, tỷ lệ trao đổi văn bản giữa UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 98%; các hoạt động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được duy trì, góp phần thúc đẩy kinh tế số tại địa phương; hiện có 82,05% hồ sơ sức khỏe của người dân được khởi tạo trên hệ thống; toàn phường đã thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử được 2.531 thẻ CCCD cho công dân; cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 được 545 tài khoản; mức 2 được 731 tài khoản; toàn phường có 831 hộ dân, trong đó 803 hộ gia đình có điện thoại thông minh, còn 28 hộ chưa có điện thoại thông minh (trong đó 5 hộ nghèo, 1 cận nghèo)

Nhìn chung, sau đợt giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố Bắc Kạn của Đoàn giám sát HĐND thành phố và thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố, với những kết quả đạt được và những hạn chế, kiến nghị của Đoàn giám sát chỉ ra, UBND phường Xuất Hóa đã nghiêm túc triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa”, trong đó công chức Văn phòng – Thống kê là đầu mối theo dõi, tổng hợp. Với 5 nội dung kiến nghị của đoàn giám sát, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của phường Xuất Hóa đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, Cải cách hành chính nam 2023 tăng 3 bậc; về chỉ số cải cách hành chính phường xếp thứ 106/108 toàn tỉnh (năm 2022), nỗ lực vươn lên xếp vị trí 14/108 toàn tỉnh (năm 2023).

Một số hạn chế, nguyên nhân cũng được phường Xuất Hóa chỉ ra như: Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích do người dân tự thực hiện tại phường còn hạn chế, không phát sinh hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích.( Nguyên nhân: do tâm lý và thói quen của công dân lo ngại về sự không thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên chỉ muốn đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ cho yên tâm; địa bàn phường đi lại thuận tiện). Phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Tư pháp – Hộ tịch, hệ thống thanh toán trực tuyến đôi khi còn bị lỗi, do vậy không nhập được thông tin trong giải quyết TTHC, mất nhiều thời gian để giải quyết, xử lý TTHC và thanh toán trực tuyến),…

Phường đề xuất kiến nghị một số nội dung như: Hoàn thiện phần mềm điện tử mới, mở rộng hình thứ thanh toán qua dịch vụ công bằng nhiều hệ thống ngân hàng khác nhau (hiện tại địa phương chỉ thanh toán các khoản phí giải quyết TTHC qua tài khoản ngân hàng BIDV, Viettinbank và ví mono),..

Tại buổi tái giám sát, các thành viên đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn trao đổi, với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ công chức phường để làm rõ hơn về kết quả thực hiện được, nắm bắt về những khó khăn của bộ phận “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính và các hình thức nâng cao chất lượng chuyển số trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn phường.

Qua ghi nhận, đánh giá cao về những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của phường Xuất Hóa, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn cho rằng, để hai nhiệm vụ trên được thực hiện thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả cao, UBND phường Xuất Hóa cần lưu ý, quan tâm ban hành kịp thời kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm sau khi nhận được các kết luận, thông báo giám sát các cấp; Đảng ủy, UBND phường, nhất là cơ quan trường trực UBND phường chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để chỉ đạo, điều hành sát sao toàn diện trong cải cách hành chính và chuyên đổi số; bám sát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính cần tinh giản theo đúng quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nhanh, gọn các thủ tục hành chính. /.

Triệu Biển