Phiên họp Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tháng 5/2024

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 04/5, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp thường trực tháng 5/2024.

Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND thành phố tháng 5/2024

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất tháng 5/2024 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất dự kiến tổ chức vào ngày 13/5/2024. Tại phiên họp sẽ thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (lần 3); thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận phiên họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tờ trình đảm bảo nội dung, chất lượng để trình tại kỳ họp HĐND sắp tới./.

Đặng Tuyết