QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 124/QĐ-BTC Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn