Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng

(backancity.gov.vn)-Sáng ngày 15/4, Trung tâm chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng. Đến dự có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên đến từ 8 đảng bộ xã, phường trực thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn. Theo kế hoạch giảng dạy, lớp học sẽ diễn ra 04 ngày. Các nội dung học tập sẽ tập trung vào nghiên cứu khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số nội dung chủ yếu để học viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam và mục tiêu, lý tưởng Đảng, trên cơ sở kiến thức cơ bản này, các học viên sẽ hiểu sâu hơn về Đảng và từ đó có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.

Hoàng Thạc