CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN 1430/UBND-NV V/v thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2024

Nội dung tệp đính kèm : TB số 509/BGDĐT

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn