KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 1422/UBND-BCĐ Kiểm tra hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2024

Nguồn: Ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố Bắc Kạn