THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp lãnh đạo UBND

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 63/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp lãnh đạo UBND

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn