Công văn số: 675/UBND-QLĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc lấy ý kiến điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 -2020, định hướng đến năm 2030

Xem chi tiết nội dung: Công văn số: 675/UBND-QLĐT ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc lấy ý kiến điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 -2020, định hướng đến năm 2030.

Các tệp đính kèm: Phiếu lấy ý kiến tham vấn cộng đồng điều chỉnh cục bộ QHC TP; Thuyet Minh Dieu chinh cuc bo Quy hoach

1.XIN Y KIEN KHU DAT BENH VIEN DA KHOA CU

2.XIN Y KIEN KHU DAT TO 6, PHUONG XUAT HOA

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn