CÔNG VĂN V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cuộc thi ảnh, video clip và tác phẩm văn học, nghệ thuật 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 54/VHTT V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cuộc thi ảnh, video clip và tác phẩm văn học, nghệ thuật 

Gửi kèm các văn bản: CV.316.SVHTTDLTQ; KH.46.SVHTTDL.TQ.ảnhDL; QĐ.ảnh Bắc Giang (1); TB.Hà Nam;TB.SVHTT.TPHCM

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố Bắc Kạn