CÔNG VĂN V/v tuyên truyền thông tin tổ chức FestivaL mỹ thuật trẻ, lần thứ 7 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 655/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền thông tin tổ chức FestivaL mỹ thuật trẻ, lần thứ 7 năm 2024

Nội dung tệp đính kèm :TB số 289/MTNATL

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn