Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 22/5, các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lèng Hoàng Diệu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì phiên họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Dự kiến kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ ngày 2-3/7/2024) tại hội trường lớn Trụ sở Thành uỷ – HĐND- UBND thành phố.

Theo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 đề ra, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ chuẩn bị 4 báo cáo, 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo; UBND thành phố Bắc Kạn chuẩn bị 10 báo cáo, 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết và một số nội dung khác. Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố chuẩn bị 1 báo cáo, 1 tờ trình và dự thảo Nghị quyết kèm theo; hai Ban HĐND thành phố (Kinh tế – Xã hội; Pháp chế) thực hiện thẩm tra các báo cáo theo lĩnh vực được phân công. Các cơ quan tư pháp chuẩn bị 3 báo cáo. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn chuẩn bị 01 thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND thành phố. Kỳ họp dự kiến thông qua 11 dự thảo nghị quyết.

Qua nghiên cứu dự thảo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 do Thường trực HĐND thành phố xây dựng, các đại biểu, tổ đại HĐND thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản nhất trí cao với kế hoạch phân công chuẩn bị cho kỳ họp; đồng thời thảo luận, xem xét bổ sung thêm một vài nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn yêu cầu UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp theo sự phân công, trong quá trình tổ chức thực hiện chủ động bám sát từng mốc thời gian quy định để hoàn thành các văn bản đảm bảo chất lượng sẽ trình tại kỳ họp. /.

Triệu Biển