Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 23/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố Bắc Kạn tổ chức họp để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố; Lê Đăng Trưởng, UV. BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ đồng chủ trì.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC chủ trì cuộc họp

 Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố Bắc Kạn, đến nay công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các kế hoạch triển khai nhiệm vụ của CCHC được ban hành đầy đủ nội dung, đảm bảo đúng thời gian quy định. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận phải giải quyết từ tháng 01/2024 đến ngày 22/5/2024 của thành phố: 1.608(trong đó: Trực tuyến 1.342, trực tiếp 266). Số hồ sơ đã giải quyết 1.604 ( đúng hạn 1.599, quá hạn 05); số hồ sơ đang giải quyết 43 (trong hạn 43). Tỷ lệ về mức độ hài lòng tại các cơ quan, đơn vị các tháng đều đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ số hoá đạt 77% (tỷ lệ tỉnh giao 100%); tỷ lệ chứng thực điện tử đến thời điểm báo cáo đạt 25% (tỷ lệ tỉnh giao 20%).

Từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động chuyển đổi số của thành phố Bắc Kạn đạt được một số kết quả tích cực, UBND thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động chuyển đổi số phù hợp với tình hình của địa phương. Mạng lưới viễn thông trên địa bàn được duy trì kết nối thông suốt 3 cấp: 100% xã, phường được phủ sóng di động 2G/3G/4G; quang hoá 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đã kích hoạt 25.328 tài khoản định danh điện tử (cả mức độ 1 và mức độ 2); số người có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử công cộng 1.459/24.007 người trong độ tuổi lao động, chiếm 6,08% dân số; số hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang 11.152/12.064 hộ gia đình, chiếm 92,44%. Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và DVCTT một phần cấp thành phố 189/257 chiếm 73,54%; cấp xã, phường 75/114 chiếm 65,79%. Số hồ sơ thanh toán trực tuyến thành công qua cổng dịch vụ công quốc gia 508/1.501 hồ sơ, đạt 33,84%. Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ về hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện DVCTT.

Đối với kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn: Đến nay, thành phố Bắc Kạn có 01 Tổ công tác cấp thành phố (gồm 13 thành viên); 08 Tổ công tác cấp xã (gồm 56 thành viên);  117 Tổ công tác cấp thôn, tổ (với 702 thành viên). Tổ đề án 06 cấp phường và cấp tổ đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn công dân trên địa bàn; triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử; đẩy mạnh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện CCHC để phục vụ 5 nhóm tiện ích đề án 06; hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh xác thực điện tử, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VneID.

Đại biểu phát biểu thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác CCHC, Chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 ở địa phương; làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC của địa phương, đơn vị. Đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ đề nghị UB.MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, CĐS bằng nhiều kênh khác nhau, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát lại quá trình thực hiện CCHC; thường xuyên cập nhập kiểm tra hồ sơ cuối giờ làm việc. Nâng cao chất lượng của Bộ phận một cửa các xã, phường.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ  ghi nhận, tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cần chủ động rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC theo quy định. Tiếp tục có những sáng kiến khoa học phục vụ công tác CCHC, CĐS. Thực hiện các nhiệm vụ đúng thời gian, quy định. Làm tốt công tác tham mưu trong công tác CCHC, CĐS; duy trì tốt hoạt động của Bộ phận một cửa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; kiểm tra công tác CCHC gắn với kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại địa phương./.

Đặng Tuyết